Site Loader
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

#พรรคประชาชาติ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านการกีฬาของประเทศในฐานะเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนและส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนชน พรรคฯ มีบุคคลากรที่มีประสบการณ์ด้านการพัฒนากีฬาอย่างคุณ “วรวีร์ มะกูดี” มาช่วยดูนโยบายในด้านนี้ วันนี้แอดมินจึงพาเพื่อนๆ มาฟังความคิดเห็นและสิ่งที่ผลักดันด้านการกีฬาจากคุณวรวีร์กันค่ะ

ความสนใจการเมือง

ตนใจการเมืองมานานแล้ว และในช่วงที่ตนลงไปทางใต้ ได้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ ตนเองซึ่งก็เป็นมุสลิมเช่นกัน รู้สึกอยากจะทำให้พวกเขามีความสุข การกระจายลีกสู่ชุมชนก็เป็นการนำความสุขไปให้ส่วนหนึ่งแล้ว นอกจากนั้นยังเห็นว่า เด็กและเยาวชนทางใต้มีความสนใจในฟุตบอลมาก

เมื่อตนเป็นผู้บริหารพรรคการเมืองก็ต้องคิดถึงนโยบายที่จะทำให้ทุกคนทั้งเด็ก เยาวชน เด็กผู้หญิง สตรี หรือผู้สูงอายุ ได้เข้ามาเล่นกีฬา และทำให้มีการบริการสาธารณะด้านกีฬา ซึ่งตอนนี้มีอยู่น้อยมาก เด็กและเยาวชนหากจะเล่นกีฬา ก็ไม่มีที่จะเล่น ต่างจังหวัดในโรงเรียนอาจมีสนามเล็กๆ ส่วนเด็กกรุงเทพฯ ต้องมีเงินเช่าสนามหรือเป็นสมาชิกจึงจะเล่นได้

หากจะให้เด็กเล่นกีฬา ภาครัฐควรมีสโมสรกีฬาชุมชน สนาม และเครื่องอำนวยความสะดวกโดยไม่เสียค่าบริการ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีที่ทางสำหรับเล่นกีฬา ไม่มั่วสุมอบายมุข เมื่อพ่อแม่ผู้ปกครองเห็นลูกเล่นกีฬาก็รู้สึกสบายใจ ซึ่งเป็นประโยชน์ตั้งแต่ระดับครอบครัว สังคม และชาติบ้านเมืองต่อไป

การส่งเสริมสนับสนุนให้มีการลงทุนด้านกีฬา

สิ่งหนึ่งที่อยากทำคือ การส่งเสริมสนับสนุนให้มีการลงทุนด้านกีฬา เนื่องจากเรามี BOI มีการส่งเสริมการลงทุนมากมาย แต่การส่งเสริมให้คนมาลงทุนในเรื่องของกีฬายังมีน้อย

หากเยาวชนเล่นกีฬาก็จะมีสุขภาพแข็งแรง มีเพื่อนฝูง มีสังคม และสามารถหลีกเลี่ยงอบายมุขได้ เพราะการหากเสพอบายมุขจะทำให้ร่างกายไม่แข็งแรง ทำให้ฝีมือการเล่นกีฬาถดถอยลง หากเด็กมีร่างกายที่แข็งแรงแล้ว ก็จะสามารถประหยัดงบพยาบาลไปได้ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องมุ่งไปที่การทำให้เด็กไปเป็นนักกีฬาอาชีพเพียงอย่างเดียว

หากเรามาลงทุนด้านกีฬาเรื่องนี้แต่เริ่ม ก็จะเกิดประโยชน์ตั้งแต่ระดับครอบครัวไปจนถึงระดับชาติ โดยการสร้างบริการสถานที่เล่นกีฬาในแต่ละชุมชน หรือสร้าง Community sport club ซึ่งคนในชุมชนสามารถเป็นสมาชิกและใช้บริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นี่เป็นบริการสาธารณะที่สำคัญและจำเป็นอย่างมาก

การพัฒนากีฬาในระดับฐานราก

โครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาของประเทศไทยยังน้อยมาก ดังนั้นเราต้องสร้างพื้นฐานส่วนนี้ให้แข็งแรง เป็นฐานที่เด็กและเยาวชนสามารถใช้ได้ ใครอยากเล่นกีฬาก็สามารถเข้าไปเล่นได้ ไม่จำเป็นต้องเก่งมาก ขอแค่เล่นกีฬาพ่อแม่ก็สบายใจแล้ว อีกทั้งกีฬายังสามารถต่อสู้กับยาเสพติดได้ นี่จึงเป็นนโยบายหลักของพรรคประชาชาติในการใช้กีฬาพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีร่างกายที่แข็งแรง มีจิตใจที่ดี มีระเบียบวินัย และก้าวขึ้นไปสู่ระดับที่บริหารจัดการได้ง่าย

การสนับสนุนกีฬาอาชีพของเยาวชนในภูมิภาค

หากสโมสรอาชีพเห็นเด็กจากสโมสรภูมิภาคที่มีความสามารถก็จะพัฒนาต่อยอดในทักษะและความสามารถนั้น ภาครัฐจึงควรให้การสนับสนุนสโมสรภูมิภาค เนื่องจากภาครัฐมีบุคลากรครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นโค้ชหรือคนที่ทำงานเกี่ยวกับกีฬาในพื้นที่ต่างๆ และในภาคของการบริการสาธารณะ เราต้องมีสโมสรกีฬาภูมิภาคที่ให้บริการกับชุมชนโดยตรง หากเราทำได้ เด็กและเยาวชนรากหญ้าก็จะแข็งแกร่ง การพัฒนาอนาคตก็จะง่าย กล่าวคือ “กีฬาพัฒนาคน คนพัฒนาชาติ”

พรรคประชาชาติกับการส่งเสริมและการพัฒนากีฬา

พรรคประชาชาติมีผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญที่หลากหลายมารวมกัน จากประสบการณ์ด้านการกีฬาฟุตบอลทั้งชีวิตของตน ทำให้ตนเป็นส่วนหนึ่งที่จะสามารถเติมให้พรรคฯ มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะฐานที่เริ่มจากภาคใต้ ซึ่งอยากให้เป็นฐานสำหรับผลิตนักกีฬาที่สำคัญที่สุด เป็น Model สำหรับภาคอื่นๆ ต่อไป
___________________________

ที่มา: สรุปความจากการสัมภาษณ์คุณวรวีร์ มะกูดี รายการเราพี่น้องกัน ตอน เลือดฟุตบอลในเวทีการเมือง ช่อง PEACE TV ออกอากาศวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

Post Author: Prachachat Party

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.