พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

“ประชาชาติ” ห่วงผู้ป่วยโควิดพุ่ง แนะรัฐเร่งรับมือระลอกใหม่

           นางสาวอนุสรา มู่ฮัมหมัด คณะทำงานทีมยุทธศาสตร์และอดีตผู้สมัคร ส.ส. ของพรรคประชาชาติ ระบุว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนที่เพิ่มขึ้น ในช่วงหลังวันหยุดปีใหม่ที่ผ่านมา ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็น 8,263 คนในวันนี้ (วันที่ 8 มกราคม 2565) ทำให้ประชาชนเกิดความกังวลเกี่ยวกับการป้องกันและรับมือกับสถานการณ์การระบาดของภาครัฐ ที่ไม่เท่าทันกับสถานการณ์ของโรค จึงขอฝากเตือนไปยังรัฐบาล ติดตามสถานการณ์และสนับสนุนมาตรการควบคุม เพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคระลอกใหม่ ที่มีแนวโน้มแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในวงกว้าง

         นางสาวอนุสรา กล่าวว่า “รัฐบาลควรเร่งเตรียมความพร้อม โรงพยาบาลหลัก โรงพยาบาลสนาม และศูนย์คัดกรองโควิด-19 ที่สามารถปรับเป็นพื้นที่แยกกักตัวชุมชน และให้พร้อมแปรสภาพเป็น โรงพยาบาลสนามได้หากจำเป็น พร้อมทั้งเตรียมระบบการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแยกจากชุมชนออกสู่การรักษา”