Site Loader
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

+++ชาวประมงคาดหวังกับพรรคประชาชาติ ช่วยแก้ไขกฎหมายที่สร้างความเดือดร้อนแก่ชาวประมง+++

ปัตตานี 23 ธ.ค.- ชาวประมงในจังหวัดปัตตานี ทั้งประมงพาณิชย์และประมงพื้นบ้านนับร้อยคน มาร่วมแสดงความคิดเห็นที่สะท้อนปัญหาความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพประมง ในเวทีแสดงความเห็นที่จัดขึ้นบริเวณใต้สะพานเฉลิมพระเกียรติ ใกล้ท่าเทียบเรือประมงจังหวัดปัตตานี

แม้ว่าชาวประมงพาณิชย์และประมงพื้นบ้านอาจมีสภาพปัญหาที่แตกต่างกัน แต่ทั้งสองกลุ่มต่างได้รับความเดือดร้อนร่วมกันในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายต่างๆอย่างเข้มงวดมากเกินไปของรัฐบาล คสช. จึงนำเสนอปัญหาต่อพรรคประชาชาติให้ช่วยแก้ไขกฎหมายให้มีความเหมาะสม

นายสะมะแอ เจะมูดอ นายกสมาคมประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย บอกว่าตนในฐานะชาวประมงพื้นบ้านได้เป็นอนุกรรมการร่างกฎหมายส่งเสริมทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง และกฎหมายประมง ซึ่งร่างเสร็จแล้วเป็นที่ยอมรับของชาวประมงและทุกฝ่าย แต่หลัง คสช.ยึดอำนาจได้แก้ไขกฎหมายนั้นจนถูกหลายฝ่ายตำหนิ และได้ประกาศใช้ พ.ร.ก.ประมง ปี 2560 ซึ่งเป็นต้นเหตุของความเดือดร้อนที่ชาวประมงไม่อาจยอมรับได้ เช่น การห้ามชาวประมงพื้นบ้านออกหาปลานอกเขต 3 ไมล์ทะเล ซึ่งเป็นการกักขังการทำมาหากินของชาวประมง

เช่นเดียวกับนายวิรพงศ์ สุขเมือง ผู้จัดการสหกรณ์ประมงจังหวัดปัตตานี บอกว่าตลอดกว่า 4 ปีที่ คสช.ได้ยึดอำนาจประชาชน ได้ออกกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับส่งผลให้ชาวประมงได้รับผลกระทบจนต้องเลิกประกอบอาชีพประมง ขายเรือ หรือเปลี่ยนอาชีพไปเพราะแบกรับการขาดทุนไม่ไหว ซึ่งเกิดจากการออกกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมโดย คสช. ร่างกฎหมายโดยไม่ฟังเสียงของประชาชน จึงขอฝากพรรคประชาชาติว่าหากได้ ส.ส.เข้าไปนั่งในรัฐสภาแล้วขอให้แก้ไขกฎหมายประมงก่อนเป็นลำดับแรก

​ ​
เวทีรับฟังความคิดเห็นชาวประมงในครั้งนี้ ได้เชิญ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ พร้อมด้วย พล.ต.ท.อนุรุต กฤษณะการะเกตุ รองหัวหน้าพรรคประชาชาติ, นายอารีฟีน จะปะกียา ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ปัตตานี เขต 2 , นายมาหามะรอปี เจ๊ะแว ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.นราธิวาส เขต 1, นายกูเฮง ยาวอหะซัน ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.นราธิวาส เขต 3 และนายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.นราธิวาส เขต 4 มาร่วมรับฟังปัญหาของพี่น้องชาวประมงด้วย

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ เน้นย้ำว่า พรรคประชาชาติเข้าใจปัญหาของพี่น้องชาวประมง ทั้งประมงพื้นบ้าน ประมงพาณิชย์ และประมงนอกน่านน้ำเป็นอย่างดี รวมทั้งใส่ใจเรื่องการจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน แต่ปัญหาสำคัญคือชาวประมงสิ้นเนื้อประดาตัว เราได้วิเคราะห์ถึงสาเหตุ เห็นว่าชาวประมงมีความขยันขันแข็งแต่ถูกจำกัดสิทธิในการทำมาหากิน เหมือนถูกทำลายอาชีพประมง

พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า พรรคประชาชาติเราเห็นว่ารากเหง้าของปัญหาคือ “กฎหมายประมง” ซึ่งพรรคประชาชาติมีนโยบายชัดเจนว่าจะยกเลิก แก้ไข และปฏิรูปกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการทำประมง รวมทั้งกฎหมายที่เกิดขึ้นในยุคที่ไม่ฟังเสียงประชาชน ออกกฎหมายแล้วสร้างความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชน จึงได้เสนอแนวทางแก้ไขที่สอดคล้องกับที่ประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์ รวมถึงประมงนอกน่านน้ำได้พูดตรงกันว่าต้องยกเลิกกฎหมาย ซึ่งตรงกับหลักกับพรรคประชาชาติที่ได้ให้ความสำคัญกับมนุษย์ ซึ่งการอยู่รอดของมนุษย์ย่อมสำคัญกว่ากฎหมาย โดยหลักแล้วการร่างกฎหมายต้องมีผู้ประกอบอาชีพนั้นๆมีส่วนร่วมด้วย แต่ปรากฏว่ากฏหมายฉบับนี้ไม่มีผู้ได้รับผลกระทบมีส่วนร่วมในการร่างกฎหมายเลย
พ.ต.อ.ทวี เน้นย้ำว่าหากพรรคการเมืองมาหาเสียงโดยพูดนโยบายที่ไม่ได้ส่งให้ กกต.ถือว่ามีความผิด แต่ชัดเจนว่าพรรคประชาชาติได้กำหนดเรื่องนี้ไว้ในนโยบายของพรรคไว้อย่างชัดเจนแล้ว

#พรรคประชาชาติ #PrachachatParty

Post Author: Prachachat Party

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.