Site Loader
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

+++”ประชาชาติ” เห็นว่า กรณี “นาฬิกาหรู” ต้องนำมาสู่การปฎิรูปองค์กรอิสระและกระบวนการยุติธรรมให้มีความยึดโยงกับประชาชน และมีกลไกในการตรวจสอบถ่วงดุล+++

“ประชาชาติ” รู้สึกเศร้าและสะเทือนใจอย่างมากหลังจากได้อ่านสกู๊ป เรื่อง “ชอตต่อชอต! เทียบคดีนาฬิกาหรู ‘บิ๊กป้อม’ – รถโฟล์คตู้ ‘สุพจน์’” โดยสำนักข่าวอิศรา ที่ได้เปรียบเทียบข้อมูลความเห็นและการตัดสินของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ระหว่าง คดีนาฬิกาหรูของพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กับ คดีรถโฟล์คตู้ของนายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม อดีตปลัดกระทรวงคมนาคม

ความเศร้าใจเกิดจากการที่ได้เห็นว่าองค์กรอิสระได้อ้างเหตุผลทางกฎหมายที่ขัดกับหลักฐานและความรู้สึกของประชาชนส่วนใหญ่ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเผด็จการสามารถควบคุมองค์กร/สถาบันตรวจสอบที่ควรมีในระบอบประชาธิปไตยได้อย่างสิ้นเชิงแล้ว

การใช้กฎหมายที่อยู่เหนือความยุติธรรม เพื่อให้ระบอบเผด็จการในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับและได้รับการค้ำจุนอำนาจนั้น เกิดขึ้นได้ด้วยยุทธศาสตร์และยุทธวิธีขิงผู้นำเผด็จการ โดยการแต่งตั้งบุคคลใกล้ชิดเป็นคณะกรรมการและผู้มีอำนาจในองค์กรอิสระและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ไม่ยึดโยงจากประชาชนจึงไมสนใจว่าประชาชนที่รักความยุติธรรมจะคิดอย่างไร ซึ่งบุคคลเหล่านี้ก็จะใช้อำนาจดุลพินิจตามอำเภอใจ และคอยช่วยเหลือฝ่ายเผด็จการ

ตัวอย่างคดีที่สำนักข่าวอิศรายกมาเปรียบเทียบในสกู๊ปข่าว เป็นตัวอย่างหนึ่งท่ามกลางคดีจำนวนมากที่การพิจารณาและคำสั่งทางคดีมีอคติ โดยมักลงโทษสถานหนักกับคนด้อยโอกาส คนที่ไม่ยอมสวามิภักดิ์ และคนอยู่ตรงข้ามกับเผด็จการ อีกทั้งการกล่าวหาก็กระทำในทางลับ โดยผู้ถูกกว่าหาไม่มีโอกาสต่อสู้เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเอง แต่หากผู้นำเผด็จการหรือพวกพ้องได้กระทำความผิด โดยแม้กระทำผิดในลักษณะเดียวกัน ก็กลับตัดสินว่า ไม่มีความผิดและไม่ต้องรับโทษ การใช้กฎหมายในลักษณะนี้จึงเป็นอันตรายยิ่ง เป็นเรื่องที่สะเทือนต่อต่ออารมณ์ความรู้สึกของคนในสังคมไทยเป็นอย่างมาก

สิ่งที่เกิดขึ้น ทำให้ “ประชาชาติ” มองเห็นว่า จำเป็นที่จะต้องมีการปฎิรูปองค์กรอิสระและกระบวนการยุติธรรม ทั้งนี้ พรรคประชาชาติได้กำหนดไว้ในนโยบายด้านกฎหมายแล้วว่าต้อง “ปฏิรูปองค์กรอิสระ…ให้มีความยึดโยงกับประชาชน ตลอดจนมีกลไกในการตรวจสอบและถ่วงดุลคำสั่งหรือคำพิพากษา” ส่วนในนโยบายด้านการแก้ปัญหาวิกฤติของประเทศของพรรคได้ระบุว่า “…ให้กลไกรัฐโดยเฉพาะด้านความยุติธรรม…ให้ทำหน้าที่แก้ไขปัญหาประเทศ โดยไม่ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองของคนบางกลุ่ม…ให้สร้างกระบวนการตรวจสอบและลงโทษการใช้อำนาจโดยมิชอบของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม”

/////////////////////////////////////////////
อ่านสกู๊ป เรื่อง “ชอตต่อชอต! เทียบคดีนาฬิกาหรู ‘บิ๊กป้อม’ – รถโฟล์คตู้ ‘สุพจน์’” ได้ที่
https://www.isranews.org/isranews…/72380-report02-72380.html

Post Author: Prachachat Party

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.