Site Loader
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

#พรรคประชาชาติ บุกเจาะรังเก่าประชาธิปัตย์ แจงนโยบายพรรคประชาชาติพร้อมเสนอประเด็นปัญหาชาวบ้านสู่การแก้ไข
///////////////
วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562 บริเวณป้อม ชรบ. ม. 5 ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ พร้อมด้วยว่าที่ผู้สมัครพรรคประชาชาติ เขต 1 และ เขต 2 ลงพื้นที่รับฟ้งปัญหาชาวบ้านกลุ่มไทยพุทธ กว่า 500 คน สำหรับตำบลตาชี มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งปี 2562 ทั้งหมด 5 ตำบล จำนวน 1,500 คน ในครั้งนี้มีชาวบ้านเข้าร่วมรับฟังนโยบายของพรรคประชาชาติ และร่วมเสนอปัญหาราว 500 คน

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคฯ กล่าวว่า พี่น้องชาวภาคใต้ของเราส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตร ทำยาง ทำปาล์ม ทำประมง หรือผลไม้ นอกจากนั้นมีเรื่องการท่องเทียว แต่ของภาคใต้ในสามจังหวัดมีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้น ทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จะมีความรู้สึกเจ็บปวดมาก

การเกิดขึ้นของพรรคประชาชาตินั้น เป็นเพราะเราต้องการนำสันติสุขและความร่มเย็นกลับมาสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่เช่นนั้นก็อยู่เฉยๆ ดีกว่า เราเห็นว่าพี่น้องของเรายังลำบาก เดิมตนเป็นตำรวจ และอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ดูแลทั้งประเทศ พอมาเป็นเลขาธิการ ศอ.บต. ก็ได้รับรู้ปัญหาและความต้องการของประชาชนในแง่มุมต่างๆ เกิดเป็นความผูกพันต่อพี่น้องภาคใต้

ในการรวมตัวกันของคณะบุคคลมาเป็นพรรคประชาชาติ ที่หมายถึงพรรคที่เป็นของประชาชน ที่เป็นพลเมืองของประเทศ เบื้องต้นเราให้ความสำคัญว่า คนทุกคน ไม่ว่าจะมีความแตกต่าง ด้านถิ่นกำเนิด วัฒนธรรม ประเพณี เพศ ศาสนา ล้วนเท่าเทียมกัน รเราหวังที่จะเป็นรัฐบาลในกะบวนการประชาธิปไตย ในการทำให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดีขึ้น

นางเสาวนีย์ จินากุล ชาวบ้าน ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา กล่าวว่า วันนี้ชาวบ้านสนใจเรื่องการเมืองมากขึ้น ชาวบ้านอยากมีข้อมูลก่อนการเลือกตั้ง รู้สึกดีใจที่ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ เดินทางเข้ามาในพื้นที่ และร่วมรับฟังปัญหา

ในงานครั้งนี้ ชาวบ้านพาชีได้เสนอประเด็นปัญหาเพื่อให้พรรคประชาชาติแก้ไข 5 ด้าน คือ 1) ปัญหาน้ำไม่พอใช้ในช่วงฤดูแล้ง 2) เรื่องเอกสารสิทธิในที่ทำกินและที่อยู่อาศัย 3) ปัญหาปากท้อง ทั้งราคายางและพืชทางเกษตร 4) ยังไม่มีถนนที่ดี (ที่สามารถสัญจรได้เมื่อฝนตก) สำหรับชาวบ้านใช้ไปกรีดยางและไปยังจุดท่องเทียวที่ได้รับความนิยม และ 5) อยากให้มีกิจกรรมร่วม ะหว่างไทยพุทธ กับ อิสลามในแต่ละเดือนเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง

Post Author: Prachachat Party

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.