Site Loader
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

พ.ต.อ.ทวี เลขาธิการพรรคประชาชาติ เป็นประธาน เปิดงาน “จากใจพี่สู่ใจน้อง” พร้อมประกาศร่วมรัฐบาลกับพรรคที่มีนโยบาย ประชาธิปไตย

#กองบรรณาธิการสำนักข่าวอามาน

ยะลา (13 ม.ค.62) : พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง อดีต เลขาธิการ ศอ.บต. ในฐานะเลขาธิการพรรคประชาชาติ พร้อมคณะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน จากใจพี่ สู่ใจน้อง ครั้งที่ 7 และพบปะประชาชน ในย่านตลาดเก่า ในเขตเทศบาลนครยะลา ซึ่งมีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ในชุมชนมุสลิมถนนสิโรรส 6 ตลาดเก่า มีเด็กๆ มาร่วมต้อนรับ จำนวนมาก

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรค ประชาชาติ กล่าวว่า ถึงการตอบรับในการเดินทางหาเสียงทั่วประเทศว่า ทางพรรค ส่งผู้สมัครทุกจังหวัด แต่อาจจะไม่ครบทุกเขต ทั่วประเทศ การลงพื้นที่มีการตอบรับที่ดี โดยเฉพาะ พรรคประชาชาติจะเน้นในเรื่องของพหุวัฒนธรรม นโยบายของพรรค คือการส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรม

“วัฒนธรรมแห่งความเท่าเทียมกัน เป็นเรื่องที่สำคัญมาก เนื่องจากปัจจุบัน มีการพัฒนาประเทศไปถึงจุดหนึ่งจะพบว่า มีความเลื่อมล้ำ ซึ่งเป็นเลื่อมล้ำที่ผิดปกติ กับนานาชาติ เนื่องจากคนกลุ่มหนึ่งได้ประโยชน์มากกว่าอีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งคนส่วนใหญ่ของประเทศ ความแตกต่างหลากหลาย จะต้องมีความทัดเทียมกัน ที่สำคัญจะมาคือการส่งเสริมการกระจายอำนาจที่จะตามมาอธิปไตย ไม่ใช่อำนาจธรรมดา จะส่งเสริมให้ท้องถิ่นต่างๆ มีอำนาจในการบริหาร การปกครอง และการออกกฎเกณฑ์ เพื่อปกครองท้องถิ่นของตนเอง” พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง กล่าว

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ยังกล่าวอีกว่าหากได้ร่วมพรรครัฐบาล ว่า พรรค จะต้องทำในสิ่งที่ได้หาเสียงไว้ และจะร่วมพรรคกับที่มีแนวส่งเสริมในหลักประชาธิปไตย ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญ และมองว่าการเมือง จะสิ่งที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคมในทางที่ดีขึ้น นอกจากนี้จากการลงพื้นที่ ได้รับสิ่งสะท้อน ในเรื่องของเศรษฐกิจ ปัญหาเงินในกระเป๋าของประชาชนไม่มี อำนาจซื้อของประชาชนไม่มี และปัญหาที่สำคัญอีกเรื่องคือการเกิดของกฎหมาย ในยุคที่มีการปฏิวัติ เป็นการเกิดกฎหมายทำให้วิถีชีวิตของประชาชนอยู่ลำบากขึ้น

ในการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งภาคเอกชน ภาคเอกธุรกิจ และภาครัฐให้การสนับสนุนของรางวัลเป็นจำนวนมาก สร้างร้อยยิมให้กับเด็กๆและผู้ปกครอง

Post Author: Prachachat Party

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.