พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

ประชาชาติร่วมยินดี 45 ปี มติชน

          พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง ส.ส.บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาชาติ พร้อมด้วย ดร.สุพจน์ อาวาส โฆษกพรรคประชาชาติ, นายมนตรี บุญจรัส รองโฆษกพรรคประชาชาติ และนางวรลักษณ์ ศรีสอาด เหรัญญิกพรรคประชาชาติ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบวันก่อตั้งหนังสือพิมพ์มติชน ก้าวสู่ปีที่ 45

           พันตำรวจเอก ทวี และคณะ ได้เดินชมและเลือกซื้อหนังสือในเครือมติชน รวมทั้งให้สัมภาษณ์พิเศษถึง ทิศทางการเมืองไทย ในปี 2565 ด้วย โดยกล่าวว่า กฎหมายมีส่วนสำคัญในการกำหนดทิศทางประเทศและสำคัญอีกส่วนหนึ่งคือ ผู้นำรัฐบาล ผู้ที่จะแก้ปัญหาประเทศ ซึ่งรัฐบาลชุดปัจจุบันอยู่มาแล้ว 2 ช่วง คือช่วงที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จ กับช่วงที่มีประชาธิปไตยที่เขาจัด คิดว่าพลเอกประยุทธ์ไม่มีมุขที่จะแก้ปัญหา หรือเป็นความหวังได้ การปล่อยให้ประเทศมีความเหลื่อมล้ำมาก สิ่งที่แสนสาหัสที่สุดที่ไม่เคยเกิดขึ้นก็คือวิกฤติโควิด-19 โลกมีปัญหาด้านอาหาร

          ประเทศไทยต้องซื้อปุ๋ยซื้อหญ้ามาจากต่างประเทศ 98% ทำให้เห็นว่ารัฐบาลไม่เคยคิดถึงเกษตรกรเลย ราคาปุ๋ยสูงขึ้น เกษตรกรโอดครวญทุกพื้นที่ นอกจากไม่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้แล้ว ค่าครองชีพยังสูง นี่คือหนึ่งในความไม่เชื่อมั่น อีกส่วนหนึ่งเมื่อรัฐบาลไม่มีมุข ก็จะไปพึ่งข้าราชการ คิดว่าตรงนี้จะเป็นปัญหาใหญ่ที่มีเสียงสะท้อนค่อนข้างแรงมาก แรงถึงขนาดที่จะทำให้รัฐบาลจะไปเร็วโดยไม่ต้องใช้บทบาทในทางการเมือง และในส่วนฝ่ายค้านต้องขอขอบคุณมติชนที่เป็นสืาอสารมวลชนทำหน้าที่สื่อสารแทนพี่น้องประชาชน