พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

รองโฆษกพรรคประชาชาติ หนุนแนวคิด “ปุ๋ยแห่งชาติ”

          นายมนตรี​ บุญจรัส รองโฆษกพรรคประชาชาติ ในฐานะที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม และคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย เผยแพร่ข้อความผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยมีเนื้อหาดังนี้

“ปุ๋ยแห่งชาติ”

จากสถานการณ์ปุ๋ยแพง​ เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน​ เพราะต้นทุนเพิ่มสูงขึ้น​ ส่งต่อเป็นลูกโซ่ไปยังผู้บริโภคปลายทางที่ราคาผักผลไม้และอาหารที่เกี่ยวกับภาคการเกษตรสูงขึ้นตามด้วย

ประเทศไทยนำเข้าแม่ปุ๋ยจากต่างประเทศ โดยเฉพาะจากจีนเกือบ 100% เมื่อจีนและประเทศต่าง ๆ ชะลอการส่งออก​ ทำให้ราคาปุ๋ยในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว​ เกษตรกรเดือดร้อนถ้วนหน้า การจัดตั้ง “ปุ๋ยแห่งชาติ” เริ่มได้ยินเสียงเรียกร้องจากกลุ่มเกษตรกรและภาคเอกชนต่าง ๆ เพิ่มขึ้นเป็นลำดับ​ สนับสนุนให้มีการกลับมารื้อฟื้นแนวคิดนี้กันใหม่ 

โดยส่วนตัวผมเห็นด้วยอย่างยิ่ง เพราะ​ “ปุ๋ยแห่งชาติ”  สามารถช่วยเหลือเกษตรกรด้านต้นทุนการผลิตได้​ สามารถคานอำนาจกับกลุ่มทุนยักษ์ใหญ่ได้บ้างไม่มากก็น้อย​ ยังดีกว่าปล่อยให้ตกอยู่กับนายทุนผูกขาดกำหนดราคาเองตามใจชอบ

“ปุ๋ยแห่งชาติ​” เคยมีการก่อตั้งมาแล้ว แต่มีกระบวนการทำให้เกิดภาพการบริหารจัดการที่ล้มเหลว และล้มเลิกไป​ ทั้ง ๆ ที่เป็นโครงการที่ดีมาก

ถ้าสภาผู้แทนราษฏรสามารถฟื้น “ปุ๋ยแห่งชาติ” ขึ้นมาในตอนนี้ได้​ นับได้ว่าเป็นเรื่องดีมาก​ เพราะอาจจะสามารถนำเรื่องแร่โพแทสเซียมภาคอีสานที่มีมากมายมหาศาลมาใช้ประโยชน์เพื่อลดการนำเข้าและสนับสนุนการผลิตเพื่อส่งออกสร้างรายได้ให้ประเทศอีกทางหนึ่งด้วยครับ