พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

สมณะจันทเสฏโฐ’ ชื่นชม ส.ส.พรรคประชาชาติคัดค้านคาสิโน ยกย่อง วันนอร์-ทวี เป็นผู้แสดงธรรม

          สมณะจันทเสฏโฐ หรือ ท่านจันทร์ จากสำนักสันติอโศก เดินทางมาให้พรปีใหม่ พ.ศ.2565 แด่พรรคประชาชาติ พร้อมสนทนาธรรม และกล่าวชื่นชมการทำงานของพรรคประชาชาติ ที่แสดงจุดยืนในการคัดค้านแนวคิดการเปิดบ่อนคาสิโนเสรี และการพนันออนไลน์ในประเทศไทย โดยกล่าวว่านี่คือการแสดงธรรมอย่างแท้จริง และยังเสนอแนะให้ทำโครงการปลูกป่าประชาชาติ เพราะการปลูกป่านั้นเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ร่วมโลกโดยแบ่งแยกชาติพันธุ์ ชนชั้น วรรณะ

          โดย นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ, พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง ส.ส.บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาชาติ, ดร.สุพจน์ อาวาส โฆษกพรรคประชาชาติ, และนายมูฮัมหมัดรุสดี เชคฮารูณ รองโฆษกพรรคประชาชาติ ให้การต้อนรับ และร่วมสนทนาธรรม ณ สำนักงานพรรคประชาชาติ ถนนสรงประภา ดอนเมือง กรุงเทพฯ

          สมณะจันทเสฏโฐ หรือ ท่านจันทร์ ได้เขียนจดหมายด้วยลายมือถึง นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ ว่า “เจริญธรรม อ.วันนอร์ อาตมายินดีมากที่ได้พบท่านผู้ดำเนินงานการเมือง กับธรรมะไปด้วยกัน การคัดค้านกาสิโนแบบยกพรรคเป็นการแสดงธรรมแท้จริง ขอสนับสนุนการแสดงธรรมในครั้งนี้ ด้วยการมาเยือนถึงพรรคประชาชาติ ดอนเมือง จาก ท่านจันทร์ สมณะจันทเสฏโฐ”และได้เขียนจดหมายด้วยลายมือ ถึงพันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง ความว่า “เจริญธรรม พันตำรวจเอก ทวี สอดส่องธรรม คนอ่างทอง ผู้หนึ่ง คืออาตมา ที่เกิดจังหวัดเดียวกัน แม้คุณทวีจะเพิ่งเป็นนักการเมือง แต่ก็ทำงานการเมืองอย่างเป็นที่ประทับใจของอาตมาเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะคัดค้านคาสิโน ขอให้ดำเนินงานผสานธรรมตลอดกาลนานเทอญ”
          ด้าน นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ กล่าวขอบคุณ สมณะ จันทเสฏโฐ ที่ได้เดินทางมาอวยพรและสนทนาธรรม โดยกล่าว ความตอนหนึ่งว่า “ความแตกต่างของมนุษย์ไม่ใช่ความแตกแยก แต่พระเจ้าต้องการให้เรียนรู้กัน ช่วยเหลือกัน พวกเราต้องช่วยกันเพราะพวกเราคือพี่น้องกัน เราทุกคนคือลูกหลานของอดัม นี่คือสัจธรรมจริง ถ้าทุกคนคิดว่าเป็นพี่น้องกัน พวกเราก็จะไม่ทะเลาะกัน” ขณะที่ พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง กล่าวว่า “ขอกราบขอบพระคุณสมณะจันทเสฏโฐ ที่ให้เกียรติเดินทางมาที่พรรคประชาชาติ แม้วันนี้บ้านของเราจะเล็กหน่อย แต่หลังจากนี้บ้านของเราจะใหญ่ขึ้น เราพยายามจะสร้างพรรคร่วมกัน ให้คนมีอุดมการณ์มาร่วมกันพัฒนาบ้านเมืองมากยิ่งขึ้นต่อไปครับ”