Site Loader
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

ภาพยนตร์สั้น “ผู้คุมเสรีภาพ”

ภาพยนตร์สั้น “ผู้คุมเสรีภาพ” “อย่าให้ใครมากำหนดชีวิตคุณ เพราะมนุษย์มีคุณค่าและศักยภาพ มีศักดิ์ศรีและเท่าเทียมกัน ต้องได้รับสิทธิชั้นพื้นฐานที่เหมือนกัน เพราะเราคือประชาชาติ ประชาชนพลเมืองของประเทศ” ภาพยนตร์สั้นจากฝีมือผู้กำกับคนรุ่นใหม่แห่งประชาชาติ

ประชุมกับประชาชนและกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อสรรหาสมาชิกพรรคประชาชาติในเขตภาคเหนือ

เชิญชมภาพกิจกรรมของพรรคประชาชาติเมื่อวานนี้ (15 พฤศจิกายน 2561) ที่ จ.เชียงใหม่ กันค่ะ โดยคุณอารีเพ็ญ อุตรสินธ์ รองหัวหน้าพรรคฯ และคุณมุข สุไลมาน เหรัญญิกพรรคฯ ได้จัดประชุมกับประชาชนและกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อสรรหาสมาชิกพรรคประชาชาติในเขตภาคเหนือ #เพราะทุกคนคือประชาชาติ

(ช่องNBT UBON) สนทนากับ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ

“คนอีสานออกไปทำงานสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศไทยอย่างมาก อยากให้คนอีสานได้กลับมาพัฒนาบ้านเกิด ภาคอีสานมีโอกาสและศักยภาพมาก คนอีสานก็มีความรู้ ความสามารถ มีจิตใจที่ดีงาม มีความรักความสามัคคี …อัตลักษณ์ความเป็นคนอีสาน สามารถเอาใช้ในเพื่อการพัฒนาด้านต่างๆ ได้เป็นอย่างดี…” (ทวี สอดส่อง) ==================== รายการ อีสานเช้านี้…

LINE@ประชาชาติ