Site Loader
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

+++ การเลือกตั้งระบบปัจจุบันนี้ หลายคนบอกว่าผู้ร่างฯ ควรมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 309 ข้อหาข่มขืนใจผู้อื่น… มีความผิดจำคุกน่าจะ 2 ปีขึ้นไป เพราะเราถูกข่มขืนจิตใจไม่ให้เลือกพรรคการเมืองตามระบบบัญชีรายชื่อ เราเลือกได้จาก ส.ส.เขต 350 คนเท่านั้น ทั้งที่จำนวน สส. มี 500 คน ประชาชนที่รักในพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง จะไม่มีทางเลือกหากผู้สมัครของพรรคนั้นเป็นคนไม่ดี…

+++ หากสิทธิที่เป็นนามธรรม คือ สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และความยุติธรรม ถูกรุกล้ำ ก็จะเกิดการลุกขึ้นปกป้องสิทธินี้ วิธีการที่ง่ายที่สุดคือ การไปให้พ้นจากถูกรุกล้ำ กรณีจังหวัดชายแดนภาคใต้มีคนอพยพออกจากพื้นที่จำนวนมาก นักเรียนไทยจากชายแดนใต้ไปศึกษาต่อต่างประเทศมาก ส่วนหนึ่งต้องการไปหนีให้พ้นจากความกลัว พวกเขาอาจกลัวอิทธิพลยาเสพติด กลัวฝ่ายที่เห็นต่าง ที่สำคัญคือ กลัวรัฐ”

///////////////////////////

สรุปเนื้อหาการกล่าวปาฐกถาของ พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ หัวข้อ “สร้างอนาคตด้วยการคืนสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีให้ประชาชน” ในงานประชุมสามัญพรรคประชาชาติ ครั้งที่ 2/2561 ” 18 พ.ย. 2561 ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ

+++ ตอนที่ 1 คืนสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค ศักดิ์ศรี และความยุติธรรม แก่ประชาชน +++

ขอความสันติสุขจงเกิดแก่ท่าน กราบเรียนท่านวันมูฮัมหมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ ท่านรองหัวหน้าพรรคประชาชาติ คณะกรรมการบริหาร สมาชิก ท่านผู้มีเกียรติ สื่อมวลชนที่เคารพรักทุกท่าน พรรคประชาชาติตอนนี้มีสโลแกนว่า “ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม”

ในหลายทศวรรษที่ผ่านมา การปกครองประเทศไทยจะวนเวียนอยู่ใน 2 ระบอบ คือ ระบอบเผด็จการ และ ระบอบประชาธิปไตย ซึ่งพรรคประชาชาตินั้นมีความศรัทธาและมีความภักดีในวิถีประชาธิปไตย อนึ่ง แม้ทั้งสองระบอบจะต่างกัน แต่ก็เหมือนกันตรงที่ต่างก็มุ่งหวังอำนาจในการปกครอง ซึ่งแต่ละระบอบมีวิธีได้มาซึ่งอำนาจการปกครองแตกต่างกัน ฝ่ายหนึ่งใช้กำลัง ใช้อาวุธ และใช้การยึด แต่อีกฝ่ายหนึ่งให้ประชาชนเลือก ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดก็ตาม เมื่อได้อำนาจมาแล้วก็จะต้องเอาประชาชนไว้ ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นการปกครองในระบอบเผด็จการหรือในระบอบประชาธิปไตย ต่างก็พยายามสร้างฐานประชาชน

สิ่งที่มากับอำนาจคือตำแหน่ง โดยเฉพาะตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ซึ่งสามารถ แต่งตั้งทหาร ตำรวจ และข้าราชการพลเรือน แต่อำนาจเป็นสิ่งที่ไม่เข้าใครออกใคร เมื่อมีอำนาจก็มีการสืบทอดอำนาจ วนเวียนแบบนี้มาตลอด หลังการรัฐประหารทุกครั้ง ดูเหมือนประเทศจะเปลี่ยนเป็นประชาธิปไตย แต่ที่จริงก็เป็นเพียงฉากหนึ่งสำหรับการสืบทอดอำนาจและการสร้างความชอบธรรม (ให้กับระบอบที่มาจากการรัฐประหาร) รัฐธรรมนูญของไทยที่มีมากถึง 20 ฉบับ ส่วนใหญ่มีเนื้อหาที่ซ่อนการสืบทอดอำนาจเอาไว้ ดังในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ที่กำหนดให้มี ส.ว. 250 คน จากการแต่งตั้ง ที่ร้ายแรงไปกว่านั้นคือ เป็นรัฐธรรมนูญที่ออกแบบระบบการเลือกตั้งได้แปลกประหลาดแตกต่างจากสากลโลก

สำหรับการเลือกตั้งระบบปัจจุบันนี้ หลายคนเห็นว่าผู้ร่างฯ ควรความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 309 ข้อหาข่มขืนใจผู้อื่น ให้ยอมให้หรือจำยอมเพื่อกระทำต่างๆ หรือเพื่อแลกสิทธิ มีความผิดจำคุกน่าจะ 2 ปีขึ้นไป ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะเราถูกข่มขืนจิตใจไม่ให้เลือกพรรคการเมืองตามระบบบัญชีรายชื่อ เราเลือกได้จาก สส.เขต 350 คนเท่านั้น ทั้งที่จำนวน สส. มี 500 คน ประชาชนที่รักในพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง จะไม่มีทางเลือกหรือมีความยากลำบากในการลงคะแนนหากผู้สมัครของพรรคนั้นเป็นคนไม่ดีหรือเป็นคนที่กระทำความผิด เนื่องจากในระบบนี้ “เลือกคนได้พรรค เลือกพรรคได้คน”

ท่ามกลางความวนเวียนของระบอบอำนาจในการปกครอง สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ ประชาชน วันนี้พรรคประชาชาติอยากจะเป็นจุดเปลี่ยนให้กับประชาชน เราต้องการจะสร้างสังคมที่ดี เราให้ความสำคัญกับความเป็นมนุษย์ คุณค่า ศักดิ์ศรี มนุษย์ต้องเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะมีความแตกต่างหลากหลายอย่างไร เราจึงส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรม

พลเมืองมีสิทธิที่ชอบธรรมและอยู่ 2 ประการ คือ
1) สิทธิที่เป็นรูปธรรม คือ ปัจจัยสี่ มนุษย์ต้องไม่ยากจน ต้องมีอาหาร ต้องมีที่อยู่อาศัย ต้องได้รับการรักษาพยาบาล ต้องมีเครื่องนุ่งห่ม นี่คือปัจจัยสี่ซึ่งมนุษย์ขาดไม่ได้ เรายังเห็นได้ว่ายังมีคนหลายกลุ่มในโลกนี้ที่ยังไม่มีแม้ปัจจัยสี่ เช่น ชาวโรฮิงญาที่มีแผ่นดินเกิด แต่ไม่มีที่อยู่อาศัยและไม่มีแผ่นดินตาย

2) สิทธิที่เป็นนามธรรม คือสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และความยุติธรรม… หากสิทธิที่เป็นนามธรรมถูกรุกล้ำ ก็จะเกิดการลุกขึ้นปกป้องสิทธินี้ โดยวิธีการที่ง่ายที่สุดคือการไปให้พ้นจากถูกคุกคาม กรณีจังหวัดชายแดนภาคใต้มีคนอพยพออกจากพื้นที่จำนวนมาก ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะปัญหาเศรษฐกิจ แต่การที่มีนักเรียนไทยจากชายแดนใต้ไปศึกษาต่อยังต่างประเทศมาก ไม่ว่าจะเป็นมาเลเซีย อียิปต์ และประเทศอื่นๆ ส่วนหนึ่งเกิดขึ้นเพราะความรู้สึกที่ต้องการจะไปหนีให้พ้นจากความกลัว พวกเขาอาจกลัวอิทธิพลยาเสพติด กลัวฝ่ายที่เห็นต่าง แต่ที่สำคัญคือ กลัวรัฐ …ปัจจุบัน ตัวเลขผู้อพยพไปประเทศมาเลเซียที่เป็นทางการอาจดูน้อย แต่ตัวเลขที่ไม่เป็นทางการเมื่อวันรายอที่ผ่านมา พบว่ามีผู้อพยพเดินทางกับมาเยี่ยมบ้านกว่า 1-2 แสนคน ยังไม่นับรวมผู้ที่ไม่ได้เดินทางกลับมาในช่วงนั้นด้วย

สิทธิที่เป็นนามธรรมนี้ รวมกันเรียกว่า “สิทธิมนุษยชน” วันนี้สิทธิดังกล่าวเป็นของประชาชน พรรคประชาชาติจึงมุ่งมั่นสร้างอนาคตที่ดี โดยการคืนสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค ศักดิ์ศรี และความยุติธรรม แก่ประชาชน

////////////////////////
พบกับตอนที่ 2 ได้ใน https://prachachat.org/2018/11/26/%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%882-%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%96%E0%B8%B2-%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%89/

ตอนที่ 2 การสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมด้วยการเปลี่ยนการศึกษา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า

Post Author: Prachachat Party

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.