Site Loader
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

#พรรคประชาชาติ กับแนวทางการพัฒนาพื้นที่ฝั่งอันดามัน(ด้านการท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐาน)
ผ่านมุมมองของ ดร.ปราโมทย์ แหล่ทองคำ รองหัวหน้าพรรคประชาชาติ

(สรุปเนื้อหาจากรายการ “เราพี่น้องกัน” ตอน แนวทางเศรษฐกิจ พรรคประชาชาติ ออกอากาศ 18 พ.ย. 2561)
//////////////////////////////////////////
+++โครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว (ถนน ท่าเรือ ทางรถไฟ ความปลอดภัย) +++

หกจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ติดอันดับโลก แม้จะมีการเกษตรและการประมง กระนั้นการท่องเที่ยวก็เป็นหัวใจหลักของชาวอันดามัน ซึ่งการท่องเที่ยวนี้มีความเกี่ยวโยงกับระบบการขนส่ง

ปัจจุบัน พื้นที่ชายฝั่งอันดามันมีนักท่องเที่ยวประมาณ 15 ล้านคนต่อปี ครึ่งหนึ่งของนักท่องเที่ยวสามารถสร้างรายได้แก่ประเทศไทยปีละหลายแสนล้านบาท โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตแห่งเดียวก็สร้างรายได้กว่า 3 แสนล้านบาทแล้ว ดังนั้นในด้านการขนส่ง ถนนหนทางจะต้องมีการเชื่อมโยงถึงกัน ต้องมีความกว้างขนาดสี่เลนส์ และต้องมีแสงสว่างเพื่อความปลอดภัย เพราะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมักจะเดินทางมาถึงสนามบินภูเก็ตในเวลากลางคืน แล้วจึงเดินทางไปยังจังหวัดใกล้เคียง นอกจากนี้พรรคประชาชาติยังมองไปถึงทางรถไฟหรือรถรางซึ่งสามารถเชื่อม จ.นครศรีธรรมราช จ.ตรัง จ.กระบี่ จ.สุราษฎร์ธานี จ.ระนอง และ จ.พังงา มายัง จ.ภูเก็ต

ภูเก็ตในปัจจุบันกำลังจะมีโครงการยุทธศาสตร์ คือการทำให้มีรถไฟมายังสถานีท่านุ่น จ.พังงา แล้วจึงต่อรถไฟรางเบาจากสถานีท่านุ่น ผ่านสนามบินมายังภูเก็ต โครงการดังกล่าวมีความสำคัญต่อการเคลื่อนย้ายนักท่องเที่ยวทางบก ส่วนการเคลื่อนย้ายนักท่องเที่ยวทางทะเล ปัจจุบันเส้นทางมีการเชื่อมโยงถึงกันทั้งหมด ตั้งแต่ท่าเรือ จ.ระนอง ท่าเรือ จ.พังงา ท่าเรือน้ำลึก จ.ภูเก็ต ท่าเรือกันตัง จ.ตรัง ท่าเรือ จ.กระบี่ และท่าเรือปากบารา จ.สตูล ซึ่งเป็นดั่งประตูไปยังเกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย

พรรคประชาชาติมีแนวคิดที่จะให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวทั้งทางบกและทางทะเล โดยการพัฒนาท่าเรือต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย เนื่องจากเหตุการณ์เรือล่มที่จังหวัดภูเก็ตมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวจีนลดลงถึงประมาณร้อยละ 80 อีกทั้งนักท่องเที่ยวจากรัสเซีย สแกนดิเนเวีย และยุโรปต่างก็ลดน้อยลงตาม เรื่องของความปลอดภัยจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง

พรรคประชาชาติมีแนวคิดที่จะมองหานักท่องเที่ยวมาทดแทนนักท่องเที่ยวชาวจีน นั่นก็คือนักท่องเที่ยวในประเทศมุสลิม ซึ่งมีอยู่ 57 ประเทศ มีประชากรประมาณ 1.6 – 2 พันล้านคน (ประมาณร้อยละ 22 ของโลก)
////////////////////////////////////////////////////////////

+++แนวทางการพัฒนารายจังหวัดอันดามันตอนบน+++

จังหวัดภูเก็ต: ภูเก็ตเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก กำลังประสบปัญหารถติดไม่ต่างจากกรุงเทพมหานคร หากจะเพิ่มประสิทธิภาพในการท่องเที่ยวก็ควรตัดถนนเพื่อระบายรถเพิ่มอีกสักสายหรือสองสาย

จังหวัดพังงา: พังงาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญเช่นกัน ทั้งทะเล เกาะ และหุบเขา มีอากาศที่เย็นสบาย หากมีการสร้างสนามบินพังงาก็จะส่งผลดีแก่การท่องเที่ยวทั้งของ จ.พังงา จ.ภูเก็ต และ จ.กระบี่ เพราะพังงาเปรียบเสมือนไข่แดงซึ่งอยู่กึ่งกลางระหว่างภูเก็ตและกระบี่ หากมีสนามบินพังงาการลงทุนก็จะมีมากขึ้น อีกทั้งพังงายังเหมาะกับการสร้างเป็นเมืองกีฬาด้วย

จังหวัดระนอง: ระนองเป็นเมืองท่าซึ่งอยู่ติดชายแดน ควรมีแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นพิเศษเพราะสามารถเชื่อมโยงกับประเทศเมียนมาได้ และควรมีการสร้างถนนรถรางเป็น Land bridge เพื่อเชื่อมสองมหาสมุทรโดยไม่ต้องขุดคลองคอดกระและไม่ทำลายธรรมชาติ

จังหวัดกระบี่: ต้องขยายสนามบินเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่มีเกาะสวยๆ อย่างเกาะลันตา จึงน่าจะเป็นมรดกทางการท่องเที่ยวได้ พรรคประชาชาติมีแนวคิดที่จะส่งเสริมจังหวัดพวกนี้

จังหวัดตรัง: เดิม“ท่าเรือกันตัง” ที่ จ.ตรัง มีความสำคัญในการขนส่งสินค้าไปยังต่างประเทศ ทว่าปัจจุบันท่าเรือกันตังกลับไม่ได้รับการพัฒนา ทั้งๆ ที่มีศักยภาพมาก

Post Author: Prachachat Party

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.