Site Loader
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

+++“ประชาชาติ” ที่หลากหลาย: ทำความรู้จักชาวประชาชาติจากหลากหลายศาสนา ชาติพันธุ์ ภูมิหลัง อาชีพ ถิ่นกำเนิด ฯลฯ (ตอนที่ 1)+++

พรรคประชาชาติเป็นพรรคของคนทั้งประเทศ นอกจากพี่น้องจังหวัดชายแดนใต้ที่เป็นจุดเริ่มต้นของพรรคแล้ว พรรคประชาชาติยังประกอบด้วยผู้บริหารพรรค ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. และสมาชิกที่มาจากหลากหลาย ศาสนา ชาติพันธุ์ ภูมิหลัง อาชีพ ถิ่นกำเนิด ฯลฯ ในงานประชุมใหญ่สามัญพรรคประชาชาติ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ ได้มีการแนะนำตัวชาวประชาชาติที่หลากหลายและมากความสามารถ

ในตอนแรกนี้ ขอแนะนำให้รู้จัก คุณหมอนภดล คานธี สมาชิกพรรคประชาชาติ, คุณมนตรี บุญจำรัส ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขตบางเขน, คุณปรีชา วัชระนัย สมาชิกพรรคประชาชาติ, พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง สมาชิกและว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคประชาชาติ, และ คุณโปรดปราน โต๊ะราหนี กรรมการบริหารพรรคประชาชาติ

///////////////////
นายแพทย์ นภดล คานธี ชาวจังหวัดยะลา จบที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แล้วไปต่อด้านอายุรเวชที่อินเดีย กลับมาก็มาเปิดคลินิกมาได้ 36 ปีแล้ว

“พหุวัฒนธรรม” ของพรรคประชาชาติมีความสอดคล้องอย่างยิ่งกับ “พหุวัฒนธรรม” ในศาสนาซิกข์ ซึ่งมาตั้งแต่ต้น พระศาสดาองค์ที่ 1 ท่านตัดความเหลื่อมล้ำของชนชั้นจนหมดสิ้น เพราะฉะนั้นใครจะใหญ่แค่ไหนก็ตาม เข้าไปนั่งในวัดซิกข์ต้องนั่งพื้นเท่ากันทุกคน ในการทานอาหารก็ต้องนั่งพื้นเท่ากันทุกคน ความเสมอภาคมีมาในระบบของศาสนาซิกข์นานแล้ว

พระศาสดายังได้กล่าวไว้ว่า ถ้าเธอเจอคนที่ยากไร้ คนที่มีความทุกข์ยาก เธอต้องดึงเขามาเป็นเพื่อน เป็นญาติให้ได้ แล้วความไว้วางใจ การที่จะทำงานร่วมกันในอนาคตจะได้มั่นคงและมีความสงบสุขตลอดไป

//////////////////
คุณมนตรี บุญจำรัส เกิดที่จังหวัดอ่างทอง เป็นลูกชาวนา ปัจจุบันเป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยกรีนอะโกร จำกัด และเป็นประธานชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ที่ผ่านมาคุณมนตรีได้รับประกาศเกียรติคุณหลายอย่าง อาทิ รางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน BEST PRACTICE AWARDS 2017” โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไท

คุณมนตรีบอกว่า “ผมเป็นลูกชาวนา ชีวิตผมได้มีโอกาสที่ดีมาจนถึงวันนี้จาก การศึกษา ถ้าได้เรียนฟรีตั้งแต่อนุบาล จนถึงปริญญาตรีได้ ผมว่าดีมากๆ ปัจจุบันผมทำเกี่ยวกับเรื่องชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ผมอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี ผู้สูงวัยมีสุขภาพดี เด็กได้รับการศึกษา ก็เลยชื่นชอบในนโยบายเหล่านี้ของพรรคประชาชาติอย่างมาก”
///////////////////

คุณปรีชา วัชระนัย อยู่ในวงการอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยมานานยี่สิบปี ขอเป็นตัวแทนอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยกว่าสี่ล้านคนนำเสนอนโยบายต่อพรรคประชาชาติ ที่ผ่านมาไม่มีรัฐบาลไหนพูดถึงคนกู้ชีพกู้ภัยเลย จึงขอถือโอกาสครั้งนี้ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพรรคประชาชาตินำเสนอนโยบายและกฎหมายที่เอื้อต่อการพัฒนาและการทำงานของกู้ชีพกู้ภัย

/////////////////
พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง สมาชิกและว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคประชาชาติ (คุณวีระเดช โรจนคีรีสันติ คุณชาญวิทย์ เฟื่องฟูกิจการ คุณเพียรเกตุ มากมีธนกุญชร)

“ขอบคุณพรรคประชาชาติที่เปิดโอกาสให้พี่น้องชนเผ่าของเราได้มีพื้นที่ทางการเมืองในระดับชาติ”

“ผมลงดอยมาเพื่อที่จะตามหา สิทธิ เสรีภาพ ความเท่าเทียม ในฐานชนเผ่าพวกเราต้องเผชิญกับความไม่เท่าเทียมเสมอมา”

“ติดตามการเคลื่อนไหวของทุกพรรคการเมือง แล้วมาเจอพรรคประชาชาติ เป็นพรรคที่ถูกใจ เป็นพรรคที่มีนโยบายต่อพี่น้องชาติพันธุ์กลุ่มต่างๆ

“ปัญหาของพี่น้องประชาชนแก้ได้ด้วย สส.ในสภาฯ เราจึงต้องจับมือกันเพื่อให้พรรคมี ส.ส.”

///////////////////////

คุณโปรดปราน โต๊ะราหนี เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ มีประสบการณ์ในการให้ความรู้แก่คนในธุรกิจเครือข่าย (ขายตรง) มานานนับสิบปี ที่ผ่านมาธุรกิจขายตรงสามารถสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนกว่าสิบล้านคนในประเทศไทย สามารถเป็นรายได้ของชุมชนไม่ว่าจะกลุ่มชาติพันธุ์ไหน ธุรกิจขายตรงมีหลายค่าย หลายบริษัท มีชาวบ้านจำนวนมาในธุรกิจนี้ที่โดนหลอก จึงอยากให้มีกฎหมายคุ้มครองอาชีพนี้ โดยคุณโปรดปรานพร้อมเป็นตัวแทนสร้างความเข้มแข้งให้กับคนในอาชีพเครือข่ายธุรกิจขายตรง

#ประชาชาติเดียวกัน #ชาติของประชาชนบนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม #พรรคประชาชาติ

2

นายแพทย์ นภดล คานธี ชาวจังหวัดยะลา จบที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แล้วไปต่อด้านอายุรเวชที่อินเดีย กลับมาก็มาเปิดคลินิกมาได้ 36 ปีแล้ว
“พหุวัฒนธรรม” ของพรรคประชาชาติมีความสอดคล้องอย่างยิ่งกับ “พหุวัฒนธรรม” ในศาสนาซิกข์ ซึ่งมาตั้งแต่ต้น พระศาสดาองค์ที่ 1 ท่านตัดความเหลื่อมล้ำของชนชั้นจนหมดสิ้น เพราะฉะนั้นใครจะใหญ่แค่ไหนก็ตาม เข้าไปนั่งในวัดซิกข์ต้องนั่งพื้นเท่ากันทุกคน ในการทานอาหารก็ต้องนั่งพื้นเท่ากันทุกคน ความเสมอภาคมีมาในระบบของศาสนาซิกข์นานแล้ว

พระศาสดายังได้กล่าวไว้ว่า ถ้าเธอเจอคนที่ยากไร้ คนที่มีความทุกข์ยาก เธอต้องดึงเขามาเป็นเพื่อน เป็นญาติให้ได้ แล้วความไว้วางใจ การที่จะทำงานร่วมกันในอนาคตจะได้มั่นคงและมีความสงบสุขตลอดไป

3

คุณมนตรี บุญจำรัส เกิดที่จังหวัดอ่างทอง เป็นลูกชาวนา ปัจจุบันเป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยกรีนอะโกร จำกัด และเป็นประธานชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ที่ผ่านมาคุณมนตรีได้รับประกาศเกียรติคุณหลายอย่าง อาทิ รางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน BEST PRACTICE AWARDS 2017” โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไท

คุณมนตรีบอกว่า “ผมเป็นลูกชาวนา ชีวิตผมได้มีโอกาสที่ดีมาจนถึงวันนี้จาก การศึกษา ถ้าได้เรียนฟรีตั้งแต่อนุบาล จนถึงปริญญาตรีได้ ผมว่าดีมากๆ ปัจจุบันผมทำเกี่ยวกับเรื่องชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ผมอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี ผู้สูงวัยมีสุขภาพดี เด็กได้รับการศึกษา ก็เลยชื่นชอบในนโยบายเหล่านี้ของพรรคประชาชาติอย่างมาก

4

คุณปรีชา วัชระนัย อยู่ในวงการอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยมานานยี่สิบปี ขอเป็นตัวแทนอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยกว่าสี่ล้านคนนำเสนอนโยบายต่อพรรคประชาชาติ ที่ผ่านมาไม่มีรัฐบาลไหนพูดถึงคนกู้ชีพกู้ภัยเลย จึงขอถือโอกาสครั้งนี้ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพรรคประชาชาตินำเสนอนโยบายและกฎหมายที่เอื้อต่อการพัฒนาและการทำงานของกู้ชีพกู้ภัย

5

“ขอบคุณพรรคประชาชาติที่เปิดโอกาสให้พี่น้องชนเผ่าของเราได้มีพื้นที่ทางการเมืองในระดับชาติ”

“ผมลงดอยมาเพื่อที่จะตามหา สิทธิ เสรีภาพ ความเท่าเทียม ในฐานชนเผ่าพวกเราต้องเผชิญกับความไม่เท่าเทียมเสมอมา”

“ติดตามการเคลื่อนไหวของทุกพรรคการเมือง แล้วมาเจอพรรคประชาชาติ เป็นพรรคที่ถูกใจ เป็นพรรคที่มีนโยบายต่อพี่น้องชาติพันธุ์กลุ่มต่างๆ ”

“ปัญหาของพี่น้องประชาชนแก้ได้ด้วย สส.ในสภาฯ เราจึงต้องจับมือกันเพื่อให้พรรคมี ส.ส.”

6

คุณโปรดปราน โต๊ะราหนี เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ มีประสบการณ์ในการให้ความรู้แก่คนในธุรกิจเครือข่าย (ขายตรง) มานานนับสิบปี ที่ผ่านมาธุรกิจขายตรงสามารถสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนกว่าสิบล้านคนในประเทศไทย สามารถเป็นรายได้ของชุมชนไม่ว่าจะกลุ่มชาติพันธุ์ไหน ธุรกิจขายตรงมีหลายค่าย หลายบริษัท มีชาวบ้านจำนวนมาในธุรกิจนี้ที่โดนหลอก จึงอยากให้มีกฎหมายคุ้มครองอาชีพนี้ โดยคุณโปรดปรานพร้อมเป็นตัวแทนสร้างความเข้มแข้งให้กับคนในอาชีพเครือข่ายธุรกิจขายตรง

—————————— โปรดรอติดตาม ตอนที่ 2 ————————————–

Post Author: Prachachat Party

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.