พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ เยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มจะนะรักษ์ถิ่น ที่ อ.จะนะ จ.สงขลา

วันนี้ (19 ธ.ค..64) พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง ส.ส. บัญชีรายชื่อและ เลขาธิการพรรคประชาชาติ ลงพื้นที่พบปะพี่น้องกลุ่มจะนะรักษ์ถิ่น ที่โรงเรียนสันติวิทย์ ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความเห็น
โดย พันตำรวจเอก ทวี ได้มอบดอกกุหลาบให้แก่พี่น้องกลุ่มจะนะรักษ์ถิ่น เพื่อเป็นกำลังใจในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันเป็นสมบัติส่วนรวมของคนทั้งประเทศ และชื่นชมพี่น้องที่ยืนหยัดรักษาทรัพยากรในท้องถิ่น และสำคัญอย่างยิ่งคือรักษาสังพหุวัฒนธรรมให้คงอยู่ไว้
ทุกคนร่วมกันรับประทานอาหารอย่างเป็นกันเอง ทั้งกลุ่มชาวบ้านที่มารอต้อนรับ และกลุ่มเด็กเยาวชนกำพร้าจากในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ที่อยู่ภายใต้การดูแลของโรงเรียนสันติวิทย์ด้วย