Site Loader
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

+++สรุปความเนื้อหาที่อาจารย์วันมูฮัมหมัดนอร์ มะทา ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน จ.เชียงใหม่ เนื่องในโอกาสมาร่วมกิจกรรมกับเครือข่าย 22 กลุ่มชาติพันธุ์ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2561+++

วันนี้คณะว่าที่ผู้บริหารพรรคประชาชาติได้มาร่วมงานของชนเผ่าทางภาคเหนือทั้ง 22 ชนเผ่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พี่น้องชาวม้งและคะฉิ่นที่เป็นกำลังหลักในการจัดการ เรามาร่วมงานนี้เพื่อบอกพี่น้องชนเผ่าเหล่านี้ว่า ตอนนี้ประเทศเรามีพรรคการเมืองเกิดใหม่หลายพรรค และหนึ่งในนั้นคือ พรรคประชาชาติ พรรคเราแตกต่างจากพรรคการเมืองอื่น เพราะเราเน้นและให้ความสำคัญกับความหลากหลายทางชาติพันธุ์

เราเชื่อว่าประเทศหนึ่งๆ ไม่ได้ประกอบด้วยชาติพันธุ์เดียว ประเทศไทย ไม่ได้มีเฉพาะ “ชาวสยาม” หรือ คนไท/ไทย เท่านั้น แต่ประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์มากกว่า 44 กลุ่ม เช่น มอญ มลายู จีน ไทยใหญ่ แต่ที่ผ่านมามักให้ความสำคัญเฉพาะกับบางกลุ่มชาติพันธุ์เท่านั้น หลายกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีฐานะเป็นเจ้าของแผ่นดินเช่นกันได้ถูกทอดทิ้ง ไม่ได้สิทธิบางอย่างที่ควรได้ บางคนในบางกลุ่มชาติพันธุ์เกิดที่นี่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่แม้แต่บัตรประชาชนก็ขอยากมาก บางคนอยู่ที่นี่มานานหลายสิบปี แต่ไม่มีที่ดินของตนเอง ทั้งที่ประเทศไทยมีที่ดินมากมาย บางคนครอบครองที่ดินเป็นแสนๆ ไร่ ขณะที่คนจำนวนมากไม่มีแม้แต่ที่อยู่และที่ทำกิน

ในทางการเมืองเราควรให้ความสำคัญกับการให้ความเป็นธรรมหรือการเอาทรัพยากรที่ดินของประเทศมากระจาย นี่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องมีเท่ากัน ซึ่งเป็นไปไม่ได้ แต่อย่างน้อยคนจนต้องมีบ้านอยู่ ต้องมีที่ดินทำกินพอเลี้ยงครอบครัวได้

พรรคประชาชาติให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมของสิทธิ เสรีภาพ และความเป็นอยู่ของทุกชาติพันธุ์ ทุกเผ่าพันธุ์ในประเทศไทย เราไม่จำเป็นต้องรวย ไม่ต้องมี GDP ที่สูงมากมาย แต่ต้องทำให้คนไทยทุกคนมีความสุขให้ได้ ตอนนี้คนในประเทศเป็นทุกข์กันมาก เนื่องจากเราขาดความรัก ความสามัคคี และควมปรองดองสมานฉันท์กัน ถ้าเรามีเศรษฐกิจดี แต่คนแตกแยกก็คงใช้ไม่ได้

หากพรรคประชาชาติได้ที่นั่ง สส.ในสภาจำนวนพอควร หรือได้ร่วมรัฐบาล สิ่งที่ต้องทำเร่งด่วน คือ ต้องเพิ่มความรัก ความสามัคคีปรองดองกัน ให้คนไทยทุกเผ่าพันธุ์ว่าจะอยู่ที่ใด ไม่ควรแบ่งแยกสีเสื้อ ไม่ควรมีการใส่ร้ายเรื่องศาสนา เพราะทุกศาสนาสอนให้คนรักใคร่ปรองดองถและการใส่ร้ายก็คือการโกหก ซึ่งถือเป็นบาป

เรามาวันนี้เพื่อจะบอกว่าสำหรับพรรคประชาชาติแล้วนั้น ต่อไปนี้ทุกชนเผ่าต้องได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียม เสมอภาค ต้องได้รับการแบ่งปันทรัพยากรไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำวันนี้ประเทศไทยถูกจำกัดด้วยการผูกขาด เราถูกผูกขาดโดยชนชั้นปกครองที่ไม่กระจายอำนาจให้พี่น้องประชาชน อบต. เทศบาล อบจ. ก็เป็นเพียงเครื่องมือของการผูกขาดเท่านั้น งบประมาณยังคงต้องขอมาจากส่วนกลาง ทำอย่างไรจึงจะทำให้รัฐบาลกลางที่กรุงเทพฯ มีอำนาจน้อยลง และให้ท้องถิ่นมีอำนาจในการจัดการตนเองมากขึ้น

อีกทั้งยังมีการผูกขาดทางการค้าโดยกลุ่มทุน คนจนตามบ้านนอกถูกรุกรานโดยบรรษัทใหญ่ แล้วการจัดทำโครงการทั้งหลายของรัฐ ก็มีแต่บรรษัทนายทุนทั้งนั้นที่ได้ประโยชน์ ชาวบ้านแทบไม่ได้อะไรเลย ทุกวันนี้ชาวบ้านลำบากมาก ไม่มีเงินในกระเป๋าให้ลูกไปโรงเรียน

นอกจากนั้น เราอยากเห็นการกระจายอำนาจด้านการศึกษา อยากให้ท้องถิ่นมีบทบาทในการจัดการศึกษามากขึ้น หลักสูตร งบประมาณต่างๆ ที่เป็นอยู่ ทำให้การศึกษาของเราล้าหลังมากแม้แต่เทียบกับเฉพาะในประเทศอาเซียน เราจึงต้องกระจายอำนาจให้ประชาชน

ตอนนี้การผูกขาดมีแม้กระทั่งการผูกขาดความเป็น “คนดี” ผูกขาดการรักสถาบัน แล้วเอามากล่าวหาคนอื่น นอกจากนี้ การที่รัฐและคนหยิบมือผูกขาดในด้านเศรษฐกิจ การเมืองได้สร้างความเหลื่อมล้ำให้เกิดขึ้นอย่างมาก จนประเทศไม่มีความสามัคคีปรองดอง จะสร้างความสามัคคีปรองดองได้ก็ต้องกระจายอำนาจและขจัดความเหลื่อมล้ำก่อน

ดูคลิปการให้สัมภาษณ์ได้ที่
https://www.youtube.com/watch?v=rBHLO8PugOY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1k6_UyKNP5N8jGre-5T0m__Vyr6N0n1Yzu9-RhzYYkvslJrOVQiapAPNc

Post Author: Prachachat Party

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.