Site Loader
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

+++ประชาชาติเยือนอุบลราชธานี+++

ใครที่คิดถึง พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ วันนี้เพจ “ประชาชาติ” เอาข่าวกิจกรรมของคุณทวีมาฝากค่ะ

วันนี้คุณทวี พร้อมคณะ ได้ไปเยี่ยมประชาชนที่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เพื่้อรับฟังปัญหาและความต้องการของพี่น้องประชาชน มีการเยี่ยมชมแปลงผักขะแยง(ผักกะออม) และผักหนอก (บัวบก) ของว่าที่สมาชิกพรรคประชาชาติ พร้อมกันนี้ได้มีสื่อมวลชนท้องถิ่น 2-3 ช่อง ให้ความสนใจสัมภาษณ์คุณทวีเกี่ยวกับมิติพหุวัฒนธรรมกับการพัฒนาอีสานด้วยค่ะ

Post Author: Prachachat Party

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.