Site Loader
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

สำหรับ “ประชาชาติ” #ประเทศกูมี คือเสียงสะท้อนจากคนรุ่นใหม่ที่ควรรับฟัง

แอดมินจำได้ว่า ในการปาฐกถาครั้งหนึ่ง อาจารย์วันมูฮัมหมัดนอร์ มะทา ว่าที่หัวหน้าพรรคประชาชาติ ได้กล่าวว่า เสียงของเยาวชนคนรุ่นใหม่คือเสียงอันบริสุทธิ์ใจที่ไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวแอบแฝง พวกเขาอยู่ในวัยที่เปี่ยมไปด้วยพลังและความหวัง ผู้ใหญ่จึงควรรับฟังเสียงของพวกเขา

ดังนั้น สำหรับ “ประชาชาติ” การนำเสนอความเห็นต่อความเป็นไปของสังคมไทยผ่านเสียงเพลงและภาพประกอบในเพลง “#ประเทศกูมี” ของศิลปินคนรุ่นใหม่กลุ่ม Rap Against Dictatorship (RAD) จึงเป็นสิ่งที่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่กำลังมีอำนาจในการปกครองประเทศควรรับฟังเป็นอย่างยิ่ง เพื่อจะได้นำมาปรับปรุงข้อบกพร่องของพวกตน นอกจากนี้ ท่าทีในการข่มขู่ว่าจะแจ้งความดำเนินคดีข้อหาหนักต่อศิลปิน รวมทั้งคนแชร์เพลง ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นเลย เพราะนี่คือการจำกัดสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตของประชาชนอย่างรุนแรง ขัดกับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

ทั้งนี้ ในร่างนโยบายของ “ประชาชาติ” ได้ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน และหากมองบทเพลงนี้ในฐานะสื่อชนิดหนึ่ง “ประชาชาติ” ก็มีร่างนโยบายเฉพาะที่ให้ความสำคัญกับเสรีภาพของผู้ผลิตสื่อ นอกจากนั้น บทเพลงของ RAD ก็ควรถูกถือว่าเป็นสื่อ/เครื่องมือในการสร้างความเข้าใจของผู้คนผ่านการร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาของประเทศ อันเป็นพื้นฐานที่สำคัญยิ่งของสังคมพหุวัฒนธรรม

(ขอบคุณภาพประกอบจากเว็บไซต์ประชาไท)

Post Author: Prachachat Party

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.