นโยบายพรรคประชาชาติในการขจัดความอยุติธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ

+++นโยบายพรรคประชาชาติในการขจัดความอยุติธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ+++ เนื้อหาจากการสรุปความการบรรยายว่าด้วยนโยบายของพรรคประชาชาติ โดย พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ ในการประชุมว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ภาคอีสาน เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมโฆษะ…