Site Loader
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

#พรรคประชาชาติ ลงพื้นที่พบปะชาวไทยพุทธชายแดนใต้ ชูนโยบายพหุวัฒนธรรม ย้ำ!คนไทยทุกชาติพันธุ์และศาสนาต้องเท่าเทียม ดัน “วันสารทเดือนสิบ” ของไทยพุทธต้องเป็นวันหยุดราชการ

นราธิวาส 14 ธ.ค.- พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ พร้อมด้วย พล.ต.ท.อนุรุต กฤษณะการะเกตุ รองหัวหน้าพรรคประชาชาติ และนายกูเฮง ยาวอหะซัน ว่าที่ผู้ลงสมัคร ส.ส.นราธิวาส ลงพื้นที่เยี่ยมชาวไทยพุทธที่วัดลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมีกลุ่มเครือข่ายพุทธสมาคมจังหวัดนราธิวาสและชาวไทยพุทธในพื้นที่ร่วมต้อนรับ

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ ได้กล่าวปราศรัยเรื่องการสร้างความปรองดองในสังคมไทย โดยกล่าวว่าพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาที่มีผู้นับถือมากที่สุดในประเทศไทย แต่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นชาวพุทธเป็นชนส่วนน้อย พรรคประชาชาติมีแนวคิดว่าจะทำให้ชาวไทยพุทธได้ใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างชาวพุทธ และให้ชาวไทยมุสลิมใช้ชีวิตในประเทศไทยได้อย่างมุสลิม ซึ่งพรรคประชาชาติเราเชื่อในพหุวัฒนธรรม เพราะมนุษย์มีความแตกต่างหลากหลาย ทั้งทางเพศ ความเชื่อ ภาษา วัฒนธรรม และศาสนา ซึ่งการที่เรามีความเชื่อแตกต่างกันนั้นเราต้องเคารพและให้เกียรติกัน การใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขได้ ผู้คนต้อง “สงวนจุดต่าง แสวงจุดร่วม” ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นในภาคใต้นั้นเป็นเพราะสังคมไม่เข้าใจกัน มีความแตกแยกกัน ชาวไทยพุทธไม่มีปัญหากับใครแต่ต้องเสียชีวิตโดยไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำ และทำเพราะสาเหตุใด ซึ่งในทางกระบวนการยุติธรรมนั้นรัฐต้องรีบหาตัวผู้กระทำผิดมาให้ได้ นี่ไม่ใช่ปัญหาเรื่องของศาสนา เพราะที่จังหวัดสตูลมีประชากรมุสลิมมากกว่าแต่ก็ไม่มีปัญหาแบบนี้ โดยปัญหาที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเป็นปัญหาที่สั่งสมมานาน พี่น้องใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มองกระบวนการสันติภาพแตกต่างกัน พี่น้องไทยพุทธต้องการให้กำลังทหารอยู่ดูแลรักษาความปลอดภัย แต่พี่น้องมุสลิมต้องการให้ถอนทหารออกจากหมู่บ้านและยกเลิกกฏหมายพิเศษ แต่ประชาชนทั้ง 2 ฝ่ายต้องการความยุติธรรม เมื่อเกิดเหตุสามารถจับกุมดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดที่แท้จริงให้ได้ ซึ่งพรรคประชาชาติเราจะส่งเสริมมิตรภาพระหว่างศาสนาให้เกิดขึ้น และส่งเสริมให้คนทุกกลุ่มมีความเท่าเทียมกัน

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เปิดใจพูดคุยกับชาวไทยพุทธว่า พรรคประชาชาติไม่ใช่พรรคของมุสลิม แม้ว่าจะมีหัวหน้าพรรคเป็นมุสลิมก็ตาม แต่นี่คือสิ่งยืนยันว่าพรรคประชาชาติเรามุ่งสร้างความเท่าเทียมกันในสังคม แม้ว่าหัวหน้าพรรคจะเป็นมุสลิมซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย แต่เราก็ให้การยอมรับ เพราะนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ เคยมีบทบาทหน้าที่สำคัญในระดับประเทศ ทั้งการเป็นประธานรัฐสภา, เคยรัฐมนตรีหลายกระทรวง และเคยเป็นรองนายกรัฐมนตรี และท่านวันมูหะมัดนอร์ มะทา มีนโยบายที่จะประกาศให้ “วันสารทเดือนสิบเป็นวันหยุดราชการ” เพื่อให้ความสำคัญกับประเพณีของพุทธศาสนิกชนที่จะต้องเดินทางไปทำบุญอุทิศบุญกุศลแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว

 

Post Author: Prachachat Party

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.