Site Loader
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าวการประชุมใหญ่สามัญพรรคประชาชาติ ครั้งที่ 2/2561 และการแถลงข่าวเปิดตัวพรรค ในวันอาทิตย์ที่ 18 พ.ย. 2561 เวลา 8.00 น.-15.00 น. ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเพฯ

พบกับปาฐกถาหัวข้อ “พหุวัฒนธรรม พลังสร้างชาติ” จาก อ.วันมูหะมัดนอร์ มะทา (หัวหน้าพรรคฯ) และ หัวข้อ “สร้างอนาคตด้วยการคืนสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีให้ประชาชน” จาก พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง (เลขาธิการพรรคฯ) และปาฐกถาว่าด้วย “การศึกษาที่ดีคือจุดเปลี่ยนประเทศไทย) โดยแขกรับเชิญพิเศษ

รวมทั้งการเปิดตัวสมาชิกพรรคและผู้ร่วมอุดมการณ์พรรคประชาชาติ การประชุมเลือกกรรมการสรรหาผู้สมัคร และการแสดงจากกลุ่มชาติพันธุ์

Post Author: Prachachat Party

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.