Site Loader
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

กลุ่มผู้นับถือและเผยแพร่ศาสนาอิสลาม หรือที่เรียกกันว่า “ดาวะห์” จากทั้งในและต่างประเทศราวสองแสนคน ได้รวมตัวกันครั้งใหญ่ในงานอิจติมะอฺ (Ijtema) หรือการชุมนุมดะวะห์โลก (คนท้องถิ่นเรียกว่างาน “โยรดาวะห์”) ในระหว่างวันที่ 19-22 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ บริเวณ บ้านตาเซะ อ.เมือง จ.ยะลา

อิจติมะอฺเป็นการมาพบปะกันระหว่างพี่น้องมุสลิมด้วยกันเป็นการสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีต่อกัน ลดความบาดหมางและความหวาดระแวงต่อกัน โดยหวังว่าความรักและความเข้าใจที่ดีนี้จะเผยแผ่ไปยังคนในศาสนาอื่นด้วย

กิจกรรมหลักในงานประกอบด้วย การร่วมกันศึกษาแนวทางศาสนาที่ถูกต้องจากอูลามะห์ (ผู้รู้) ที่มีชื่อเสียงหลายท่านจากประเทศต่างๆ การแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องข้อบัญญัติทางศาสนา แนวทางการนำความรู้ทางศาสนาไปเผยแพร่และปรับใช้ให้เข้ากับวิถีชีวิตในปัจจุบัน เพื่อกล่อมเกลาให้ลูกหลานรอดพ้นจากอบายมุขและสิ่งเลวร้าย งานอิสตีมะฮ์ยังเป็นการฝึกให้ผู้เข้าร่วมได้ดำเนินชีวิตแบบเรียบง่าย เพื่อสร้างความสุขที่แท้จริงทั้งในโลกนี้และโลกหน้า

อนึ่ง การที่พี่น้องชาวดาวะห์จากทั่วโลกและทั่วประเทศมารวมตัว ณ พื้นที่แห่งนี้ ถือเป็นการยอมรับสภาวะของคนในพื้นที่ว่าที่นี่เป็นดินแดนหนึ่งที่จะต้องมาช่วยกันปรับเสริมให้ดีงามขึ้น งานอิจติมะอฺเช่นนี้เคยจัดในประเทศต่างๆ มาแล้วหลายหน สำหรับในประเทศเคยจัดมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปี พ.ศ. 2554 ที่คลองสอง (คลองสองต้นนุ่น) จ.ปทุมธานี และมีผู้เข้าร่วมนับแสนคนเช่นกัน

น่าสนใจว่า การมาร่วมงานของพี่น้องชาวดาวะห์ทั้งจากในและต่างประเทศ ล้วนมาด้วยใจที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและเสียสละอย่างแท้จริง พวกเขาเสียสละทั้งเวลา ความยากลำบากในการใช้ชีวิต และต้องออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่ารถ ค่าเครื่องบินกันเอง ทั้งนี้ เพื่อหวังความพอใจจากอัลลอฮฺ (ซ.บ.) ส่วนการส่งข่าวประชาสัมพันธ์ในการจัดงานนี้ สำหรับพี่น้องชาวมุสลิมในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นการบอกกันปากต่อปากผ่านสำนักงานกลุ่มดาวะห์ (ที่เรียกว่า “มัรกัส”) ในแต่ละภาคและแต่ละจังหวัด ไปจนถึงการบอกกล่าวกันในแต่ละมัสยิด

สิ่งที่น่าชื่นชมยินดีสำหรับงานอิจติมะอฺที่บ้านตาเซ๊ะ อ.เมือง จ.ยะลา ในครั้งนี้ก็คือ มีการร่วมมือกันอย่างดีของภาคส่วนต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนใน จ.ยะลา ตลอดจนพรรคการเมืองต่างๆ กระทั่งสามารถเนรมิตสถานที่จัดงานจากที่รกร้างกลางหุบเขาในเนื้อที่กว่า 2 พันไร่ ให้กลายมาเป็นที่รวมตัวกันสำหรับงานระดับโลกได้ เกิดเป็นสถานที่มีความเหมาะสมสำหรับปฏิบัติศาสนกิจและสำหรับที่พักอาศัยของผู้เข้าร่วมและแขกจากต่างประเทศ มีรถผลิตน้ำดื่มสะอาดบริการฟรี มีบริการห้องน้ำเคลื่อนที่ให้บริการกว่า 100 ห้อง มีรถบรรทุกน้ำและเรือท้องแบนพร้อมถังน้ำขนาดใหญ่ให้บริการสำหรับอาบน้ำละหมาด มีหน่วยพยาบาลและเจ้าหน้าที่หมุนเวียนตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้รถไฟทุกขบวนที่วิ่งผ่านสถานที่จัดงานได้ให้ความอนุเคราะห์จอดรับส่งผู้มาร่วมงานด้วย

“ประชาชาติ” ชื่นชมการจัดงานอิจติมะอฺโลก ที่การหลอมรวมคนนับแสนจากหลากหลายถิ่น สื่อถึงความสุข สงบ และแนวทางสันติวิธีในวิถีแห่งอิสลาม ผ่านกิจกรรมดาวะฮ ซึ่งหมายถึงการแสดงจุดยืนของตนเอง การควบคุมตนเอง การตักเตือนกันและกัน การแสวงหา เผยแผ่ความรู้ในหลักการศาสนาที่ถูกต้องเพื่อเติมเต็มให้กันและกัน “ประชาชาติ” ภาคภูมิใจที่ได้เข้าร่วมงานและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอุมมะฮ หรือ “ประชาชาติ” เดียวกัน

(ผู้สนใจอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Ijtema ได้จากhttps://en.wikipedia.org/wiki/Ijtema)

เครติดภาพจากเพื่อนในกลุ่มไลน์

ปล. ขอบคุณผู้รู้ที่แนะนำว่าการถ่ายเสียงคำว่า “Ijtema” เป็นภาษาไทยควรสะกดว่า “อิจติมะอฺ” แทนที่จะเป็น “อิสตีมะฮ์” ดังที่แอดมินใช้ตอนแรก ซึ่งแอดมินได้ปรับแก้ในเนื้อหาข้างต้นแล้วค่ะ ส่วนในภาพนั้นระบบของแฟนเพจเฟสบุคไม่อนุญาตให้เปลี่ยนภาพได้ ต้องขออภัยด้วยนะคะ

Post Author: Prachachat Party

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.