Site Loader
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

+++ภาพบรรยากาศการยื่นข้อเสนอชุดนโยบาย “สวัสดิการถ้วนหน้าจากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” โดยเครือข่าย WE FAIR ต่อ #พรรคประชาชาติ+++

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา เครือข่าย WE FAIR ได้ยื่นชุดข้อเสนอ “รัฐสวัสดิการถ้วนหน้าจากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” ต่อพรรคประชาชาติ ณ ที่ทำการพรรค ถ.สรงประภา โดยมีนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรค และ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรค พร้อมด้วยกรรมการบริหารพรรคหลายคน และผู้สมัคร ส.ส.ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้มารับชุดข้อเสนอ

ข้อเสนอของเครือข่าย WE FAIR เป็นข้อเสนอที่จะนำมาสู่การขจัดความเหลื่อมล้ำผ่านรูปธรรมในการสร้างระบบสวัสดิการ 7 ด้าน คือ 1) การศึกษา 2) ระบบสุขภาพ (การมีกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าระบบเดียวที่มีคุณภาพสูง) 3) การมีที่ดินและที่อยู่อาศัยที่มีความมั่นคง 4) การประกันการมีงานทำ รายได้ และการประกันสังคม 5) สิทธิทางสังคมและพหุวัฒนธรรม 6) ระบบบำนาญแห่งชาติ และ 7) การปฏิรูประบบภาษี (การเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้าและภาษีมรดก) ทั้งนี้ WE FAIR เห็นว่า การปฏิรูประบบภาษีในส่วนต่างๆ ในอัตราก้าวหน้า รวมถึงการปรับลดงบประมาณกระทรวงกลาโหมลง จะทำให้ประเทศได้เม็ดเงินมหาศาลและสามารถนำมาจัดสวัสดิการด้านต่างๆ แก่ประชาชนให้เกิดขึ้นได้จริง

คุณนุชนารถ แท่นทอง ตัวแทนเครือข่าย WE FAIR ได้กล่าวว่า หวังว่าข้อเสนอทั้ง 7 ข้อนี้จะถูกบรรจุไว้ในนโยบายของพรรคการเมืองต่างๆ และจะได้รับการผลักดันให้เกิดขึ้นจริง ข้อเสนอ “รัฐสวัสดิการถ้วนหน้าจากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” จะทำให้คนจนไม่ต้องถูกตราหน้าว่าเอาแต่แบมือขออีกต่อไป อันที่จริงคนจนไม่ได้ต้องการการสังคมสงเคราะห์ เช่น เงิน 500 บาทที่รัฐบาลแจก คนจนก็ไม่ได้ต้องการ แต่รัฐนำมาให้เอง
นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ได้กล่าวในขณะรับชุดข้อเสนอว่า ข้อเสนอของเครือข่าย WE FAIR ตรงกับนโยบายของพรรคประชาชาติแทบทุกข้อ แต่ของ WE FAIR มีรูปธรรมรายละเอียดที่ชัดเจนกว่า และเป็นข้อเสนอที่ผ่านการวิเคราะห์มาแล้วจากคนทุกกลุ่ม ซึ่งทำให้พรรคประชาชาติมีความมั่นใจมากขึ้นว่านโยบายของเรามาถูกทางแล้ว

นอกจากนั้น นายวันมูหะมัดนอร์ ยังกล่าวว่า ส่วนตัวรู้สึกชอบข้อเสนอการแก้ไขระบบภาษีที่ไม่เป็นธรรม คิดว่าหากเราเก็บภาษีได้ทั่วถึง โดยเฉพาะจากกลุ่มคนที่มีโอกาสมากกว่า และมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่มาจากประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีการหักค่าหัวคิวหรือค่านายหน้า ประเทศก็จะมีเงินเพียงพอในการทำรัฐสวัสดิการ รวมทั้งเห็นว่ารัฐมีหน้าที่ต้องดูแลระบบสวัสดิการให้แก่ทุกคน ประชาชนคือผู้รับระบบสวัสดิการที่มีศักดิ์ศรีในฐานะพลเมือง

(ขอบคุณภาพจาก เครือข่าย We Fair)

Post Author: Prachachat Party

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.