Site Loader
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

“ประชาชาติ” พหุวัฒนธรรม การอยู่ร่วมกัน คนเท่ากัน และ hate speech:

วันนี้ เพจ “ประชาชาติ” เกิดขึ้นมาได้เกือบสองเดือนแล้ว ตอนนี้เรามีผู้กด like และกดติดตามครบห้าพันแล้ว จริงๆ ยอดติดตามและยอด like อาจยังไม่มากนัก แต่ก็เป็นกำลังใจให้แก่ทีมงานได้เป็นอย่างดี พวกเราต้องขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ ที่นี้

ที่ผ่านมา เพจ “ประชาชาติ” พยายามเน้นการนำเสนอมุมมองหรือการมองโลกแบบ “ประชาชาติ” พร้อมกับความมุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมที่ดีกว่าเดิม สเตตัสของเราส่วนใหญ่จะพูดถึงประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมร่วมสมัย พูดถึงเรื่องสิทธิ เสรีภาพ สิทธิมนุษยชน ความยุติธรรม ความเท่าเทียม และประชาธิปไตย รวมทั้งเน้นนำเสนอเรื่องราวของกลุ่มคนชายขอบที่ถูกลืมหรือถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง ที่สำคัญเราเน้นการสร้างให้เกิด “สังคมพหุวัฒนธรรม” ที่แท้จริงสำหรับคนทุกกลุ่ม ทุกศาสนา ทุกชาติพันธุ์ ทุกถิ่นกำเนิด ทุกเพศสภาพ และทุกอุดมการณ์ความเชื่อ

อย่างไรก็ดี มีหลายครั้งที่สเตตัสของเราโดนกระหน่ำโจมตีด้วยคอมเม้นต์ที่อาจเรียกได้ว่าเป็น hate speech เราถูกบางคนมองอย่างรังเกียจว่าเป็นเพจที่เชียร์ศาสนาของชนส่วนน้อย บางคนบอกว่าเราสนใจเชียร์แต่บางกลุ่มชาติพันธุ์ บางคนบอกว่าเราต่อต้านรัฐ บางคนบอกว่าเราเป็นเพจ “ขบวนการ” (อะไรก็ไม่รู้)

ที่ผ่านมาแอดมินรู้สึกว่าข้อความ hate speech เหล่านี้มีถ้อยคำที่ไม่สุภาพปะปนอยู่มาก และเต็มไปด้วยความเกลียดชัง พวกเราเกรงว่าข้อความเหล่านี้จะรบกวนจิตใจของผู้อ่าน/แฟนเพจ จึงพยายามกดลบหรือซ่อนข้อความเหล่านี้มาโดยตลอด แต่ต่อไปนี้ทีมแอดมินจะไม่ทำแบบนี้อีกต่อไป หากมีข้อความ hate speech เราก็จะปล่อยให้มันคงอยู่ ไม่ซ่อน ไม่ลบ และเราจะไม่หลบหนีความจริง เราจะปล่อยให้ข้อความเหล่านี้เป็นประจักษ์พยานถึงความเป็นไปและวุฒิภาวะของสังคมไทยในเวลานี้ และเราหวังว่าเมื่อถึงเวลาหนึ่งในอนาคต ข้อความ hate speech เหล่านี้จะเป็นเพียงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่คอยเตือนเราว่า สังคมเราเคยมีช่วงเวลาที่เลวร้ายแบบนี้ของการอยู่ร่วมกัน และเราในที่สุดเราก็ผ่านมันมาได้

ในวันนี้แอดมินขอนำข้อความจากการให้สัมภาษณ์ตอนหนึ่งของคุณทวี สอดส่อง มาฝากทุกท่าน ข้อความนี้สะท้อนถึงจุดยืนของ “ประชาชาติ” ในการสร้างสังคมบนฐานของวัฒนธรรม ที่หมายถึง ความเป็นคนที่เท่ากันและการยอมรับในความแตกต่างหลากหลายหรือ “พหุวัฒนธรรม” นั่นเอง

Post Author: Prachachat Party

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.