พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

“ทวี” นำทัพ คนรุ่นใหม่ประชาชาติ ลงพื้นที่นนทบุรี

          พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บัญชีรายชื่อ และ เลขาธิการพรรคประชาชาติ พร้อมด้วย นางสาวอนุสรา มู่ฮัมหมัด อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาชาติ จังหวัดนนทบุรี นายนัฐพล กาวินคำ อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาชาติ จังหวัดปทุมธานี เขต 1 นายปริญญา กิจยิ่งยง อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาชาติ กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ นายไชยพล เดชตระกูล คณะทำงานด้านเศรษฐกิจ พรรคประชาชาติ และ นายธวัชชัย แสงวัณณ์ ผู้เชี่ยวชาญประจำตัว ส.ส. สมมุติ เบ็ญจลักษณ์ ในฐานะ กลุ่มคนรุ่นใหม่ พรรคประชาชาติ เดินทางมาร่วมงานประจำปี มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม (สุเหร่าเขียว) อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ที่จัดขึ้นในวันที่ 30 มกราคม 2565 เพื่อร่วมกิจกรรมการกุศลหารายได้ ซ่อมแซมมัสยิด โรงเรียน สวัสดิการครู และใช้ในกิจการการศึกษา โดยมีอิหม่าม ดร.อุมัร เจริญสุข และคณะกรรมการมัสยิด เป็นผู้จัดงาน มีประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

          พันตำรวจเอกทวี กล่าวว่า กิจกรรมการกุศลหารายซ่อมแซมมัสยิด โรงเรียน สวัสดิการครูและใช้ในกิจการการศึกษาถือเป็นความรับผิดชอบต่อการอยู่ร่วมกันในเรื่องของมิติของศาสนา การศึกษาและพหุวัฒนธรรมในประสบการณ์การอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีโรงเรียนประจำมัสยิดที่เรียกว่า ตาดีกา สถาบันปอเนาะ และก็โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคน มีรูปธรรมอย่างหนึ่งจะพบว่าเด็กที่ไปเรียนสถาบันปอเนาะหรือไปเรียนตาดีกา พ่อแม่ผู้ปกครองจะมีความรู้สึกได้ว่าผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อพ่อแม่ ครอบครัว และที่สำคัญในเด็กที่ไปเรียนปอเนาะสถาบันตาดีกาไม่มีใครติดยาเสพติด แต่ถ้าไปเรียนอื่นๆมีติดยาเสพติด พ่อแม่มองโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา สถาบันปอเนาะ โรงเรียนตาดีกา ทำให้ลูกหลานเขามีความรับผิดชอบการเรียนศาสนา เป็นการเปลี่ยนมนุษย์จากคนป่าเถื่อนให้เป็นคนมีศาสนาให้เป็นคนมีจริยธรรม การศึกษาเป็นการเปลี่ยนมนุษย์จากไม่รู้ให้รู้ โดยเฉพาะการศึกษาที่มีศาสนาเป็นการเรียนเรื่องชีวิตคือจะทำอย่างไรให้ชีวิตในโลกนี้และโลกหน้าอยู่ในหลักคำสอน

            พรรคประชาชาติเราถือหลักที่ให้ความสำคัญความเป็นมนุษย์มีความสำคัญอย่างยิ่ง แม้จะมีความแตกต่างหลากหลาย ทุกคนต้องได้รับการให้เกียรติมีความเสมอภาคและมีความเท่าเทียมกัน เราเชื่อมั่นว่าถ้าในแนวทางไม่แบ่งคนว่าคนหนึ่งใหญ่กว่าอีกคนให้ความสำคัญในความเสมอภาคสิทธิเสรีภาพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความยุติธรรม เป็นแนวทางการสร้างสังคมและสร้างประเทศให้เจริญงอกงามและเป็นสันติสุข ต้องให้สังคมมีความยุติธรรม และปัญหาของประชาชนทั้งประเทศที่เดือดร้อนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม พรรคประชาชาติมีความรับผิดชอบต่อปัญหาเรื่องการศึกษา ศาสนา สังคม เศรษฐกิจปากท้อง เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนอย่างแท้จริง นโยบายสำคัญที่พรรคประชาชาติใช้ความเป็นธรรมและการศึกษานำการเมืองการการทหารเพราะว่ามนุษย์ทุกคนที่มีเหมือนกันคือให้สมองและสติปัญญาเพื่อต้องการให้คนใช้เรียนรู้ ดังนั้นเรียนรู้ก็ต้องไม่ใช่เรียนรู้สิ่งต่างๆจะเกิดจากความรู้ทั้งสิ้นกำแพงเมืองจีนก็สร้างด้วยความรู้ไม่ใช่สร้างด้วยอาวุธ กิจกรรมที่ท่านผู้มีเกียรติที่ได้มาร่วมวันนี้ คือ มาร่วมงานกุศลที่มาสร้างร่วมกัน รับผิดชอบต่อสังคม ศาสนาและการศึกษาเพื่อความเจริญรุ่งเรืองกับประเทศ ท้ายที่สุดก็ขอดูอาให้องค์อัลเลาะห์ให้พรกับทุกคนจงประสบความสุขครับ

           ก่อนหน้าที่จะไปร่วมงานที่มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม (สุเหร่าเขียว) พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง กับคณะพรรคประชาชาติได้พบปะพูดกับประชาชน ณ มัสยิดอัลฮู่ดา – คลองโต๊ะนุ้ย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี มีท่านอิหม่าม สมหวัง บุญเพชร อีหม่ามประจำมัสยิดอัลฮู่ดาและคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนนทบุรี นายยะฟัร ผ่องใส คอเต็บมัสยิดอัลฮู่ดา คลองโต๊ะนุ้ย และคณะกรรมการคุรุสัมพันธ์แห่งประเทศไทย นายอาวุฒิ วงษ์ประเสริฐ อดีตรองนายกอบต.ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ได้ร่วมพูดคุยถึงวิถีชีวิตของชุมชนที่มีมุสลิมประมาณ 200 คน อายุชุมชนมากกว่า 100 ปี ที่ตั้งมัสยิดมีวัดอยู่โดยรอบจำนวน 4 วัดล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน บูดูปลาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเฉพาะที่มีชื่อเสียงของชุมชนที่ได้รับความนิยมผู้ซื้อต้องสั่งจองล่วงหน้าก่อน (ทางออนไลน์) วิถีชีวิตเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งพันตำรวจเอกทวี สอดส่อง และคณะ ได้มอบถุงยังชีพแก่ประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด ที่มาพบปะด้วย