Site Loader
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

ย้ำกันให้ชัดเจนอีกครั้ง โดยอาจารย์วันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้า #พรรคประชาชาติ ว่าพรรคประชาชาติจึงไม่เข้าขอร่วมการประชุมชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการทางการเมืองเพื่อนำไปสู่การเลือกตั้ง ที่จัดโดย #คสช. ในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ สโมสรทหารบก และยืนยันว่า การจัดการเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของ กกต. ที่ไม่พึงถูกแทรกแซงโดย คสช. การประชุมต้องจัดโดย กกต.เท่านั้น และต้องไม่จัดใน #ค่ายทหาร
//////////////////////////////////////////

“เราจะร่วมมือกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในฐานะที่เป็นผู้จัดการการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติพรรคการเมืองและพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง ส.ส. แต่เมื่อเห็นหนังสือเชิญให้พรรคการเมืองไปร่วมในครั้งนี้ ก็เห่นว่าไม่ใชการที่ประชุมที่ กกต. เป็นหลัก กกต.เป็นเพียงหน่วยธุรการที่เชิญพรรคการเมืองไปร่วมประชุมเท่านั้น คนที่จะชี้นำการประขุม คนที่จะชี้แจงอะไรต่างๆ นั้นเป็น คสช. และรัฐบาล

พรรคประชาชาติมีมติจากที่ประชุมผู้บริหาร เห็นว่า ถ้าไม่ใช่การประชุมที่ กกต.เป็นหลัก เราก็จะไม่ไป เพราะพรรคการเมืองต้องทำงานร่วมกับ กกต. อย่างใกล้ชิด ไม่ใช่หน้าที่ของ คสช.หรือรัฐบาลที่จะมาก้าวก่ายเรื่องการเลือกตั้งหรือชี้แจงการเลือกตั้ง

อีกประการเราเห็นว่า ไม่ได้มีการเคารพ กกต. ไม่ได้มีการให้เกียรติพรรคการเมือง เพราะเป็นการเชิญประชุมในค่ายทหารหรือหอประชุมของกองทัพบก ซึ่งเป็นที่ก่อเกิดของการปฏิวัติครั้งล่าสุด หากจะมีการประชุมร่วมกันของแม่น้ำห้าสายกับกับพรรคการเมือง ก็จะต้องให้ กกต.เป็นหน่วยงานจัด โดยกกต.ต้องเป็นประธานและเป็นผู้นำการประชุม หากมีอะไรที่พรรคการเมืองสงสัยเกี่ยวกับรัฐบาลและ คสช. ก็ให้รัฐบาลและคสช. ชี้แจงได้ รวมทั้งสถานที่ก็ต้องสถานที่ของ กกต. ไม่ใช่จัดประชุมในกองทัพ”

(วันมูหะมัดนอร์ มะทา ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชในวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ขณะร่วมงาน ผู้บริหารพรรคประชาชาติพบปะศิษย์เก่าต่างประเทศ จำนวน 18 ประเทศ ณ โรงแรมปาร์ควิว ยะลา)

////////////////////////////////////////////

ฟังคลิปการให้สัมภาษณ์อาจารย์วันมูหะมัดนอร์ มะทา ที่ได้ถอดความมาข้างต้น ได้ที่
https://www.facebook.com/PrachachatPeopleNation/videos/2257195921223168/?epa=SEARCH_BOX&jazoest=26510012155807990731181039579519971835266868110455715385857666681027349451191181161105577118111837410011511958651001204982995010497451028495109109821031217499103100514599519767579881105113846967105100108100116764512255119

หรือ (ตั้งแต่นาที่ 3.40 เป็นต้นไป)
https://www.facebook.com/vjujur/videos/2195483243830683/?hc_ref=ARRaQdTKTu7kJwvU-mU5k6WVhL_qX4PRMcoNJLr1zvxnlVuk4D5H3r99Jot61wSNHZQ&jazoest=26510011986687810277804585748673537453735512155103978410210510165121761198155687184114766511053658911611910358651001204982995010497451028495109109821031217499103100514599519767579881105113846967105100108100116764512255119

 

Post Author: Prachachat Party

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.