Site Loader
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

พรรคประชาชาติมีความห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ด้านเศรษฐกิจและปากท้องของพี่น้องชายแดนใต้เป็นอย่างยิ่ง นอกจากปัญหาเรื่องยางพาราและเรื่องหนี้ กยศ. ที่เราเป็นกังวลอย่างมากแล้ว เรายังให้ความสำคัญกับพี่น้อง “ต้มยำ” ซึ่งการทำงานเป็นแรงงานและผู้ประกอบการในกิจการต้มยำในประเทศมาเลซียเป็นแหล่งรายได้สำคัญของคนชายแดนใต้มานานหลายทศวรรษแล้ว

เพื่อให้ความห่วงใยของพรรคฯ ต่อพี่น้องต้มยำกุ้งมีความเป็นรูปธรรม ในการประชุมใหญ่สามัญพรรคประชาชาชาติ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา สมาชิกพรรคประชาชาติได้มีมติแต่งตั้งให้ตัวแทนผู้ประกอบการต้มยำไทยในมาเลเซียจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายยูสมาดี สาและ และ นายฮาซัน หนักแน่น เป็นกรรมการบริหารพรรคประชาชาติ โดยว่าที่กรรมการฯ ทั้งสองท่านจะได้นำปัญหาต่างๆ ที่พี่น้องต้มยำ รวมทั้งปัญหาของพี่น้องชาวไทยในมาเลเซียกลุ่มอืนๆ ประสบ มานำเสนอเพื่อให้พรรคฯ ได้จัดทำนโยบายและมีการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป

(ติดตามอ่านเนื้อหาเกี่ยวกับการเยี่ยนเยือนพี่น้องต้ม
ยำไทยในมาเลเซียของคณะผู้ก่อตั้งพรรคประชาชาติเมื่อเดือนสิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ได้ที่

46762626_1036793796493027_7673622887269400576_n

 

Post Author: Prachachat Party

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.