Site Loader
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

พรรคประชาชาติ กับการแก้รัฐธรรมนูญ ประชาธิปไตยฐานราก และเศรษฐกิจฐานคุณธรรม

#พรรคประชาชาติ กับการแก้รัฐธรรมนูญ ประชาธิปไตยฐานราก และเศรษฐกิจฐานคุณธรรม /////////////////////////////////// “ผมมาจากทางชายแดนใต้ที่ผู้คนเกือบ 9 แสนคน ปฏิเสธการรับร่างรัฐธรรมนูญ 2560 ดังนั้น ไม่ต้องมาพูดกันแล้วว่า (พรรคประชาชาติ) จะแก้หรือไม่แก้รัฐธรรมนูญ แต่ต้องมาดูรายละเอียดกันว่าจะแก้อย่างไร วิธีไหนมากกว่า…

พรรคประชาชาติมีความห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ด้านเศรษฐกิจและปากท้องของพี่น้องชายแดนใต้เป็นอย่างยิ่ง

พรรคประชาชาติมีความห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ด้านเศรษฐกิจและปากท้องของพี่น้องชายแดนใต้เป็นอย่างยิ่ง นอกจากปัญหาเรื่องยางพาราและเรื่องหนี้ กยศ. ที่เราเป็นกังวลอย่างมากแล้ว เรายังให้ความสำคัญกับพี่น้อง “ต้มยำ” ซึ่งการทำงานเป็นแรงงานและผู้ประกอบการในกิจการต้มยำในประเทศมาเลซียเป็นแหล่งรายได้สำคัญของคนชายแดนใต้มานานหลายทศวรรษแล้ว เพื่อให้ความห่วงใยของพรรคฯ ต่อพี่น้องต้มยำกุ้งมีความเป็นรูปธรรม ในการประชุมใหญ่สามัญพรรคประชาชาชาติ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561…

บทบาทนักศึกษาต่อการตื่นตัวและการมีส่วนร่วมทางการเมือง

++บทบาทนักศึกษาต่อการตื่นตัวและการมีส่วนร่วมทางการเมือง++ //////////////////////////////////// เมื่อวานนี้ (26 พฤศจิกายน 2561) พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการ #พรรคประชาชาติได้ไปบรรยายให้กับกลุ่มนักกฎหมายอาสา ซึ่งเป็นกลุ่มกิจกรรมนักศึกษาอิสระในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในหัวข้อ “บทบาทนักศึกษาต่อการตื่นตัวและการมีส่วนร่วมทางการเมือง” ครั้งที่ 3 ณ…

(ตอนที่2) สรุปปาฐกถา หัวข้อ “สร้างอนาคตด้วยการคืนสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีให้ประชาชน”

+++ พรบ. ป่าสงวนแห่งชาติให้อำนาจรัฐในการให้เช่าป่า สมัยที่ผมเป็นอธิบดี DSI พบว่ารัฐให้นายทุนและคนรวย เช่าพื้นที่ป่าในจังหวัดแถบอันดามันกว่า 4 ล้านไร่ ในขณะที่คนจนไม่มีที่ทำกิน ทำไมรัฐไม่ใช้อำนาจตามกฎหมายนี้ทำให้คนจนได้มีที่ดินทำกิน+++ +++ นโยบายพรรคประชาชาติ คือ การยกเลิกกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมทั้งหมด…

(ตอนที่1) สรุปปาฐกถา หัวข้อ “สร้างอนาคตด้วยการคืนสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีให้ประชาชน”

+++ การเลือกตั้งระบบปัจจุบันนี้ หลายคนบอกว่าผู้ร่างฯ ควรมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 309 ข้อหาข่มขืนใจผู้อื่น… มีความผิดจำคุกน่าจะ 2 ปีขึ้นไป เพราะเราถูกข่มขืนจิตใจไม่ให้เลือกพรรคการเมืองตามระบบบัญชีรายชื่อ เราเลือกได้จาก ส.ส.เขต 350 คนเท่านั้น…

พรรคประชาชาติ ลงพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส พบปะพี่น้องชาวเหนือและสมาคมส่งออกผลไม้

+++ #พรรคประชาชาติ ลงพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส พบปะพี่น้องชาวเหนือและสมาคมส่งออกผลไม้+++ //////////////////////// “เมืองโก-ลก” เป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากคนท้องถิ่นดั้งเดิมแล้ว เมืองโก-ลกยังเป็นถิ่นที่รวมของพี่น้องคนไทยจากหลากหลายภูมิภาค ที่ได้เข้ามาตั้งรกรากทำมาหากินและร่วมสร้างเศรษฐกิจชายแดนใต้ไปด้วยกัน พี่น้องชาวภาคเหนือเป็นอีกกลุ่มที่ได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานที่เมืองโก-ลกมาตั้งแต่เมื่อราว 3 ทศวรรษก่อน ปัจจุบันมีพี่น้องชาวเหนืออยู่ในเมืองโก-ลกราว 3,000 คน…

กิจกรรมที่น่าสนใจที่เกี่ยวกับปากท้องและชีวิตของพี่้น้องคนชายแดนใต้ เรื่องยางพารา และ หนี้ กยศ. ที่ จ.ยะลา

ย้ำเตือนกันอีกทีค่ะว่าวันพรุ่งนี้ (24 พฤศจิกายน 2561) พรรคประชาชาติมีกิจกรรมที่น่าสนใจที่เกี่ยวกับปากท้องและชีวิตของพี่้น้องคนชายแดนใต้ เรื่องยางพารา และ หนี้ กยศ. ที่ จ.ยะลา ขอเชิญสื่อมวลชนและผู้สนใจเข้าร่วมและตามรายละเอียดในภาพค่ะ โดยพรุ่งนี้เพจประชาชาติจะติดตามรายงานการเสวนาทั้งสองเป็นระยะๆ ค่ะ ขอเชิญพี่น้องสื่อมวลชนทำข่าวเปิดตัว…

ผู้พิการมีคุณค่าและศักยภาพ จึงต้องได้รับการพัฒนาและให้การศึกษาที่ดี อย่างเหมาะสม ทั่วถึง และมีอิสระ

+++ผู้พิการมีคุณค่าและศักยภาพ จึงต้องได้รับการพัฒนาและให้การศึกษาที่ดี อย่างเหมาะสม ทั่วถึง และมีอิสระ+++ /////////////////////////////// เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ ได้ไปร่วมกิจกรรมเลี้ยงอาหารนักเรียน ณ…

การศึกษาเป็นสิทธิของเด็กทุกคนที่จะได้เรียนฟรี ตามหลักสิทธิมนุษยชน รัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติการศึกษา รวมทั้งคนทุกเพศทุกวัยมีสิทธิที่จะต้องเข้าถึงการศึกษาได้ และมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต

+++ การศึกษาเป็นสิทธิของเด็กทุกคนที่จะได้เรียนฟรี ตามหลักสิทธิมนุษยชน รัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติการศึกษา รวมทั้งคนทุกเพศทุกวัยมีสิทธิที่จะต้องเข้าถึงการศึกษาได้ และมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต+++ +++ การพัฒนาครูที่ดีคือการให้ครูได้อยู่ในพื้นที่ และหัวใจสำคัญที่สุดก็คือศึกษานิเทศก์ ที่เป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่โรงเรียนของครู เป็นผู้นำเอาทิศทางการศึกษาที่ดีที่สุด อาทิ การจัดการชั้นเรียน…

(ตอนที่ 3 และ 4) สรุปเนื้อหาการกล่าวเปิดประชุมสามัญพรรคประชาชาติ ครั้งที่ 2/2561 โดย อาจารย์วันมูหะมัดนอร์ มะทา

ตอนที่ 3 และตอนที่ 4 (ตอนจบ) +++พรรคประชาชาติเชื่อว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน เราจึงส่งเสริมการกระจายอำนาจแก่ประชาชนและท้องถิ่น รัฐมีหน้าที่สร้างกติกาเพื่ออยู่ร่วมกัน และต้องกระจายรายได้ งบประมาณ งาน ภารกิจแก่ท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนมีภาระหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าของประเทศ ไม่ใช่เพียงผู้อยู่อาศัยเท่านั้น+++ +++การเลือกตั้งเป็นอนาคตของเรา…

LINE@ประชาชาติ