ส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพในการทำกิจกรรมทางการเมืองของนักศึกษา

#พรรคประชาติส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพในการทำกิจกรรมทางการเมืองของนักศึกษา ในงานเวทีพรรคการเมืองพบนักศึกษา-ประชาชนวันนี้* พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ ได้เริ่มต้นการอภิปรายด้วยการกล่าวชื่นชมคณะนักศึกษาผู้จัดงาน โดยบอกว่า ตนคิดมาตลอดว่า มหาวิทยาลัยของรัฐนั้นได้รับเงินภาษีจากประชาชน ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงควรนำเอาปัญหาของประชาชนเข้าไปอยู่ในมหาวิทยาลัย ไม่ใช่ให้นักศึกษาจัดแต่กิจกรรมบันเทิง พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า อันที่จริงในวันนี้…