Site Loader
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

#คนรุ่นใหม่ประชาชาติ” มีสมาชิกที่เข้มแข็ง มีความตื่นตัวทางสังคมการเมืองจากทั่วประเทศหลายพันคน เดินหน้าขยายเครือข่ายคนรุ่นใหม่ทางอีสานและเหนือต่อไป
————–

การออกสื่อไลฟสดพูดคุยสบายๆ กับคนรุ่นใหม่แห่งประชาชาติ เมื่อคืนวันที่5 ธันวาคม นั้น เป็นการเคลื่อนไหวของคนรุ่นใหม่ที่ใช้สื่อเป็นตัวกลางประสานคนทั่วประเทศ ภายใต้มือถือแค่เครื่องเดียว โดยมีผู้ร่วมเสวนาหลายท่านด้วยกัน.

จากพลังเสียงของคนรุ่นใหม่แห่งประชาชาติ มูฮัมหมัดรุสดี เช็คฮารุณ คณะกรรมการบริหาร #พรรคประชาชาติ ในนามคนรุ่นใหม่ที่ได้รับโอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่ให้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองในนามคนรุ่นใหม่ ได้แถลงถึงกิจกรรมที่ผ่านมาได้รับเสียงตอบรับในพื้นที่ที่ดี พร้อมจะเดินหน้าจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ในภายกรอบแนวคิดที่สอดคล้องกับนโยบายพรรคประชาชาติ

หนึ่งในแกนนำคนสำคัญต่วนอิสกันดาร์ ดาโต๊ะมูลียอ ประธานคนรุ่นใหม่แห่งประชาชาติ ก็ยังถือขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคประชาชาติที่มอบโอกาสและเห็นคุณค่าของคนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง ร่วมคิด และเขียนนโยบายที่เน้นประโยชน์สุขของประชาชนเป็นที่ตั้ง บนฐานความเท่าเทียมกัน เสมอภาค ทุกชาติพันธุ์ เพศ ภาษาและวัฒนธรรม

ส่วนคุณบูรฮัน สะเม๊าะ ที่ปรึกษาคนรุ่นใหม่แห่งประชาชาติ ก็ได้พูดถึงนิยามสัญลักษณ์ของคนรุ่นใหม่ คือ กลีบหนึ่งของ”พรรคประชาชาติ” ถ้าขาดส่วนใดส่วนหนึ่ง กลีบนั้นก็ไม่สมบูรณ์ ดังนั้นคนรุ่นใหม่ประชาชาติต้องทุ่มสุดตัวจิตอาสาทำงานเพื่อพรรค เพื่อให้กลีบจำปานั้นเต็มไปด้วยความสวยงามเรียบร้อยมั่งคง และยังกล่าวทิ้งท้ายถึงสมาชิกเครือข่ายคนรุ่นแห่งประชาชาติ ที่เข้าสมัครเป็นสมาชิกเพื่อขับเคลื่อนแล้วมากถึง5000 คนทั่วประเทศ พร้อมขอให้การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในวันนี้ได้ผลกับสังคมประชาธิปไตยสมบูรณ์เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชน โดยขีดเส้น ก่อน15 มกราคม จะเดินทางขยายเครือขายปักธงในภาคอีสาน และภาคเหนือ ต่อไป

ด้านว่าที่ร้อยตรีไซฟูเลาะ อับดุลเลาะ คณะกรรมการคนรุ่นใหม่แห่งประชาชาติ ได้กล่าวถึง การเลือกตั้งที่ห่างหายจากประเทศไทยมานานกว่า4 ปีแล้ว ตั้งแต่ คสช.ยึดอำนาจ ตลอดระยะเวลาสี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งประชาชนกลายเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยแต่ในนาม แต่ไม่มีโอกาสใช้สิทธ์เลือกกำหนดเพื่ออนาคตหรือทิศทางการพัฒนาประเทศ

การเลือกตั้งปี62 ที่ใกล้เข้ามา ผมก็ยังคงตั้งความหวังกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เกิดระหว่างปี 2543-2536 ซึ่งปัจจุบันมีอายุระหว่าง 18-25 ปี เป็นกลุ่มคนที่ยังไม่มีโอกาสใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สส. เมื่อครั้งสุดท้าย 2 กุมภาพันธ์2557 มากถึง 7 ล้านคนทั่วประเทศ ที่ยังคงเป็นพลังคนรุ่นใหม่ที่บริสุทธิ์ มีสิทธิ์เลือกตั้งระดับประเทศครั้งแรก จึงเป็นเสียงที่เป็นความหวังของการเปลี่ยนแปลงประเทศไปในทิศทางที่ดีขึ้น และยังคงเป็น7 ล้านเสียงของคนรุ่นใหม่ที่มีความหมายจะสร้างนิยามการเมืองแบบใหม่ที่พร้อมจะ Start up. ประเทศไทยไปข้างหน้าภายใต้วิถีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

คุณปวิธ สาเม๊าะ คณะกรรมการคนรุ่นใหม่แห่งประชาชาติ แสดงความกังวลกับการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ที่มีคนไทยล้านกว่าคนอาศัยอยู่ทุกมุมทั่วโลก โดยอยากเห็นการเลือกตั้งปี 62 ที่จะมาถึง เป็นธรรมกับทุกฝ่าย และเป็นที่ยอมรับของอารยประเทศ

ด้าน ดร.ยูนัยดี วาบา ที่ปรึกษาคนรุ่นใหม่แห่งประชาชาติกล่าวทิ้งท้ายปิดรายการ สิ่งที่อยากเห็นพลังคนรุ่นใหม่สามารถเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปข้างหน้า พร้อมเป็นแรงสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่กล้าที่จะขีดเส้นตัวเอง..บนวิถีประชาธิปไตยต่อไป.

(จาก ข่าวคนรุ่นใหม่แห่งประชาชาติ)

Post Author: Prachachat Party

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.