Site Loader
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

+++ทราบกันหรือไม่ว่ามีพี่น้องชาวมุสลิมชายแดนใต้มาทำงานที่สนามบินสุวรรณภูมิอยู่หลายร้อยคน+++

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา กลุ่มพนักงานมลายูมุสลิมชายแดนใต้ที่ทำงานในสนามบินสุวรรณภูมิร่วมกันจัดงานเมาลิดประจำปี ซึ่งปีนี้พวกเขาเลือกจัดที่มัสยิดนูรุลเอี้ยซาน ชุมชนคลองทับช้างบน เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ บรรยากาศงานเป็นไปด้วยความอบอุ่น ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากคณะกรรมการมัสยิด พี่น้องเหล่านี้ได้ช่วยกันเรี่ยไรเงินคนละสองร้อยบาทและช่วยกันแต่งอาหารคนละไม้คนละมือ

งานเมาลิดนี้จัดขึ้นทุกปีเพื่อสร้างความกลมเกลียวในหมู่ชาวมลายูมุสลิมชายแดนใต้ที่ทำงานในสนามบินสุวรรณภูมิ ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่พอจะช่วยให้คลายความคิดถึงบ้านเกิดที่อยู่ไกลออกไปนับพันกิโลได้บ้างเล็กน้อย

พี่น้องเหล่านี้คือผู้เสียสละ ผู้ที่จำใจต้องจากบ้านเกิดเมืองนอนของตนเอง ตรากตรำทำงานอย่างขยันขันแข็งเพื่อปากท้องของคนในครอบครัวที่รอคอยอยู่ที่บ้าน

2-3 ปีให้หลังมานี้ พบว่ามลายูมุสลิมชายแดนใต้โยกย้ายเข้ามาทำงานในเมืองหลวงจำนวนมาก อาจกล่าวได้ว่า มากกว่าช่วงเวลาใดๆ อยู่ทั่วทุกมุมของกรุงเทพมหานคร งานข้อมูลบางชิ้นระบุว่า มีชาวมลายูมุสลิมชายแดนใต้มาทำงานในกรุงเเละจังหวัดใกล้เคียงมากถึงหลักแสนคน นี่คือผลพวงของความซบเซาทางภาวะเศรษฐกิจที่ดิ่งลงตามราคาพืชผลทางการเกษตร และการไม่กระจายความเจริญไปสู่ท้องถิ่นอย่างที่ควรจะเป็น ปัญหาเหล่านี้ควรต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังและเร่งด่วน

#พรรคประชาชาติ ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มพนักงานมลายูมุสลิมชายแดนใต้ที่ทำงานในสนามบินสุวรรณภูมิ ที่การจัดงานเมาลิดครั้งนี้ประสบความสำเร็จด้วยดี และพรรคประชาชาติตระหนักดีถึงความยากลำบากของพี่น้องที่ต้องห่างมาตุภูมิและครอบครัว เครือญาติ ชุมชนอันเป็นที่รัก เพื่อมาดิ้นรนหาเลี้ยงชีพ

พรรคประชาชาติ หวังว่านโยบายด้านต่างๆ ของพรรค โดยเฉพาะนโยบายด้านเศรษฐกิจที่มุ่งสร้างเศรษฐกิจที่เสรีและเป็นธรรม ยกเลิกการผูกขาด แก้ความยากจนและหนี้สิน พัฒนาเศรษฐกิจและสร้างงานในภูมิภาค รวมถึงส่งเสริมระบบเศรษฐกิจฐานคุณธรรมที่สอดคล้องกับหลักการทางศาสนานั้น จะมีส่วนอย่างสำคัญในการทำให้พี่น้องมลายูมุสลิมชายแดนใต้ รวมทั้งพี่น้องประชาชนทั้งประเทศ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสามารถดำรงชีวิตได้ตามที่ตนปรารถนาและใฝ่ฝัน โดยสามารถมีทางเลือกของชีวิตที่ไม่ต้องขึ้นกับแรงบีบคั้นทางเศรษฐกิจแต่เพียงประการเดียว

ขอบคุณภาพและเรื่องราวจาก Keris Emas Sri Wangsa

Post Author: Prachachat Party

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.