Site Loader
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

ย้ำเตือนกันอีกทีค่ะว่าวันพรุ่งนี้ (24 พฤศจิกายน 2561) พรรคประชาชาติมีกิจกรรมที่น่าสนใจที่เกี่ยวกับปากท้องและชีวิตของพี่้น้องคนชายแดนใต้ เรื่องยางพารา และ หนี้ กยศ. ที่ จ.ยะลา ขอเชิญสื่อมวลชนและผู้สนใจเข้าร่วมและตามรายละเอียดในภาพค่ะ โดยพรุ่งนี้เพจประชาชาติจะติดตามรายงานการเสวนาทั้งสองเป็นระยะๆ ค่ะ


ขอเชิญพี่น้องสื่อมวลชนทำข่าวเปิดตัว โครงการ “ระดมความคิดเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวสวนยางพารา”

วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.00-12.30 น. ณ ห้องประชุม บ้านศรียะลา อ.เมือง จ.ยะลา

8.00-10.00 น. ลงทะเบียน
10.00 -12.00 น. ประธานโครงการกล่าวชี้แจงความเป็นมา/ การแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
12.10 -12.30 น. สรุปประเด็นและแผนการดำเนินงาน
12.30 – 13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกันที่บ้านศรียะลา

มาร่วมกันทำให้ยางพาราเป็นวาระเร่งด่วนแห่งชาติ เพื่อช่วยเหลือชาวสวนยาง ลูกจ้างกรีดยาง และผู้ประกอบการรับซื้อผลิตภัณฑ์ยางพารารายย่อย อย่างยั่งยืน

ผู้ประสานงาน: นางสาวฟารีดา ณ นคร (098-7355447, 063-9021253)


พรรคประชาชาติมุ่งเดินหน้าหาหนทางสร้างรูปธรรมการแก้ปัญหาหนี้ กยศ. ขอเชิญมาร่วมงานกันนะคะ
/////////

ขอเชิญร่วมการสัมมนาโครงการ “ช่วยเหลือลูกหนี้กยศ. ที่ถูกดำเนินการบังคับคดี”

วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานคณะกรรมการอิสลาม จังหวัดยะลา

เปิดอบรม / การช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรม โดย พันตำรวจโทวิชัย สุวรรณประเสริฐ

กยศ. ความฝันความเป็นจริง โดย ดร. เอก มงคล

แนวทางการดำเนินการช่วยเหลือลูกหนี้กยศ.
โดย นายยงยศ แก้เขียว นายกสมาคมก้านันผู้ใหญ่บ้าน

แนวทางการแก้ไขและการปรับโครงสร้างหนี้กยศ.
โดย นายสุพจน์ อาวาส และ นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ

Post Author: Prachachat Party

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.