Site Loader
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

#พรรคประชาชาติ กับการแก้รัฐธรรมนูญ ประชาธิปไตยฐานราก และเศรษฐกิจฐานคุณธรรม
///////////////////////////////////

“ผมมาจากทางชายแดนใต้ที่ผู้คนเกือบ 9 แสนคน ปฏิเสธการรับร่างรัฐธรรมนูญ 2560 ดังนั้น ไม่ต้องมาพูดกันแล้วว่า (พรรคประชาชาติ) จะแก้หรือไม่แก้รัฐธรรมนูญ แต่ต้องมาดูรายละเอียดกันว่าจะแก้อย่างไร วิธีไหนมากกว่า นับประสาอะไรกับ รัฐะรรมนูญฉบับนี้ ผมเป็นหนึ่งใน 38 คนของ สว.ที่แก้รัฐธรรมนูญปี 2550 ให้ สว.ต้องมาจากการเลือกตั้ง ดังนั้น รธน.ปี 2560 ที่มีปัญหามาก เราแก้แน่นอน”

“ไม่ว่าใครจะประณามนักการเมืองอย่างไร เราต้องยอมรับในสปิริตของนักการเมือง นักการเมืองนั้นเมื่อถึงเวลาก็ยอมเดินเข้าสู่สนามในกติกาที่ตนเองไม่ได้ตั้ง ไม่ว่าจะเจ็บปวดอย่างไร สปิริตและความกล้าของนักการเมืองกับสปิริตและความกล้าของคนที่ทำรัฐประหารนั้นห่างชั้นกันมาก ผมอยู่ทางใต้ อยู่ใกล้กับปฏิบัติการทางการทหารมาก จึงรู้วิธีการเอาเปรียบดีว่าเป็นอย่างไร”

“เราควรสร้าง ประชาธิปไตยจากฐานราก คนในชุมชน อาจไม่รู้ความหมายของประชาธิปไตย แต่เราควรให้เนื้อหา (และการปฏิบัติจริง) แก่ประชาชน เช่น ในการทำสหกรณ์ของเรา มีคนหลากหลายความคิด ความเชื่อ และชาติพันธุ์ มารวมกันเราแบ่งการทำงานเป็นกลุ่มเล็ก ๆ 8-10 คน ที่มาเวียนกันนำการประชุม ซึ่งสามารถสร้างความเป็นผู้นำ …นี่คือเนื้อหาของ ประชาธิปไตยที่มาจากฐานราก แต่หากรัฐไปจัดอบรมประชาธิปไตยเมื่อไหร่ ก็จะล้มเหลวเมื่อนั้น เราต้องสร้างรูปแบบประชาธิปไตยที่ชาวบ้านต้องการขึ้นมาให้ได้”

“การคืนอำนาจให้แก่ท้องถิ่นหรือการกระจายอำนาจจะสามารถป้องกันการรัฐประหาร กทม. ต้องมีการเลือกตั้งผู้อำนวยการเขต ส่วนจังหวัดก็มีการเลือกตั้งทุกระดับ ก็จะไม่มีใครกล้าทำรัฐประการ ผู้นำจากการเลือกตั้งก็ไม่ต้องมารายงานตัวกับคณะรัฐประหาร เพราะประชาชนไม่ให้มา คนจะหวงแหนอำนาจที่ตนเลือกมา (และไม่ยอมให้เกิดการรัฐประหาร)”

“การแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ มีทั้งการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจกระแสหลัก และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่างๆ เช่น digital economy แต่ในขณะเดียวกันเราต้องมีเศรษฐกิจฐานคุณธรรมที่พัฒนามาจากฐานราก นั่นคือ ท่ามกลางความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ก็ต้องมีเศรษฐกิจหลากลายรูปแบบ อาจมีดอกเบี้ยหรือไม่มีดอกเบี้ยก็ได้”

“การพัฒนาฐานรากเป็นวาระของพรรคประชาชาติ เราเน้นพหุวัฒนธรรม เน้นการเข้าถึงทุกคน ให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม ยิ่ผู้มีอำนาจเบี่ยงเบนความหมายของประชาธิปไตย เราก็ยิ่งต้องสร้างประชาธิปไตยจากฐานราก”

(โดย ผศ.ดร. วรวิทย์ บารู ในเวทีถกแถลงเชิงวิชาการ “ปฏิรูปประชาธิปไตยจากชุมชนฐานรากสู่ประเทศ” วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 -16.30 น. ณ ห้อง 109 สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม)

ที่มาภาพและเสียง เพจสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล
https://www.facebook.com/IHRP.Mahidol/videos/2212083815726100/

Post Author: Prachachat Party

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.