พรรคประชาชาติ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านการกีฬาของประเทศในฐานะเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนและส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนชน

#พรรคประชาชาติ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านการกีฬาของประเทศในฐานะเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนและส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนชน พรรคฯ มีบุคคลากรที่มีประสบการณ์ด้านการพัฒนากีฬาอย่างคุณ “วรวีร์ มะกูดี” มาช่วยดูนโยบายในด้านนี้ วันนี้แอดมินจึงพาเพื่อนๆ มาฟังความคิดเห็นและสิ่งที่ผลักดันด้านการกีฬาจากคุณวรวีร์กันค่ะ ความสนใจการเมือง ตนใจการเมืองมานานแล้ว และในช่วงที่ตนลงไปทางใต้ ได้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ ตนเองซึ่งก็เป็นมุสลิมเช่นกัน รู้สึกอยากจะทำให้พวกเขามีความสุข การกระจายลีกสู่ชุมชนก็เป็นการนำความสุขไปให้ส่วนหนึ่งแล้ว…