Site Loader
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

+++นโยบายพรรคประชาชาติในการขจัดความอยุติธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ+++

เนื้อหาจากการสรุปความการบรรยายว่าด้วยนโยบายของพรรคประชาชาติ โดย พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ ในการประชุมว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ภาคอีสาน เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น)
===============

พรรคประชาชาติเป็นพรรคที่มีนโยบายเรื่องการศึกษาที่ดีที่สุด เราเชื่อว่าไม่มีอะไรชนะความรู้ เราส่งเสริมการศึกษาตั้งแต่ครรภ์มารดาจนถึงเชิงตะกอน ไม่ใช่แค่ปริญญาตรี โดยเราคิดจะทำโรงเรียนของผู้ใหญ่ด้วย

ในเรื่องยางพารา ว่ากันว่า รถทุกคันในโลกนี้ หนึ่งล้อจะเป็นยางพาราของประเทศไทย เราผลิตยางมากที่สุดในโลก เราเคยมีมูลค่ายางพาราที่ราคา 180 บาทต่อกิโลกรัม หรือเกือบ 8 แสนล้านบาท แต่ตอนนี้มูลค่ายางพาราเหลือแค่ 2 แสนล้านบาท และพ่อค้าคนกลางนำยางราคา 2 แสนล้านบาทนี้ไปทำกำไรต่อมากถึง 10 ล้านล้านบาท จะเห็นได้ว่า ประเทศญี่ปุ่น ประเทศจีน และประเทศอื่นๆ ที่มียางน้อยหรือไม่มียางเลย สามารถเป็นผู้กำหนดราคายางได้ เพราะเขาใช้ความรู้ ส่วนประเทศเราซึ่งมีสวนยางภาคใต้มีอยู่ทุกหนทุกแห่ง กลับมีการเรียนการสอนด้านการเกษตรน้อยมาก

ทั้งนี้ การศึกษาของบ้านเราควรเน้นการเรียนวิทยาศาสตร์ อาชีวะ และวิชาชีพสัก 80% ส่วนที่เหลืออีก 20% ควรเรียนสายสังคมศาสตร์ กฎหมาย รัฐประศาสนศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์ ฯลฯ แต่ที่เป็นจริงมาจนถึงทุกวันนี้ คือ มีการเรียนสังคมศาสตร์ 80% และเรียนวิทยาศาสตร์และอาชีวะแค่ 20% เราจำเป็นต้องพัฒนาระบบอาชีวะให้มากขึ้น

พรรคประชาชาติมีนโยบาย “4 อ.” ที่ต้องทำให้มีให้ได้ อ.แรก คือ โอกาส อันได้แก่ โอกาสในการศึกษา และการกระจายอำนาจเพื่อเปิดโอกาสให้คนได้ปกครองตนเองตามสิทธิของตน ทำให้อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนอย่างแท้จริง อย่างไรก็ดี หากไม่มีประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง พรรคการเมืองของประชาชนก็จะไม่สามารถมีอำนาจรัฐ ซึ่งตอนนี้อยู่ในมือของข้าราชการทหารที่ทำการปฏิวัติและมีการสืบทอดอำนาจต่อ นอกจากนั้นก็เป็นโอกาสด้านการศึกษา ในอุดมการณ์พรรคประชาชาติ เราเชื่อว่ามนุษย์มีคุณค่า มีศักยภาพ ดังนั้นมนุษย์ต้องได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมและมีเสรี ผ่านทางการศึกษา ซึ่งเราต้องเปลี่ยนการศึกษาใหม่ ไม่ใช่การศึกษาที่ถูกบังคับมาจากข้างบน การศึกษาของไทยที่ผ่านมาเป็นการศึกษาที่ทำลายสมองของคน

ส่วน “อ” ที่เราจะทำให้ไม่มีก็คือ ความอยุติธรรม ทุกวันนี้มีความไม่เป็นธรรมอยู่ทั่วไปหมด ที่สำคัญประการหนึ่งคือ ความไม่เป็นธรรมที่มองคนไม่เท่ากับคน ในภาคเหนือผู้คนมีปัญหาไม่มีที่ดินทำกินและมีความอยุติธรรมทางชาติพันธุ์ ที่เกิดจาก “การกักขังทางชาติพันธุ์” (อคติทางชาติพันธุ์—เพิ่มเติมโดย admin) เช่น ความคิดที่ว่า “ชาวเขารุกป่า” “ชาวม้งค้ายาเสพติด” และคนทั้งประเทศก็เชื่อในสิ่งนี้ เมื่อคนกลุ่มนี้มีเรื่องถึงตำรวจและขอประกันตัว ด้วยอคติที่มี ตำรวจก็กลัวหนีและไม่ยอมให้ประกัน เหมือนคนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่พอมีคดีเรื่องความมั่นคงก็ไม่มีใครให้ประกันตัวเพราะกลัวหนี ทั้งๆ ที่การให้ประกันตัวเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน

อีกเรื่องเป็นความอยุติธรรมด้านที่ดิน ที่ดินป่าสงวนของเรา รัฐได้ให้คนเช่าไป 4.7 ล้านไร่ บางคนเช่ามากถึง 1 ล้านไร่เพื่อไปทำปาล์มน้ำมัน คนรวยอยู่แล้วก็ยิ่งรวยขึ้นอีก ที่ดิน 4.7 ล้านไร่นี้หากนำมาให้คนจนและคนไม่มีที่ดินทำกินเช่า จะเกิดประโยชน์มากกว่า สิ่งนี้ทำให้ประชาชนกลายเป็นคนรุกป่าและต้องติดคุก ทั้งๆ ที่ทำมาหากินในป่าผืนนี้มาก่อนที่จะถูกให้เช่าแก่บริษัทสวนยางและปาล์มน้ำมัน

ความอยุติธรรมอีกเรื่องเกิดจากการที่กฎหมายไทยให้อำนาจแก่คณะกรรมการต่างๆ มากเกินไป เป็นการสร้างต้นทุนทางกฎหมายเกี่ยวกับการคอร์รัปชั่นให้มีมากถึงเกือบ 20% จากงบประมาณแผ่นดิน 3 ล้านล้านบาท ที่ผ่านมาการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดจะต้องผ่านคณะกรรมการ เราควรเขียนกฎหมายให้ชัดเจน ผิดหรือถูกก็ไปฟ้องกันที่ศาลปกครอง ตอนนี้เราปล่อยกฎหมายให้คนกลุ่มเดียวมีอำนาจตีความ ซ้ำยังมีทหารมาเป็นกรรมการอีกด้วย

พรรคประชาชาติจะยกเลิกรัฐรวมศูนย์ และนำไปสู่การทำให้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง เรื่องของภาคอีสานต้องให้คนอีสานซึ่งรู้ปัญหาดีเป็นคนแก้ ไม่ใช่ให้คนหวังดีจากที่อื่นมาแก้

นโยบายของพรรคประชาชาติที่ให้ความสำคัญกับการลดความเหลื่อมล้ำ อันได้แก่ “ความเหลื่อมล้ำทางสิทธิ เสรีภาพ ศักดิ์ศรี และความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่” และ นโยบายเรื่องรัฐสวัสดิการอันเป็นสิทธิของมนุษย์ที่เท่ากัน อาทิ การให้บำนาญแก่ผู้สูงอายุทุกคนในอัตรารายเดือนที่ไม่ต่ำกว่าเส้นความยากจน (เดือนละ 3,000 บาท) เป็นต้น นโยบายเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานที่ดีในการพัฒนาภาคอีสานตามความต้องการของพี่น้องที่นี่

นอกจากนั้น เรายังสามารถหยุดความอยุติธรรมด้วยการแก้ไขกระบวนการทางกฎหมาย เช่น การที่ต้องทำให้สามารถรื้อฟื้นคดีแพ่งได้ ปกติแล้วในประเทศไทยมีคดีอาญาเท่านั้นที่สามารถรื้อฟื้นคดีได้ ส่วนคดีแพ่งมักทำไม่ได้ แม้ในทางปฏิบัติอาจทำได้บ้าง แต่ก็ยากมาก ตนเองเคยช่วยชาวบ้านที่โดนเจ้าหนี้หลอกลวงกรณีการทำสัญญาไปทำงานประเทศไต้หวัน โดยเจ้าหนี้ได้ฟ้องและยึดทรัพย์สินลูกหนี้ไปมากมาย ตนได้ช่วยให้เกิดการรื้อฟื้นคดีแพ่ง โดยให้ลูกหนี้พันกว่าคนรวมตัวกันฟ้องเจ้าหนี้ฐานแจ้งความเท็จ และพาไปเบิกความที่ศาล จนวันนี้มีคำพิพากษาจากศาลฎีกาสิบคดีที่ลูกหนี้ชนะ

เราจะแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองหรือความขัดแย้งระหว่างเหลือง-แดงด้วยโดยประชาธิปไตย จากงานวิจัยของนักวิชากา พบว่าช่วงที่เป็นประชาธิปไตย สำหรับคนจนแล้วนั้น ประชาธิปไตยกินได้ เพราะพวกเขามีความอยู่ดีกินดีมากขึ้น แต่จู่ๆ กลับมีคนกลุ่มหนึ่งมายึดอำนาจเพราะกลัวประชาชนมีความรู้ พรรคประชาชาติจึงเขียนในนโยบายให้ลงโทษคนในกระบวนการยุติธรรมที่ปล่อยให้คนผิดลอยนวลด้วยการนิรโทษกรรม

ในเรื่องการต่างประเทศ เราเขียนนโยบายเกี่ยวกับอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง ที่รวมประเทศ สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม และบางส่วนของประเทศจีน เราต้องสร้างความร่วมมือกันโดยเปลี่ยนจาก “บ้านใกล้เรือนเคียง” ,kเป็น “บ้านพี่เมืองน้อง”

ทุกบรรทัดของนโยบายต่างๆ ของพรรคประชาชาติ ร่วมกันสร้างและช่วยกันปรับแก้จากคนทุกทั่วสารทิศหลายต่อหลายรอบ รวมทั้งจากว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคประชาชาติในภาคอีสาน ทั้งนี้ ว่าที่ผู้สมัครฯ สามารถนำนโยบายของพรรคไปเป็นกรอบโครงในการอธิบายกับประชาชนต่อไปได้

Post Author: Prachachat Party

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.