พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

(วันที่ 1 เมษายน 2567) ผู้สื่อข่าวรายงานจาก เรือนจำชั่วคราวแขวงทุ่งสองห้อง กรุงเทพมหานคร ว่า เมื่อช่วงค่ำวานนี้ พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เดินทางมาตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการและความเป็นอยู่ของผู้ต้องขัง ณ เรือนจำชั่วคราวแขวงทุ่งสองห้อง กรุงเทพฯ โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากเรือนจำ กรมราชทัณฑ์ และ มทบ. 11 ให้การต้อนรับ โดยได้ตรวจเยี่ยมสถานที่คุมขัง เรือนนอน การประกอบอาหาร รวมถึงได้พูดคุยกับผู้ต้องขังเพื่อสอบถามถึงสภาพความเป็นอยู่ การดูแลของกรมราชทัณฑ์ ซึ่งในเบื้องต้นพบว่า ผู้ต้องขังได้รับการดูแล การจัดอาหาร รวมถึงการรักษาพยาบาลตามมาตรฐาน โดยในอนาคตอาจพิจารณาแนวทางพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังในช่วงระหว่างรอการพิจารณาคดีให้มากขึ้นจากเดิม รวมถึงในช่วงท้ายได้ร่วมพิธีละศีลอด กับผู้ต้องขังต่างชาตินับถือศาสนาอิสลาม ที่เป็นชาวอุยกูร์ ด้วย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ภายใต้การนำของ พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้จัดมหกรรมรวมพลคนหลังกำแพง ภายใต้แนวคิด ‘ราชทัณฑ์แก้ไข คนไทยให้โอกาส’ ถือเป็นครั้งแรกของกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ที่นำอดีตผู้ก้าวพลาดซึ่งประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพต่าง ๆ มารวมตัวกันเป็นการสร้างพื้นที่ในการประสานความร่วมมือ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ในการให้โอกาสกับผู้ก้าวพลาดที่ได้ผ่านกระบวนการพัฒนาพฤตินิสัย การปรับทัศนคติ และการฝึกวิชาชีพ จนสามารถออกมาใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวและสังคม ด้วยการประกอบอาชีพสุจริต สามารถเป็นต้นแบบให้กับผู้ต้องขัง เป็นการสร้างแรงบันดาลใจ และความหวังให้กลุ่มคนหลังกำแพง ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นกับสังคม และกลุ่มผู้พ้นโทษ ว่า โอกาสที่สังคมหยิบยื่น และโอกาสที่กลุ่มคนเคยก้าวพลาดได้รับจะเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ในการสร้างคนดีมีคุณค่า โดยไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำ
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับวาระงาน พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในช่วงค่ำวันนี้ (1 เมษายน 2567) มีกำหนดการเดินทางไปร่วมละศีลอด พร้อมกับ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร นายอรุณ บุญชม จุฬาราชมนตรี อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญามีนบุรี และคณะ ที่เรือนจำพิเศษมีนบุรี ด้วย