Site Loader
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

รัก #พรรคประชาชาติ ชอบพรรคประชาชาติ เชิญมาเชียร์ตัวแทนพรรค (คุณสุพจน์ อาวาส รองโฆษกพรรค และ ดร.อุมัร มูเก็ง กรรมการบริหารพรรค) ในการเล่นเกมส์ “กำจัดอ้ายคนจน” ณ ลานหน้าหอประชุมใหญ่ มธ. ท่าพระจันทร์ มาดูสิว่าพรรคประชาชาติจะทำยังไงให้คนจนหมดไปจากประเทศ

เกมส์ “กำจัดอ้ายคนจน” ใน
เวทีสาธารณะ “ประชาธิปไตยที่กินได้ การเมืองที่เห็นหัวคนจน” วันที่ 16 ธันวาคม 2561 เวลา10.00-17.00 น.
ณ ลานหน้าหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) กรุงเทพฯ
—————————————-

กำหนดการ

10:00-11:00 น. ดนตรี โดย วงสะเลเต

11:00-11:10 น. บทกวี โดย วิสิษฐ์ ปัดไธสง

11:10-12:00 น. ดนตรี โดย วงคีงไฟ

12:00-13:00 น. พักเวที อาหารกลางวัน

13:00-13:15 น. หมอลำกลอนปากมูน

13:15-13:30 น. กล่าวเปิดงาน โดย รศ.ดร.อนุสรณ์ อุณโณ (คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

13:30-13:35 น. บทกวี โดย วิทยากร โสวัตร

13:35-14:00 น. บรรยายพิเศษ “คนจน คนไทย หรือคนอื่น : ประมวลสถานการณ์คนจนในประเทศไทย”
โดย ผศ.ดร.สามชาย ศรีสันต์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

14:00-14:30 น.
“เกมส์กำจัดอ้ายคนจน” ช่วงที่ 1 ผู้เล่นประกอบด้วย
– คุณไพฑูรย์ สร้อยสด ตัวแทนเครือข่ายป่าไม้ที่ดิน
– คุณวัชรี จันทร์ช่วง ตัวแทนเครือข่ายเขื่อน
– คุณบุญยืน สุขใหม่ ตัวแทนเครือข่ายแรงงาน
– คุณวิมล ถวิลพงษ์ เครือข่ายสลัม 4 ภาค
– คุณอาทิตย์ ขวัญยืน เครือข่ายรักษ์สิ่งแวดล้อมแพร่
– คุณณัฐนิชา จันทิพย์ เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก
– คุณนัฐาพันธ์ แสงทับ สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้
– ตัวแทนกลุ่มคนรักษ์บ้านเกิดบำเหน็จรณรงค์

ดำเนินรายการโดย ดร.เดชรัตน์ สุขกำเนิด อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

14:30-14:45 น.
สัมภาษณ์ผู้เล่นเกมส์กำจัดอ้ายคนจน ช่วงที่ 1 โดย ผศ.ดร.สร้อยมาศ รุ่งมณี อาจารย์ประจำวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

14:45-15:00 น. ดนตรี โดย ชูเวช วงสามัญชน
อ่านบทกวี โดย คาล รีอัล

15:00-15:30 น.
“เกมส์กำจัดอ้ายคนจน” ช่วงที่ 2 ผู้เล่นประกอบด้วย
– รศ.ดร.อนุสรณ์ อุณโณ คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– คุณภาวิณี ชุมศรี หัวหน้าฝ่ายคดีศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน
– คุณสุภลักษณ์ กาญจนขุนดี บรรณาธิการข่าวต่างประเทศ สำนักพิมพ์เดอะเนชั่น
– คุณฐาปนีย์ เอียดศรีไชย สื่อมวลชน
– คุณพันธ์ศักดิ์ ศรีเทพ นักกิจกรรม
– คุณวิทยากร โสวัตร นักเขียน
– คุณณัฏฐา มหัทธนา กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง
– คุณพริษฐ์ ชิวารักษ์ นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– คุณอรัญญิกา จังหวะ กลุ่มเสรีเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
– รองศาสตราจารย์ สมชาย ปรีชาศิลปกุล หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย
อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– คุณธนู แนบเนียร กรมการบริหารสมัชชาองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ดำเนินรายการ โดย ดร.เดชรัตน์ สุขกำเนิด อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

15:30-15:45 น. สัมภาษณ์ผู้เล่นเกมส์กำจัดอ้ายคนจน ช่วงที่ 2 โดย ผศ.ดร.สร้อยมาศ รุ่งมณี อาจารย์ประจำวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

15:45-16:00 น.ดนตรี โดย ชูเวช วงสามัญชน
บทกวี โดย อานนท์ นำพา

16:00-16:30 น.
“เกมส์กำจัดอ้ายคนจน” ช่วงที่ 3 ผู้เล่นประกอบด้วย
– คุณสมบัติ บุญงามอนงค์ พรรคเกียน
– คุณธนพร ศรียากูล พรรคคนธรรมดาแห่งประเทศไทย
– คุณศิววงศ์ สุขทวี พรรคสามัญชน
– คุณเยาวภา บุรพลชัย พรรคชาติพัฒนา
– คุณจิตรภณ ทิพย์โภคาสกุล พรรคภูมิใจไทย
– คุณตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส พรรคเพื่อไทย
– คุณขัตติยา สวัสดิผล พรรคไทยรักษาชาติ
– คุณสุพจน์ อาวาส พรรคประชาชาติ
– คุณพงศา ชูแนม หพรรคกรีน
– คุณพริษฐ์ วัชรสินธุ พรรคประชาธิปัตย์
– คุณชื่นชอบ คงอุดม พรรคพลังท้องถิ่นไท
– คุณสุไพรพล ช่วยชู พรรคเพื่อชาติ
– ตัวแทนพรรคพลังประชารัฐ
– ตัวแทนพรรคเสรีรวมไทย
– พรรคชาติไทยพัฒนา (อยู่ระหว่างการประสานงาน)

ดำเนินรายการโดย ดร.เดชรัตน์ สุขกำเนิด อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

16:30-17:00 น. สัมภาษณ์ผู้เล่นเกมส์กำจัดอ้ายคนจน ช่วงที่ 3 โดย ผศ.ดร.สร้อยมาศ รุ่งมณี อาจารย์ประจำวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

17:00-17:05 น. แถลงการณ์ โดย ตัวแทนสมัชชาคนจน

17:05-17:10 น. ตัวแทนพรรคการเมืองและตัวแทนสมัชชาคนจนร่วมแสดงเจตนารมณ์ ร่วมกันผลักดันนโยบายในการแก้ไขปัญหาคนจน

17:10-18:00 น. บทกวี โดย ณัฏฐา มหัทธนา (โบว์)
ดนตรี “คีงไฟ” ปะทะ “ สะเลเต” และ “หมอลำสมปอง เวียงจันทร์ ”

17:45-18:00 น. กล่าวปิด โดย อาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์

18:00 น. เดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
//////////////////////////

10:00-18:00 น.
กิจกรรมตลอดงาน
– ซุ้มสินค้าชุมชนสมัชชาคนจน และเครือข่าย
– นิทรรศการ “สิทธิของเกษตรกรและบุคคลอื่นที่ทำงานในเขตชนบท”
– นิทรรศการ “สถานการณ์คนจน”
– นิทรรศการเครือข่าย
– นั่งคุยปัญหาใต้ร่มไม้ ชวนคุยโดย สมาชิกสมัชชาคนจนแต่ละพื้นที่

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

Post Author: Prachachat Party

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.