Site Loader
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

#พรรคประชาชาติ กับแนวนโยบายในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของพี่น้องใน จ.สงขลา

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมสยามเซ็นเตอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พรรคประชาชาติ ได้จัดการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชนและนักธุรกิจในจังหวัดสงขลาเกี่ยวกับผลกระทบทางธุรกิจกับภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศไทยปัจจุบัน ในการนี้ผู้เข้าร่วมได้นำเสนอประเด็นปัญหาหลักในหลายเรื่อง ที่สำคัญคือ การค้าชายแดนไทยมาเลเซียที่มีอุปสรรคด้านโลจิสติกส์ การขนส่ง และการข้ามพรมแดน รวมทั้งการที่ธุรกิจหรือบางอาชีพยังได้รับการส่งเสริมอย่างเพียงพอ อาทิ การท่องเที่ยวในท้องถิ่น การประกอบอาชีพในธุรกิจขายตรงหรือเครือข่าย รวมทั้งการขาดแหล่งเงินทุนสำหรับรายย่อยที่ขาดหลักทรัพย์ (สามารถดูรายปัญหาเศรษฐกิจในภาคใต้และจังหวัดสงขลาได้ในสไลด์ถัดๆไป)

ทั้งนี้ พรรคประชาชาติ มีนโยบายหรือแนวทางการแก้ปัญหาเหล่านี้ในหลายประการ ไม่ว่าจะเป็น

– ส่งเสริมการค้าชายแดนครบวงจร สร้างความเชื่อมั่นและแรงจูงใจในการลงทุน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สนับสนุนการเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์กับประเทศเพื่อนบ้าน …ร่วมมือกับประเทศมาเลเซียอย่างใกล้ชิดทั้งในระดับรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมธุรกิจที่สร้างรายได้ให้กับประชาชนที่ยากจนในพื้นที่

-ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในมิติต่างๆ ให้ได้มาตรฐาน การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว ให้ความสำคัญกับการกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม มีความสอดคล้องกับสภาพสังคม อัตลักษณ์ วัฒนธรรม และอยู่บนฐานของความยั่งยืนของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม

-ส่งเสริมเศรษฐกิจทางเลือกที่สอดคล้องกับศักยภาพ องค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์… พัฒนาธุรกิจครบวงจรและธุรกิจเครือข่ายให้เป็นประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ …คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่จำเป็นต้องประกอบอาชีพในภาคเศรษฐกิจแบบไม่เป็นทางการ เช่น หาบเร่แผงลอย คนทางานภาคกลางคืน

– พัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานคุณธรรม …สนับสนุนการจัดตั้งสถาบันทางการเงิน สหกรณ์ หรือกองทุน ที่เปิดช่องให้ดำเนินธุรกรรมทางการเงินที่สอดคล้องกับหลักการทางศาสนา เช่น สถานธนานุบาลปลอดดอกเบี้ย เป็นต้น

48364963_2206139469644744_4725141707014799360_n.jpg

+++คุณบัณฑิต (นักการเมืองท้องถิ่นจากปาดังเบซาร์)+++

เมื่อเศรษฐกิจตกต่ำ ชาวปาดังเบซาร์ก็เดือดร้อน แต่ที่จริงเรายังมีประเทศมาเลเซียเป้นแหล่งเศรษฐกิจ หากเราเชื่อมโยงค้าขายกับประเทศมาเลเซียก็จะสามารถสร้างมูลค่าได้มหาศาล แต่ทุกวันนี้ด่านชายแดนเรายังมีปัญหาเรื่องความสะดวกในการเดินทางเข้าออกพื้นที่ มีปัญหาข้าราชการไม่อำนวยความสะดวก อีกทั้งอาจยังมีการเรียกรับผลประโยชน์จากนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ การร่วมมือกับหอการค้าและรัฐบาลท้องถิ่นของรัฐประลิส ประเทศมาเลเซียนั้นมีความสำคัญ และที่ผ่านมาเทศบาลปาดังเบซาร์ก็พยายามทำสิ่งนี้ เพื่อนำไปสู่การวางแผนค้าขาย ลงทุนร่วมกัน และพัฒนาเมืองร่วมกัน

อีกประเด็นหนึ่งก็คือ การขนส่งสินค้าทางด่านปาดังเบซาร์และด่านจังโหลนได้สร้างรายได้กว่า 2 แสนล้านบาทต่อปีให้รัฐบาลผ่านภาษีโลจิสติกส์และการขนส่ง แต่สิ่งที่ชาวปาดังเบซาร์ได้รับกลับมีแต่ความเดือดร้อน มีแต่รถเทรลเลอร์เต็มไปหมด ไม่มีที่ให้รถคนท้องถิ่นได้วิ่ง มิหนำซ้ำรถเทรลเลอร์ยังทับคนทับเด็กอีกต่างหาก ตนเสนอแก่พรรคประชาชาติรัฐควรให้รับเงินอุดหนุนพิเศษสักร้อยละ 2-3 จากเงินภาษีที่เก็บได้ดังกล่าวเพื่อนำมาบริหารจัดการปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้น เช่นอาจนำเงินอุดหนุนพิเศษมามาสร้างลานสินค้า สร้างคอมเทนเนอร์ยักษ์ หรือสร้างทางรถไฟบรรทุกสินค้าเพื่อวิ่งตรงไปไทยและมาเลเซีย

นอกจากนี้ ตำบลปาดังเบซาร์ และตำบลอื่นๆ ยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เช่น ถ้ำ วัด น้ำตก หรือหมู่บ้านทำนา เป็นต้น แต่สิ่งที่ขัดขวางไม่ให้การพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นรูปธรรมได้ก็คือกรอบข้อจำกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งด้านอำนาจหน้าที่และงบประมาณ

ตนอยากเสนอให้มีการจัดการทั้งระบบ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การค้าชายแดน ความสะดวกในการเดินทาง และการลดภาระรายจ่ายของนักท่องเที่ยวจากด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นต้น หากแนวคิดดังกล่าวสามารถทำได้จริง แม้ราคายางจะต่ำหรือปาล์มน้ำมันจะราคาถูก ชาวปาดังเบซาร์ก็ยังมีโอกาสได้ค้าขายบ้าง
###################
แนวนโยบายของพรรคประชาชาติในการแก้ปัญหา:
– ส่งเสริมการค้าชายแดนครบวงจร สร้างความเชื่อมั่นและแรงจูงใจในการลงทุน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สนับสนุนการเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์กับประเทศเพื่อนบ้าน …ร่วมมือกับประเทศมาเลเซียอย่างใกล้ชิดทั้งในระดับรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมธุรกิจที่สร้างรายได้ให้กับประชาชนที่ยากจนในพื้นที่

 

48046724_2206139562978068_2833743684447502336_n.jpg

+++คุณวิทยา (ผู้ประกอบการท่องเที่ยว/ป็นมัคคุเทศก์)+++

การท่องเที่ยวนำรายได้เข้าสู่ประเทศมาก แต่คนในธุรกิจนี้กลับประสบกับปัญหาและอุปสรรคมากมาย ประเทศไทยต้องการการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ การกฎหมายและการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เป็นอุปสรรคอย่างมาก

ระบบการขนส่ง การเดินทางจากกรุงเทพฯ มายังภาคใต้ยากลำบาก เครื่องบินก็จองตั๋วยาก อยากให้มีการพัฒนาสนามบินหาดใหญ่ซึ่งตอนนี้แออัดมาก โดยเฉพาะบริเวณประตูเข้าและประตูออก อยากให้สร้างประตูกลางเพิ่มอีกประตูหนึ่ง คนชราที่เดินออกจากสนามบินจะได้ไม่ต้องเดินไกลเกือบครึ่งกิโลเมตร

ในด้านรถไฟ ปัจจุบันประเทศมาเลเซียมีรถไฟมากมายและทั่วถึง มีรถไฟจากบัตเตอร์เวิร์ธมาปาดังเบซาร์ทุกชั่วโมง และจากกัวลาลัมเปอร์มายังปาดังเบซาร์กว่าวันละ 6 เที่ยว แต่เรามีรถไฟจากปาดังเบซาร์มาหาดใหญ่เพียงวันละ 2 เที่ยวเท่านั้น หมายความว่า สินค้าต่างๆ เมื่อถูกขนมาถึงชายแดนมาเลเซียแล้ว เรากลับไม่มีรถไฟไปขนต่อ อีกทั้งรถไฟไทยยังสกปรกและไม่มีเครื่องปรับอากาศ การขนส่งสินค้าทางรถยนต์มายังหาดใหญ่ก็จำกัด

หาดใหญ่มีพื้นที่น้อย ไม่พอที่จะขยายหรือพัฒนาอีกแล้ว การจัดงานแต่ละครั้งก็ต้องปิดถนน ทำให้การจราจรติดขัด จึงอยากให้มีการยกระดับทางรถไฟและสถานีรถไฟหาดใหญ่ เพื่อให้หาดใหญ่ทั้งสองฝั่งมีความเจริญเท่ากันและช่วยแก้ปัญหารถติดอีกด้วย

###############
แนวนโยบายของพรรคประชาชาติในการแก้ปัญหา:
– ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในมิติต่างๆ ให้ได้มาตรฐาน การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว ให้ความสำคัญกับการกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม มีความสอดคล้องกับสภาพสังคม อัตลักษณ์ วัฒนธรรม และอยู่บนฐานของความยั่งยืนของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม

48381984_2206139622978062_8758686107622703104_n.jpg

+++คุณปรีชา (นักธุรกิจเครือข่าย/ ขายตรง)+++

อยากให้พรรคประชาชาติแก้ปัญหาใน 3 เรื่อง 1) ที่ดิน สค.1 ที่มีปัญหาในทุกตำบล ไม่ได้รับการยอมรับทางกฎหมาย อยากให้รัฐรับรองว่าเรามีความเป็นเจ้าของที่ดิน สค.1 อยากให้ธนาคารยอมรับเพื่อสามารถใช้ทำธุรกรรมทางการเงินได้
2) ปัญหาหนี้ กยศ. การกู้เพื่อเรียนหนังสือนั้นไม่ควรคิดดอกเบี้ย ควรให้เรียนฟรีเสียด้วยซ้ำ เพราะเด็กที่จบมาบางทีก็ไม่มีงานทำหรือมีรายได้น้อยมาก และ
3) ส่งเสริมอาชีพอิสระ “ขายตรง” หรือที่เรียกกันว่า “ธุรกิจเครือข่าย” เมื่อปี พ.ศ. 2561 อาชีพนี้สร้างมูลค่ากว่า 7 หมื่นล้านบาท อีกทั้งยังเป็นธุรกิจที่ครอบคลุมการดำเนินชีวิตในทุกด้าน ไม่ใช่แค่การขายของ แต่โยงไปถึงรายได้สืบเนื่องที่อาชีพนี้กระจายไปยังกิจการอื่นๆ เช่น การใช้บริการโรงแรมเพื่อจัดสัมมนา ค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์ต่างๆ อยากให้มีการยอมรับในอาชีพต่างๆ รวมทั้งอาชีพนี้เพื่อความเท่าเทียมดังที่พรรคประชาชาติได้เคยกล่าวไว้

ที่ผ่านมาเคยมีผู้สมัครเป็นผู้พิพากษาสมทบแล้วถูกสัมภาษณ์งานว่า “คุณทำธุรกิจเครือข่ายหรือเปล่า?” นี่คือความเท่าเทียมหรือ คนทำธุรกิจเครือข่ายผิดอะไร ในอดีตนักธุรกิจเครือข่ายไม่ได้รับการยอมรับจากธนาคารเนื่องจากมี statement ที่ไม่เสถียร แต่ปัจจุบันธนาคารต้องการมาก เนื่องจากนักธุรกิจเครือข่ายมีรายได้ต่อเดือนดี อีกทั้งภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาของไทยในช่วงกว่าห้าปีที่ผ่านก็ไม่สามารถสร้างผลกระทบต่อธุรกิจเครือข่ายได้

##################
แนวนโยบายของพรรคประชาชาติในการแก้ปัญหา:
– ส่งเสริมเศรษฐกิจทางเลือกที่สอดคล้องกับศักยภาพ องค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์… พัฒนาธุรกิจครบวงจรและธุรกิจเครือข่ายให้เป็นประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ …คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่จำเป็นต้องประกอบอาชีพในภาคเศรษฐกิจแบบไม่เป็นทางการ เช่น หาบเร่แผงลอย คนทางานภาคกลางคืน

Blue Modern Company Presentation.jpg

+++ผู้บริหารสหกรณ์อิสลาม+++

อยากให้มีการนำหลักเศรษฐกิจคุณธรรมมาใช้กับสหกรณ์ ที่ผ่านมาพ่อค้าแม่ค้าไม่เคยเข้าถึงแหล่งทุนได้ เพราะต้องมีหลักทรัพย์ จากการทำงานของตนกับสหกรณ์อิสลามในจังหวัดสงขลา ได้มีนโยบายให้กู้เงินโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ โดยให้สมาชิกเป็นผู้ค้ำประกันแทนในวงเงินกู้ห้าหมื่นบาทแรก

ดอกเบี้ยคือมหันตภัยของมนุษยชาติ ดังนั้น สหกรณ์คุณธรรมและเศรษฐกิจคุณธรรม ก็คือการนำระบบเศรษฐกิจที่ปราศจากดอกเบี้ยมาใช้ รวมถึงการใช้ระบบเศรษฐกิจแบบ “ซะกาต”

ประเทศไทยมีธนาคารอิสลาม (I Bank) ซึ่งสามารถนำเงินจากใต้ดินมาสู่บนดินได้ รวมทั้งมีกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งที่ผ่านมาน่าประทับมาก ชีวิตคนอีสานส่วนหนึ่งถูกสร้างโดยกองทุนหมู่บ้าน ตามหลักการเดียวของสหกรณ์ ซึ่งสามารถพัฒนามาสู่เศรษฐกิจฐานคุณธรรมได้

##############
แนวนโยบายของพรรคประชาชาติในการแก้ปัญหา:
– พัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานคุณธรรม …สนับสนุนการจัดตั้งสถาบันทางการเงิน สหกรณ์ หรือกองทุน ที่เปิดช่องให้ดำเนินธุรกรรมทางการเงินที่สอดคล้องกับหลักการทางศาสนา เช่น สถานธนานุบาลปลอดดอกเบี้ย เป็นต้น

 

————————————————————————

Post Author: Prachachat Party

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.