Site Loader
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

การเลือกตั้งต้องไม่ใช่เครื่องมือในการสืบทอดอำนาจ

#24มีนาจับปากกานำพาประชาธิปไตย การเลือกตั้งต้องไม่ใช่เครื่องมือในการสืบทอดอำนาจ “ในระบอบประชาธิปไตย การเลือกตั้งคือสิ่งพื้นฐานสากล อย่างไรก็ดี รากเหง้าที่แท้จริงของประชาธิปไตยก็คือ การที่ ‘อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน’ แต่สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ยาก เพราะอำนาจบริหารในระบอบประชาธิปไตยยังคงอยู่ในมือข้าราชการ ซึ่งพอใกล้เกษียณก็จะทำการปฏิวัติเพื่อสืบทอดอำนาจ ปฏิวัติเสร็จก็พยายามสืบทอดอำนาจต่อด้วยการมาตั้งพรรคการเมือง แล้วเข้าสู่การเลือกตั้ง ดังนั้น หากจะเป็นประชาธิปไตยจริง…

บรรยากาศการประชุมสัมมนาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร (ส.ส.) พรรคประชาชาติ (30 มกราคม 2562)

กรุงเทพฯ 30 ม.ค.- วันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ เป็นประธานในการประชุมสัมมนาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร (ส.ส.) พรรคประชาชาติ เขตกรุงเทพมหานคร ภาคกลาง และภาคเหนือ

5 นโยบายด้านการศึกษาของพรรคประชาชาติ

+++ 5 นโยบายด้านการศึกษาของพรรคประชาชาติ ++++ 5 นโยบายด้านการศึกษาของพรรคประชาชาติ เป็นนโยบาย “พหุวัฒนธรรม” ที่กำหนดให้รัฐมีหน้าที่ สนับสนุน ส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนาคนทุกคน ที่มีความหลากหลายและความแตกต่างกันให้ถึงศักยภาพ-สูงสุด นโยบายการศึกษาแบบสังคมพหุวัฒนธรรมเชื่อว่าการลงทุนด้านการศึกษาแก่ประชาชน เป็นการลงทุนที่ประเทศชาติจะได้กำไรและเกิดความคุ้มค่ามากที่สุด 1)…

“สร้างเด็ก สร้างครู และสร้างชาติ” หัวใจสำคัญของนโยบายการศึกษาพรรคประชาชาติ

หัวใจสำคัญของนโยบายการศึกษาพรรคประชาชาติ “3 สร้าง ทางการศึกษา” คือ “สร้างเด็ก สร้างครู และสร้างชาติ” 1) สร้างเด็ก คือ แก้ปัญหาของผู้เรียนและเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ เพื่อเป็นประชากรคุณภาพของประเทศและประชาคมโลก 2) สร้างครู…

นโยบายพรรคประชาชาติในการขจัดความอยุติธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ

+++นโยบายพรรคประชาชาติในการขจัดความอยุติธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ+++ เนื้อหาจากการสรุปความการบรรยายว่าด้วยนโยบายของพรรคประชาชาติ โดย พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ ในการประชุมว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ภาคอีสาน เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมโฆษะ…

การปราศรัยของพรรคประชาชาติครั้งแรกในกรุงเทพมหานคร

การปราศรัยของพรรคประชาชาติครั้งแรกในกรุงเทพมหานคร โดย – วันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรค – พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรค – วรวีย์ มะกูดี รองหัวหน้าพรรค –…

ทัศนะของทวี สอดส่อง และพรรคประชาชาติ ต่อคนรุ่นใหม่กับการเมือง การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน วิกฤตการเมืองไทย วิกฤตชายแดนใต้ และ ความหลากหลายทางเพศ

+++ทัศนะของทวี สอดส่อง และพรรคประชาชาติ ต่อคนรุ่นใหม่กับการเมือง การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน วิกฤตการเมืองไทย วิกฤตชายแดนใต้ และ ความหลากหลายทางเพศ++++ ///////////////////////// เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ที่คณะรัฐศาสตร์…

นโยบายตัว “อ” ของพรรคประชาชาติเพื่อประชาชนทุกคน

นโยบายตัว “อ” ของพรรคประชาชาติเพื่อประชาชนทุกคน “5 อ ต้องมี” อ 1 – “อาหาร” (คนต้องมีอาหารกิน เศรษฐกิจดี ไม่เป็นหนี้) อ 2…

“ประชาชาติ” ที่หลากหลาย: ทำความรู้จักชาวประชาชาติจากหลากหลายศาสนา ชาติพันธุ์ ภูมิหลัง อาชีพ ถิ่นกำเนิด ฯลฯ (ตอนที่ 1)

+++“ประชาชาติ” ที่หลากหลาย: ทำความรู้จักชาวประชาชาติจากหลากหลายศาสนา ชาติพันธุ์ ภูมิหลัง อาชีพ ถิ่นกำเนิด ฯลฯ (ตอนที่ 1)+++ พรรคประชาชาติเป็นพรรคของคนทั้งประเทศ นอกจากพี่น้องจังหวัดชายแดนใต้ที่เป็นจุดเริ่มต้นของพรรคแล้ว พรรคประชาชาติยังประกอบด้วยผู้บริหารพรรค ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.…

พรรคประชาชาติ บุกเจาะรังเก่าประชาธิปัตย์ แจงนโยบายพรรคประชาชาติพร้อมเสนอประเด็นปัญหาชาวบ้านสู่การแก้ไข 

#พรรคประชาชาติ บุกเจาะรังเก่าประชาธิปัตย์ แจงนโยบายพรรคประชาชาติพร้อมเสนอประเด็นปัญหาชาวบ้านสู่การแก้ไข /////////////// วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562 บริเวณป้อม ชรบ. ม. 5 ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา…

LINE@ประชาชาติ