Site Loader
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

อาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561 พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ เดินทางร่วมงาน TMA Aviation Talk ตอน “Behind Their Success Stories” ซึ่งเป็นกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจจากบุคลากรทางการบิน โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า ๔๐๐ ท่าน ณ ห้องประชุมอาคารเบกพล มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร ในโอกาสเดียวกันนี้ท่านได้พบปะกับผู้ร่วมงานอย่างเป็นกันเอง พร้อมให้เกียรติเป็นตัวแทนจับฉลากตั๋วเครื่องบินให้กับผู้โชคดีอีกด้วย

อดีตเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้กล่าวถึงการศึกษาว่าเป็นพลังแห่งการพัฒนาที่ทรงพลัง และเป็นพื้นฐานของความสำเร็จทั้งหลาย ขอชื่นชมทางคณะผู้จัดงานที่ได้จัดกิจกรรมดีๆเช่นนี้ให้แก่สังคม

TMA Aviation Talk ครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนทั้งบุคลากรสายการบิน นักเรียนนักศึกษา และนักธุรกิจนักบริหารอย่างคุณวรลักษณ์ ศรีสอาด ผู้บริหารตลาดมินิพลาซ่า ๕๙ ซึ่งได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในงานนี้ด้วย

Post Author: Prachachat Party

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.