Site Loader
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

#คดีระเบิดน้ำบูดู กับปัญหาการธำรงไว้ซึ่งหลักนิติธรรม และอำนาจที่ล้นเกินของการใช้กฎหมายพิเศษ
=========

ช่วงสองสามวันที่ผ่าน ตัวแทนของ “ประชาชาติ” ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม และร่วมสังเกตการณ์การอ่านคำพิพากษา คดีระเบิดน้ำบูดู

ก่อนฟังคำพิพากษา ครอบครัวและญาติๆ จำเลยเต็มเปี่ยมไปด้วยความหวังว่าศาลจะยกฟ้อง แต่เมื่อคำพิพากษาออกมาแตกต่างไปจากความคาดหวัง เสียงสะอื้นไห้ก็ดังขึ้นจากมุมโน้นมุมนี้ของห้องพิจารณาคดีที่ 808 ชั้น 8 ศาลอาญา รัชดา กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ประชาชาติขอให้กำลังใจและขออยู่เคียงข้างครอบครัวและญาติๆ ของจำเลยทั้ง 9 รายที่โดนตัดสินจำคุก

จากความเห็นของทีมทนายความและจากการรายงานข่าวของหลายสำนัก สามารถสรุปได้ว่า คดีระเบิดน้ำบูดู สะท้อนปัญหาด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของประเทศในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น
– กระบวนการจับกุมและควบคุมผู้ต้องสงสัยตัวด้วยกฎหมายพิเศษโดยเจ้าหน้าที่ทหาร และทำการซักถามข้อมูลโดยไม่มีทนายความผู้ต้องหาเข้าร่วมด้วย
– การไม่ได้รับสิทธิในการประกันตัวตลอดระยะเวลาสองปีที่ผ่านมา
– การรับฟังผลการซักถามผู้ต้องสงสัยในค่ายทหารภายใต้กฎหมายพิเศษ มากกว่าที่จะคำนึงถึงว่า คดีนี้ไม่มีพยานหลักฐานใดที่ชัดเจน (ตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาในช่วงสองปีหลัง)
– การพิจารณาว่าข้อมูลจากการสืบพยานจำเลย ที่ระบุว่ามีการทำร้ายร่างกายระหว่างการสอบสวนในค่ายทหารนั้น ไม่มีน้ำหนักหรือเป็น “คำพูดลอยๆ” เนื่องจากไม่มีหลักฐานและการบันทึกไว้

“ประชาชาติ” เห็นว่า คดีระเบิดน้ำบูดู ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงปัญหาของการธำรงไว้ซึ่งหลักนิติธรรม และสะท้อนถึงอำนาจที่ล้นเกินของกฎหมายพิเศษ และผู้บังคับใช้กฎหมายพิเศษเหล่านี้ ซึ่งได้แก่กองทัพ เท่านั้น แต่การยอมรับผลการซักถามในค่ายทหารที่ไม่มีมาตรฐานการสอบสวน และมีข้อสงสัยว่าอาจมีการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากกว่าการยึดถือพยานหลักฐาน สะท้อนถึงปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศไทยที่อำนาจอื่นสามารถกำหนดทิศทางของกระบวนการยุติธรรมได้

ในร่างนโยบายของ “ประชาชาติ” ได้ให้ความสำคัญกับ “การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ได้แก่ งานตำรวจ อัยการ ศาล ราชทัณฑ์ กรมบังคับคดี และกระทรวงยุติธรรม รวมถึงหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่นๆ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมและมีการตรวจสอบถ่วงดุล เพื่อเป็นหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ รวมถึงมีการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในทางอาญา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิพื้นฐานในกระบวนการพิจารณา เช่น สิทธิในการปล่อยตัวชั่วคราว หรือ ขั้นตอนการสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องของพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือองค์กรที่มีหน้าที่สอบสวนในทางอาญา ต้องเป็นไปตามพยานหลักฐานและมาตรฐานการสอบสวน และต้องทำในรูปองค์คณะเพื่อป้องกันการแทรกแซงที่ไม่เป็นธรรม และให้ถือมติเสียงข้างมากในการมีความเห็นทางคดี”

”ประชาชาติ” มีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าว่าคดีอย่างคดีระเบิดน้ำบูดู จะไม่เกิดขึ้นซ้ำรอยอีก และหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นบทเรียนที่ดีของสังคมไทยที่จะช่วยกันผลักดันให้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของไทยเป็นไปตามหลักนิติธรรมอย่างแท้จริง

อ้างอิงภาพประกอบและข้อมูลจาก
https://prachatai.com/journal/2018/09/78847
และ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10216729169000083&id=1187612287

Post Author: Prachachat Party

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.