Site Loader
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

คำต่อคำจากบทสัมภาษณ์อาจารย์วันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ ในรายการเราพี่น้องกัน Kita Saudara ตอน คลายล็อค… วิกฤติการเมือง ออกอากาศทางช่อง PEACE TV ในวันเสาร์ที่ 3 พ.ย. ที่ผ่านมาโดยมี คุณธงไชย คำวิเศษณ์ รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการ

ตอนที่ 1 พรรคประชาชาติ กับ การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ การกระจายอำนาจ และการลดความเหลือมล้ำ

ตอนที่ 2 ประชาชาติ กับ การแก้ไขปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ตอนที่ 1 พรรคประชาชาติ กับ การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ การกระจายอำนาจ และการลดความเหลือมล้ำ

ถาม: สิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้วสำหรับพรรคประชาชาติมีอะไรบ้าง

ตอบ: วันนี้อยากเรียนพี่น้องทั่วประเทศว่ามีข่าวดีสำหรับพรรคประชาชาติ โดยเมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้อนุมัติการจดทะเบียนพรรคประชาชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อีกสองสามวันเราคงจะได้รับแจ้งจาก กกต. เพื่อไปรับทะเบียน หลังจากรับทะเบียนการจัดตั้งพรรคเรียบร้อยแล้ว ก็หมายความว่า เราสามารถทำกิจกรรมในฐานะที่เป็นพรรคการเมืองที่ถูกต้องตามกฎหมายได้ ยกเว้นกฎกติกาบางข้อที่ยังอยู่ในล็อคของ คสช. เราก็คงต้องขออนุญาตไป แต่นั่นหมายความว่าวันนี้เราเป็นพรรคการเมืองที่สมบูรณ์แล้ว

ถาม: จริงๆแล้วคำว่า “ประชาชาติ” หากจะขยายความให้ประชาชนทั้งประเทศเข้าใจ คืออะไร

ตอบ: คำว่า “ประชาชาติ” ตามที่เราจดทะเบียนพรรค หมายถึง “ประชาชนของประเทศ” ซึ่งในข้อเท็จจริงแล้วทุกประเทศ ทุกชาติ ต้องรวมกันจากประชาชนที่มีหลายชาติพันธุ์ หลายเผ่าพันธุ์ หลายภาษา หลายศาสนา และหลายวัฒนธรรม เพราะฉะนั้นพรรคประชาชาติเกิดขึ้นเพื่อที่จะรวมเหล่าชาติพันธุ์ทั้งหลาย ไม่ว่าจะนับถือศาสนาใด พูดภาษาอย่างไร อยู่ตรงเส้นเขตแดนไหนของประเทศก็ตาม ให้มารวมกันเพื่อที่จะสร้างสรรค์พัฒนาประเทศนี้ให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป เพราะฉะนั้นโดยหลักแล้วพรรคประชาชาติเน้นว่า เราจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขด้วยสังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกศาสนา ทุกวัฒนธรรมต้องการอยู่แล้ว

ถาม: ภายใต้สถานการณ์ทางการเมือง ณ ปัจจุบันนี้ เมื่อมาผนวกกับอุดมการณ์ทั้ง 9 ข้อของพรรคประชาชาติ ท่านคิดว่าอุดมการณ์ทั้ง 9 ข้อ เพียงพอที่จะหาทางออกเพื่อคลีคลายสถานการณ์ที่เป็นอยู่สะสมมาถึงปัจจุบันได้อย่างไร

ตอบ: บัดนี้ถึงเวลาของคนไทยและประเทศไทย ที่เราจะทำอย่างไรให้คนไทยเรา มีความรัก สามัคคี ปรองดองกัน ผมคิดว่าประเทศไทยเรานั้นไม่ได้ยากจนข้นแค้นนักเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ เรายังดีกว่าประเทศอื่นๆ แต่สิ่งที่เราต้องการมากที่สุดในขณะนี้คือ ทำอย่างไรเราจะเติมความรัก ความสามัคคี ปรองดองให้กับคนในประเทศนี้ โดยลืมเรื่องในอดีตที่แบ่งเป็นฝักเป็นฝ่าย เป็นสี หรือการผูกขาดเรื่องต่างๆ ผูกขาดความเป็นคนดี ผูกขาดว่าคนนี้เป็นคนที่รักสถาบัน คนโน้นไม่เป็นคนรักสถาบัน จึงทำให้สังคมนี้เกิดความแตกแยกอย่างไม่น่าเชื่อ

เพราะฉะนั้นพรรคประชาชาติจึงมุ่งหวังว่าจะเป็นข้อกลางที่จะสร้างความรู้สึกให้กับพี่น้องประชาชน รวมทั้งพรรคการเมืองต่างๆ ว่าเราทะเลาะกันพอแล้วหรือยัง ซึ่งน่าจะพอแล้ว เพื่อที่เราจะนำประเทศมุ่งไปข้างหน้า ตราบใดที่เราพูดถึงเรื่องในอดีตแล้วเราไม่รู้จักการให้อภัยกัน ความรักก็ไม่เกิดขึ้น เมื่อความรักไม่เกิดขึ้นความร่วมมือต่างๆ ก็ไม่เกิด ซึ่งน่าเสียดาย เพราะฉะนั้นสิ่งที่พรรคประชาชาติมุ่งหวังก็คือ สังคมสมานฉันท์ สังคมปรองดอง โดยอยู่บนฐานของความยุติธรรมที่ไม่มีความเหลื่อมล้ำในสังคมอย่างที่ผ่านมาในอดีต เราอยากจะสร้างสังคมที่แบ่งปันกัน

ถาม: อุดมการณ์ทั้ง 9 ข้อที่ได้ประกาศไป มีข้อไหนที่ต้องการจะเน้นย้ำและอธิบายเป็นพิเศษว่าพรรคประชาชาติมุ่งมั่นทำและมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้าง

ตอบ: เราอยากจะเน้นย้ำว่าประเทศนี้เป็นประเทศประชาธิปไตย เราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์พระประมุข ซึ่งอำนาจต้องเป็นของประชาชน ในปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าอำนาจของประชาชนถูกลิดรอนเหลือน้อยลงทุกวัน เพราะฉะนั้นสิ่งที่พรรคประชาชาติเน้นหนัก คือ จะทำอย่างไรการกระจายอำนาจจึงจะไปสู่ประชาชนในท้องถิ่นให้มากที่สุด ทำอย่างไรให้ อบต. เทศบาล อบจ. สามารถที่จะดูแลพื้นที่ของตัวเองได้ด้วยการมีงบประมาณอย่างเพียงพอ ในปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่ารัฐบาลในส่วนกลางมีอำนาจล้นเหลือมาก จัดการได้ทุกอย่าง รวมทั้งเอาเงินมากองตรงกลางแล้วแบ่งให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเจ้าของประเทศ เป็นคนเสียภาษีเพียงเล็กน้อย ไม่เพียงพอต่อการพัฒนา

อันที่จริงรัฐธรรมนูญปี 2540 หรือรัฐธรรมนูญปี 2550 ก็กำหนดตัวเลขอย่างชัดเจนว่า เงินงบประมาณแผ่นดินนั้นต้องกระจายไปให้ท้องถิ่น 35 เปอร์เซ็นต์ แต่ปี 40 มาถึงปัจจุบันนี้ มัน 20 กว่าปีแล้ว ปรากฏว่าท้องถิ่นได้รับงบประมาณไปยังไม่ถึง 20 เปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำไป ใครที่มีความใกล้ชิดกับท้องถิ่นจะรู้ว่า 20 เปอร์เซ็นต์ที่ท้องถิ่นได้รับนั้น ปรากฏว่าถูกรัฐบาลสอดไส้เอาโครงการของรัฐบาลมาบังคับให้ท้องถิ่นต้องทำ เช่น นโยบายนมโรงเรียน ซึ่งความจริงควรจะเป็นงบของรัฐบาลกลาง แต่รัฐบาลบอกให้แจกนมโรงเรียนฟรี แต่โดยใช้งบประมาณของ อบต. เรื่องเงินสวัสดิการคนชราก็เป็นนโยบายของรัฐบาลส่วนกลาง ไม่เกี่ยวกับท้องถิ่น แต่ปรากฏว่าต้องเอาเงินของเทศบาลหรือ อบจ. ไปจ่าย เพราะฉะนั้นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีเงินเหลือสำหรับการพัฒนาน้อยมากหรือแทบไม่มีเลย

ผมจึงเห็นว่าการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นมีความจำเป็นและจะต้องรีบทำอย่างเร่งด่วน ไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของการพัฒนาท้องถิ่น การกระจายอำนาจ และงบประมาณ แม้แต่ในเรื่องของอำนาจในการดูแล เราจะเห็นว่าส่วนกลางเอาอำนาจไปเยอะ แต่ส่วนท้องถิ่นที่เขาจะต้องเผชิญกับปัญหา เช่น ปัญหาขยะในพื้นที่ ปัญหาแหล่งน้ำ ซึ่งเขาอยู่กับปัญหาเขารู้ แต่จะแก้ปัญหาต้องรอความเห็นจากรัฐบาลส่วนกลาง หรือถนนหนทางที่เขาต้องการจะซ่อมก็ต้องรอการอนุมัติงบประมาณจากส่วนกลาง ระบบการปกครองที่บอกว่าให้ท้องถิ่นแต่ไม่ให้เงินไป ไม่ให้อำนาจการตัดสินใจไป ผมคิดว่านี่เป็นสิ่งที่เราต้องแก้ไข ซึ่งเราเรียกว่า “การผูกขาดอำนาจ”

อีกสิ่งหนึ่งที่พรรคประชาชาติคิดว่าต้องทำให้เป็นเรื่องเป็นราวเป็นนโยบาย คือ เรื่องอำนาจของการผูกขาดทางเศรษฐกิจ เรามีกฎหมายหลายฉบับที่ต้องขออนุญาตโน่น ขออนุญาตนี่ ในที่สุดประชาชนคนรากหญ้านี่ขอแล้วขอเล่าก็ไม่ได้ แต่นายทุนบริษัทใหญ่ๆ สามารถขอใบอนุญาตได้ง่ายๆ สามารถรับทำโครงการใหญ่ๆ ของรัฐได้ ปรากฏว่าในที่สุดผลประโยชน์ตกอยู่กับบริษัทใหญ่ๆ จากการผูกขาดนั้น เราจึงอยากจะเห็นว่า ในทางเศรษฐกิจควรจะกระจายให้คนยากจน ให้เขามีพื้นที่ทำมาหากิน มีทุนรอน ไม่อย่างนั้นประเทศนี้จะแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในทางเศรษฐกิจไม่ได้

ถาม: เปอร์เซ็นต์ที่กระจายงบประมาณลงไปในท้องถิ่น บางทีไปคาบเกี่ยวกับส่วนกลาง ทั้งๆ ที่ส่วนกลางควรจะจัดการเองด้วยซ้ำ ปัญหานี้มาจากความประมาทเลินเล่อหรือเป็นการทุจริตเชิงนโยบาย

ตอบ: เป็นได้หลายอย่างด้วยกัน แต่จริงๆ ก็คือ การที่เราไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่บอกว่าต้องกระจายงบประมาณไปยังท้องถิ่นจำนวน 35 เปอร์เซ็นต์ แล้วก็บอกว่ากระจายไปไม่ได้ เพราะจะเกิดการทุจริตคอรัปชั่น ความจริงนั้นการทุจริตคอรัปชั่นเป็นเรื่องข้อกฎหมาย ที่มีการทุจริตจากทุกพื้นที่ ยิ่งหน่วยงานส่วนกลางน่าจะทุจริตมากกว่าส่วนย่อยมาก แต่เราเพ่งเล็งส่วนท้องถิ่นเพราะไม่อยากให้เขามีเงินมีทองใช้ในการแก้ปัญหาของพื้นที่ ผมคิดว่าการทุจริตจะเกิดขึ้นน้อยลงด้วยซ้ำถ้าเรากระจายอำนาจ แล้วเราให้ประชาชนเขาเป็นคนควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด

เราต้องเสนอแก้ไขกฎหมายอย่างเร่งด่วน เพราะว่าประเทศของเราถ้าเรายิ่งกระจายอำนาจไปเร็วเท่าไหร่ ความเจริญ การพัฒนาก็จะเข้าสู่ท้องถิ่นได้มากขึ้น ไม่ใช่ทุกอย่างอยู่ที่ส่วนกลางอยู่ที่กรุงเทพ กรุงเทพมีปัญหาเยอะ การจราจรทุ่มงบประมาณไปเท่าไหร่ รถไฟฟ้ากี่เส้นกี่สาย การจราจรก็ยังติดขัด เพราะคนมุ่งเข้ากรุงเทพ เราจะทำอย่างไรให้ชนบทมีสิ่งต่างๆ ใกล้เคียงกับเมืองหลวง มีมหาวิทยาลัยดีๆ มีโรงเรียนที่ดี มีการจัดการศึกษาที่ดีโดยประชาชนจัดการเองได้ แล้วก็มีโรงงาน มีที่ทำงานทำให้คนชนบทไม่ต้องเคลื่อนย้ายเข้ามาในกรุงเทพ คือ อยู่ในชนบทก็มีงานทำ มีการศึกษาดี มีถนนหนทางดี มีโรงพยาบาลดีๆ กระจายไปทั่วประเทศ

กรุงเทพก็จะแก้ปัญหากรุงเทพได้ด้วยแล้ว ต่างจังหวัดก็จะได้รับบริการที่ดีด้วย ประเทศนี้ควรจะกระจายไปให้มันใกล้เคียงกันไปทั่วประเทศ ประเทศในยุโรปในอเมริกาแม้จะเป็นชนบทห่างไกล แต่การบริการทุกอย่างไม่ได้แตกต่างกันมาก คนไม่ต้องไหลมาเรียนหนังสือในโรงเรียนดีๆ ในกรุงเทพ แล้วก็ไม่ต้องวิ่งสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยในกรุงเทพ เพราะมหาวิทยาลัยที่บ้านของเขาก็มีคุณภาพพอๆกัน
ถาม: รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งที่ผ่านๆมา มีปัญหาติดขัดอะไรถึงไม่สามารถดำเนินนโยบายการกระจายอำนาจอย่างที่อาจารย์ได้คาดหวังไว้ได้

ตอบ: ผมคิดว่าเป็นเรื่องผลประโยชน์ของระบบเดิม คนที่เคยได้รับประโยชน์จากนายทุนเดิม และเจ้าของที่ดิน ยังมีความคิดแบบเดิมที่ไม่กล้าที่จะกระจายไปสู่รากหญ้า แล้วประการสำคัญคือรัฐบาลของประชาชนที่ได้มาจากการเลือกตั้งมักไม่ค่อยจะอยู่ยาว อยู่แค่สั้นๆ แถมเวลาอยู่ ก็เป็นรัฐบาลที่รวมกันหลายพรรค พอรวมหลายๆ พรรคนโยบายดีๆ ก็ไม่สามารถจะนำมาใช้ได้ทั้งหมด เหมือนกับการเลือกตั้งคราวนี้รัฐธรรมนูญออกแบบกฎหมายเลือกตั้งเพื่อให้พรรคการเมืองกระจายตัวออกไป จะไม่มีพรรคไหนได้เสียงข้างมาก ต้องไปรวมกันหลายๆ พรรคจึงจะเป็นรัฐบาลได้ รัฐบาลแบบนี้ผมคิดว่าไม่สามารถจะนำเอานโยบายหลักๆ ที่ดีๆ มาทำได้ อาจทำได้เพียงสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ที่ไม่สามารถแก้ปัญหาระยะยาวของประเทศได้

(วันพรุ่งนี้พบกับตอนที่ 2 ประชาชาติ กับ การแก้ไขปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้)

ขอบคุณ Keris Emas Sri Wangsa สำหรับการถอดเทปและเรียบเรียง

ภาพประกอบจาก https://youtu.be/wBu2RcEXEh8…

Post Author: Prachachat Party

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.