พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

พรรคประชาชาติพบปะผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น อ.แว้ง ‘ทวี’ ตั้งเป้าเป็นรัฐบาล แก้ปัญหา 3 จังหวัดภาคใต้

          พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และเลขาธิการพรรคประชาชาติ พร้อมด้วย นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ รองหัวหน้าพรรคประชาชาติ นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ ส.ส.นราธิวาส เขต 4 นายกูเฮง ยาวอหะซัน ส.ส.นราธิวาส เขต 3 นายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์ ส.ส.ปัตตานี เขต 4 พร้อมคณะ เดินทางมาพบปะผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น ตัวแทนครูตาดีกา ณ โรงเรียนรอมาเนีย อ.แว้ง

          พันตำรวจเอก ทวี กล่าวว่า อยากมาทำให้ อ.แว้งมีความเจริญก้าวหน้า เพราะเรารู้ว่าวิธีแก้ปัญหาที่ดีทำยังไง ผมจึงอยากจะเรียนว่าพรรคประชาชาติแม้จะเป็นพรรคของคนทั้งประเทศ แต่พรรคประชาชาติเราได้ก่อตั้งและกำเนิดโดยพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้พรรคประชาชาติมีพื้นที่ในสภา เพราะเรามี ส.ส.อยู่ 7 คน ส.ส.ที่มาจากเขตในปีที่มีการเลือกตั้งมี 11 เขต เราได้ ส.ส.เขตถึง 6 เขต เราเป็นส่วนใหญ่ของ 3 จังหวัด ดังนั้นเราก็สรุปได้ว่าเราเป็นตัวแทนของคน 3 จังหวัด อย่างมีความถูกต้อง แม้แต่ในอำเภอแว้งจะไม่มี ส.ส.ของพรรคประชาชาติโดยตรง แต่พรรคประชาชาติมองว่าทุกคนเป็นพี่น้องกันพรรคประชาชาติต้องเข้ามาดูแล

          ผมเชื่อมั่นว่าจะต้องมีการเลือกตั้งใหม่ ในส่วนของพรรคประชาชาติก็มีความหวังว่าในถ้าเราจะเป็นรัฐบาลถ้าเราจะเข้ามาบริหารประเทศปัญหาภาคใต้มันเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ เราต้องทำให้ภาคใต้เป็นโอกาสของประเทศไทยแก้ปัญหาวิกฤตในประเทศให้ได้

          ที่มาในโรงเรียนแห่งนี้ คือ มาในที่การสร้างอนาคต อดีตปัจจุบันอนาคตเขาอยู่ที่ไหน เขามองถ้าจะดูอดีตสังคมใดให้ไปดูที่พิพิธภัณฑ์ แต่เขาบอกถ้าจะดูอนาคตให้ดูที่สถานศึกษา วันนี้ผมมานั่งกับอนาคตคนที่นั่งอยู่ในที่นี้จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ คุณครูที่กล่าวต้อนรับท่านจะต้องรับผิดชอบผู้รับใบอนุญาตก็ต้องรับผิดชอบ เพราะการสร้างมนุษย์ให้มีความรู้ให้มีศักยภาพผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของพวกเรา แล้วในส่วนของพรรคประชาชาติก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มี พวกเราลองรวบรวมคนในแว้งเป็นสมาชิกเข้ามาเป็นผู้สมัครพรรคในอนาคตด้วยนะครับ เพื่อให้ประชาชาติมาเป็นของประชาชนทุกคนโดยเฉพาะคนในแว้ง คนในจังหวัดชายแดนภาคใต้และคนในประเทศไทยทั้งหมด