พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เปิด ‘ดีเอสไอ อะคาเดมี่’

          วันนี้ (พฤหัสบดี 23 ธันวาคม 2564) พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาชาติ ในฐานะอดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ร่วมพิธีเปิดสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ (DSI ACADEMY) ซึ่งพันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งสถาบัน และผู้บริหารท่านอื่นได้สานงานต่อ เพื่อเป็นหน่วยงานสำหรับฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในการสืบสวนสอบสวนคดีความผิดทางอาญาที่เป็นคดีพิเศษ พร้อมชมการสาธิตยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุม ณ อาคารฝึกยุทธวิธี สถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ