Site Loader
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

(ขอบคุณการรายงานข่าวจาก อัสรา รัฐการัณย์ )

ดร.ณหทัย ทิวไผ่งาม รองหัวหน้า #พรรคประชาชาติ กล่าวได้ใจผู้หญิงชายแดนใต้ “พร้อมสนับสนุนให้ผู้หญิงมีการศึกษา ติดอาวุธด้วยความรู้ และสนับสนุนผู้หญิงให้อยู่กับครอบครัวมากขึ้น”

UN WOMEN ร่วมกับเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (CIVIC WOMEN) จัดสัมมนาเรื่อง “การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในการสร้างสันติภาพและแก้ปัญหาชายแดนใต้”

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จ.สงขลา

ภาคบ่าย ผู้แทน 8 พรรคการเมือง ได้แก่ พรรคประชาชาติ, พรรคชาติไทยพัฒนา, พรรคประชาธิปัตย์, พรรคพลังประชารัฐ, พรรครวมพลังประชาชาติไทย, พรรคสามัญชน, พรรคอนาคตใหม่ และพรรคชาติพัฒนา ร่วมสะท้อนความคิดเห็นต่อข้อเสนอของกลุ่มผู้หญิง และ เสวนาเรื่อง “บทบาทของพรรคการเมืองต่อการส่งเสริมการ มีส่วนร่วมของผู้หญิงในการสร้างสันติภาพ และแก้ปัญหาชายแดนใต้”

ดร.ณหทัย ทิวไผ่งาม ว่าที่รองหัวหน้าพรรคประชาชาติ กล่าวว่า สันติภาพและความมั่นคงจะเกิดขึ้นได้ เริ่มจากครอบครัว และสถาบันการศึกษา

12 ปี ที่ออกจากการเมือง แต่ได้เข้าไปทำงานในจังหวัดชายแดนใต้เป็นเวลา 6 ปี ทำให้เห็นว่า จังหวัดชายแดนใต้ เป็นจังหวัดที่มีเสน่ห์ มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ผู้คนมีศักยภาพสูง โดยเฉพาะผู้หญิง

ทำงานกับโรงเรียน 9 แห่ง นักเรียน 1,800 คน ในชายแดนใต้ คุณครู 90% เป็นผู้หญิง ซึ่งเป็นพลังที่สำคัญยิ่ง เพราะครูกลุ่มนี้ไม่ได้สอนเพียงแค่ให้เด็กพูดภาษาอังกฤษได้ แต่สอนความคิดให้เด็กๆ

เราต้องร่วมกันสร้างคน และการสร้างคนต้องเริ่มจากครอบครัว จึงจะยั่งยืน

กระทรวงศึกษาธิการ ต้องทำงานร่วมกับ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ความรู้เป็นอาวุธที่ดีที่สุด เราทำงานด้วยการติดอาวุธด้วยความรู้ อีกทั้งสนับสนุนผู้หญิงอยู่กับครอบครัวให้มากขึ้น

เมื่อพูดถึงเรื่องผู้หญิง ทุกคนต้องหันหน้าเข้าหากัน เราจะทำอย่างไร ที่จะเชื่อมหน่วยงานต่างๆ เข้ามาทำงานร่วมกัน ริเริ่มให้มีสมาพันธ์ การรวมกลุ่มผู้หญิงในทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดเป็นพลังในการผลักดันนโยบายสำคัญของชาติทุกช่องทาง เพื่อให้ผู้หญิงมีบทบาทในทุกภาคส่วน

เสนอให้มีคณะกรรมการว่าด้วยการจ้างงาน เพื่อความเท่าเทียมและยุติธรรมต่อผู้หญิง เพื่อเสนอแนะคัดกรองบุคคลเข้าทำงาน พิจารณาตำแหน่ง และค่าตอบแทนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมแก่ผู้หญิง โดยผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติ

ดร.ณหทัย ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า การผลักดันผู้หญิงต้องใช้ผู้ชายเป็นพลังที่สำคัญ ความหลากหลายจะทำให้ประเทศชาติเราสมบูรณ์ขึ้น และต้องอาศัยผู้ใหญ่ที่มีความจริงจัง จริงใจ สามารถแก้ปัญหาได้จริง

Post Author: Prachachat Party

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.