พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

สวัสดีวันปีใหม่ 2565

หนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวัน
วันดีนั้น คือวันนอร์

สิบสองเดือน คือหนึ่งปี
รักมากมี ทวีสอดส่อง

เจ็ดปี ที่ผ่านมา
โบกมือลา จันทร์โอชา

รอบหน้า เริ่มกันใหม่
จับมือประชาชาติไว้ ไปด้วยกัน

สวัสดีวันปีใหม่ 2565

#ประชาชนประชาชาติ #พรรคประชาชาติ