Site Loader
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

“นิติภูมิฯ ชวนถก ว่าด้วย ที่มา สว., barter กับการแก้ปัญหาพืชผลการเกษตร, ทุนใหญ่กับการเบียดขับคนตัวเล็กตัวน้อย, พหุวัฒนธรรมที่ต้องมาคู่กับประชาธิปไตย”

(สรุปจากการบรรยายของร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิธณัฐ มิ่งรุจิราลัย รองหัวหน้าพรรคประชาชาติ ในงานประชุมใหญ่สามัญพรรคประชาชาติ ครั้งที่ 2/2561 และการแถลงข่าวเปิดตัวพรรค ในวันอาทิตย์ที่ 18 พ.ย. 2561 เวลา 8.00 น.-15.00 น. ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ)

+++ สส. และ สว. ต้องมาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย+++

แม้ผมจะเคยได้รับคะแนนเสียงจากการลงเลือกตั้ง สส. ใน กทม. ได้คะแนนสูงสุด แต่ก็กลับมีการรัฐประหารเสียก่อน ต่อมาถูกแต่งตั้งเป็น สนช. และได้เป็นกรรมาธิการเกี่ยวกับการต่างประเทศ แต่ไม่สามารถเดินทางไปในบางประเทศได้ เพราะรัฐบาลหลายประเทศไม่ยอมรับสมาชิกรัฐสภาที่มาจากการรัฐประหาร ท่านลองจินตนาการถึงคนจำนวน 250 คนที่จะเข้าไปเป็น สว. หลังการเลือกตั้งครั้งนี้ ท่านว่าพวกเขาจะทำงานได้อย่างไร จะได้รับการยอมรับจากนานาประเทศไหม ดังนั้น ประชาธิปไตยและการเลือกตั้งจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับประเทศชาติ …ประชาธิปไตยต้องเป็นสากล โดยสภาทุกสภาต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชน

+++ บาร์เตอร์ (Barter) การแก้ปัญหาราคาพืชผลเกษตร+++

ดร.มหาเธร์ มูฮัมหมัด เมื่อครั้งที่เป็นนายกรัฐมนตรี ได้เจรจาซื้อเครื่องบินรบจากสหพันธรัฐรัสเซีย โดยขอจ่ายครึ่งหนึ่งเป็นสินค้าเกษตร ซึ่งรัฐบาลรัสเซียได้ยอมรับข้อเสนอดังกล่าว หากประเทศไทยจะทำเช่นนี้บ้างได้ไหมในการนำสินค้าทางการเกษตรไปแลกกับเครื่องบินรบ เรือดำน้ำ เครื่องจักร หรือเทคโนโลยีต่าง หากทำได้ยางพาราหรือน้ำมันปาล์มก็คงมีราคาสูงกว่าปัจจุบัน

อินโดนีเซียเป็นอีกประเทศที่นำแนวคิดนี้ไปใช้ โดยรัฐบาลได้สั่งกระทรวงพาณิชย์ให้จัดตั้งบริษัทแบบรัฐวิสาหกิจเพื่อเจรจาแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตรกับเครื่องจักรหรืออาวุธกับต่างประเทศ ส่งผลให้ในปีที่ผ่านมา อินโดนีเซียสามารถซื้อเครื่องบินรบจากประเทศรัสเซียได้ 11 ลำโดยไม่ใช้เงินเลย แล้วเรือดำน้ำของประเทศไทย 3 หมื่นกว่าล้านบาทนั้นมีส่วนช่วยเกษตรกรไทยหรือไม่

การใช้ระบบบาร์เตอร์ยังจะช่วยยุติการจ่ายค่า commission ในการซื้ออาวุธและเครื่องจักรของประเทศได้ด้วย

+++ทุนใหญ่กับการเบียดขับคนเล็กคนน้อย+++

ในการดำเนินนโยบายทางการเมือง หากเรายังปล่อยให้คนที่รวยที่สุดของประเทศแย่งงานคนที่จนที่สุดในประเทศ ประเทศนี้จะขยับต่อไปไม่ได้ ตามอำเภอตามตำบลต่างๆ ตอนนี้ทุนใหญ่ข้ามชาติเข้ามาทำลายอาชีพการค้าขายของในพื้นที่ พรรคประชาชาติอยากให้ชนบทมีความมั่งคั่ง เราต้องกันนายทุนข้ามชาติไม่ให้เข้ามาดูดความมั่งคั่งของท้องถิ่น และต้องสร้างงานในท้องถิ่น

+++ประชาธิปไตยต้องมาคู่กับพหุวัฒนธรรม+++

พรรคประชาชาติไม่ได้ยึดถือเพียงประชาธิปไตย แต่ยังยึดถือพหุวัฒนธรรมด้วย ในท่ามกลาง 194 ประเทศทั่วโลกที่เป็นสมาชิกของสหประชาชาติ มีราว 10-20 ประเทศที่เกิดการทะเลาะเบาะแว้ง เนื่องจากแม้ประเทศเหล่านี้จะมีประชาธิปไตย แต่กลับลืมพหุวัฒนธรรมและพหุสังคม ลืมไปว่าประเทศต้องประกอบไปด้วยผู้คนหลายศาสนา หลายชาติพันธุ์ หลายภาษา ส่งผลให้ตอนนี้สหภาพยุโรปประกาศว่าจะลงโทษทางเศรษฐกิจการค้ากับประเทศที่หลงลืมเรื่องพหุวัฒนธรรม

47093743_569144660193059_6534923780316200960_n

Post Author: Prachachat Party

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.