พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

บ้านศรียะรังของ ส.ส.สมมุติ เปิดประตูต้อนรับพี่น้องประชาชนไม่ขาดสาย

          ภาพพี่น้องมาร่วมรับประทานอาหารและพบปะพูดคุยกัน เป็นภาพที่ชินตาของชาวอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ที่จะเห็นภาพนี้เป็นประจำทุกวัน จะมีพี่น้องประชาชนจากกลุ่มต่างๆเดินทางมาเยี่ยมนายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์ ส.ส.ปัตตานี เขต 4 พรรคประชาชาติ ที่บ้านศรียะรัง

ชาวบ้านบอกว่า มีความสุขก็มาหา ส.ส.สมมุติ มีความทุกข์ก็มาหา ส.ส.สมมุติ หรือมีปัญหาใดๆก็มาปรึกษา ส.ส.สมมุติ
บ้านของ ส.ส.สมมุติ วันนี้คือห้องรับแขกที่คอยต้อนรับพี่น้องประชาชนเป็นประจำทุกวัน นี่คือความรู้สึกของประชาชนที่มีต่อ ‘ผู้แทนราษฏร’ ที่เป็นที่พึ่งพาของประชาชน เพราะเราคือประชาชาติเดียวกัน