Site Loader
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

ภาพการลงพื้นที่ภาคอีสานของ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ วันนี้ (22 ธ.ค.61) ที่ จ.ขอนแก่น มีประชาชนมาเข้าร่วมกว่า 500 คน ในงานมีการแนะนำนโยบายพรรคประชาชาติ และมีอดีตหัวหน้าพรรคยางพาราไทย ที่มาร่วมงานการเมืองกับพรรคประชาชาติ เล่าถึงแนวทางการแก้ปัญหายางพารา ซึ่งเป็นพืชที่ปลูกกันในภาคอีสานในช่วงหลายปีที่ผ่านมา รวมทั้งมีการแนะนำว่าที่ผู้สมัคร สส. เขต 7 ขอนแก่น นายนาวิน เสาเวียง ด้วย

Post Author: Prachachat Party

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.