พรรคประชาชาติ กับแนวนโยบายในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของพี่น้องใน จ.สงขลา

#พรรคประชาชาติ กับแนวนโยบายในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของพี่น้องใน จ.สงขลา เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมสยามเซ็นเตอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พรรคประชาชาติ ได้จัดการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชนและนักธุรกิจในจังหวัดสงขลาเกี่ยวกับผลกระทบทางธุรกิจกับภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศไทยปัจจุบัน ในการนี้ผู้เข้าร่วมได้นำเสนอประเด็นปัญหาหลักในหลายเรื่อง ที่สำคัญคือ…