Site Loader
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

#พรรคประชาชาติ นำโดย ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิธนัฐ มิ่งรุจิราลัย รองหัวหน้าพรรค จัดประชุมระดมความคิดร่วมกับว่าที่ผู้สม้คร ส.ส. ก.ท.ม. หลายเขต ว่าด้วยนโยบายที่จะส่งเสริมระบบบำนาญแห่งชาติและการจัดรัฐสวัสดิการในประเทศไทย

ส่วนหนึ่งเป็นการเตรียมการของพรรคในการเข้าร่วมนำเสนอนโยบายพรรคต่อการจัดระบบบำนาญถ้วนหน้าและรัฐสวัสดิการ ในเวที “เลือกตั้งครั้งนี้ รัฐสวัสดิการต้องมา” ของเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 8 มกราคม 2561 ณ โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ วิภาวดี 64

 

 

Post Author: Prachachat Party

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.